Kort forklart

Det finnes flere typer betalingskort. Her kommer en oversikt og forklaring av de tre mest vanlige.

Kredittkort

Det er et kort der alle kjøp og kontantuttak kan nedbetales over tid. Du får innvilget en kredittgrense og kan bruke av den etter behov.  De fleste kredittkort er tilknyttet Visa eller Mastercard. Du får regning hver måned og har 15 eller 20 dagers betalingsfrist. Normalt belastes ikke renter dersom hele fakturaen betales ved forfall.

På kontantuttak får du ofte ingen rentefrie dager eller du må betale gebyr når du tar ut penger. Noen kort belaster gebyr og renter fra uttaksdagen.

Du kan velge å betale hele fakturaen eller bare et minstebeløp. Minstebeløpet er gjerne 3,5 - 4 % av utestående eller 250 kr. Betaler du mindre enn hele saldoen ved forfall løper renter på den delen av fakturaen du utsetter. Renten er høy, ofte over 20 %. Noen kort beregner renter fra dagen kortet ble brukt hvis ikke hele saldoen betales ved forfall. Det finnes flere kredittkort som gir rabatter eller penger tilbake, mens andre kort fokuserer på lav rente.

Faktureringskort

Dette er egentlig det samme som et kredittkort, men hele fakturaen må betales ved forfall. Ofte blir kortet sperret for bruk hvis ikke hele saldoen er betalt ved forfall. Kortene har gjerne en høy årsavgift og høye gebyr på kontantuttak. All bruk, varekjøp og kontantuttak er rentefritt frem til forfallsdato.

Disse kortene har ofte ingen fastsatt kredittgrense. Banken legger inn en sperre som slår inn dersom du bruker kortet mye mer enn det du vanligvis gjør. Det kan være lurt å informere banken på forhånd dersom du skal gjøre uvanlig store kjøp eller en dyr reise. Amex er det mest kjente av slike kort.

Debetkort

Det fungerer på samme måten som et kredittkort. Forskjellen består i at beløpet belastes bankkontoen. Du får ingen regning og heller ikke noen betalingsutsettelse. Transaksjonene fremgår av din vanlige kontoutskrift. Kortene har normalt en årsavgift. Noen kort har også gebyr ved kontantuttak og varekjøp. Debetkort kan brukes i alle norske minibanker og betalingsterminaler. De fleste debetkort er også tilknyttet Visa eller Mastercard slik at de kan brukes i utlandet og på internett.

OBS

Den logoen du ser på kortet, Visa, Mastercard eller BankAxept styrer hvilke betalingssystemer som brukes til å overføre pengene. Noen butikker tar bare noen av disse kortene, mens andre butikker tar alle. Visa og Mastercard er internasjonale betalingsystemer og de to som har flest brukersteder. BankAxept er et norsk system som funger i alle betalingsterminaler og minibanker i Norge. Hvorvidt kortet er et debetkort eller kredittkort styres av avtalen du har med banken. Visa, Mastercard og BankAxept logoen finnes på både kredittkort og debetkort. Ya bank har kredittkort med Visa og BankAxept og debetkort med Mastercard og BankAxept.