onsdag 10. august 2016

Typiske feil ved refinansiering

Mange advarer mot å refinansiere forbruksgjeld fordi det ofte fører til at en ender opp med mer gjeld og at det tar fokus bort fra innstramminger i forbruket.

Refinansiering kan gå galt. Det er derfor viktig å være klar over mulige feil og hvordan de kan unngås.

1. Fortsette med et for høyt forbruk.

Forbruksgjeld vil ofte skyldes at en har eller har hatt et alt for høyt forbruk. I noen tilfeller kan billigere lån gjøre at en går fra et underskudd hver måned til et overskudd, men normalt er refinansiering ikke nok. Er forbruket for høyt må det ned. Det må en arbeide med i tillegg til å få billigere gjeld. Hvis du ikke har noe overforbruk, men betaler for gamle synder så er ikke overforbruk noen problemstilling. Du bør likevel se på om du kan spare noe på forbruket. Uansett så mener jeg du bør ha billigst mulig gjeld. Det er ingen fornuft i å betale mer enn nødvendig.

2. Den totale gjelden øker.

Et problem er ofte at en betaler ned kredittkortene med lånte penger og så senere bruker kortene til nye kjøp. Da ender en opp med mer gjeld. Løsningen er å redusere forbruket slik at en ikke bruker mer enn en tjener. Overforbruk er et problem som ikke løses ved refinansiering, men ved å kutte forbruket. Det er også viktig at de kreditter og kredittkort som refinansieres blir sagt opp, ikke bare nedbetalt. Når de er betalt ringer du til banken og sier opp kortene. Det å klippe opp kortene er lurt, men det alene er ikke nok.

Hvordan si opp kredittkort

3. Pengene blir brukt på noe annet.

Du låner penger for å innfri gjeld, men når du får pengene velger du å bruke noe eller alt på en shoppingrunde. Løsningen også her er å bruke mindre enn du tjener. Problemet rundt overforbruk løses ikke ved refinansiering, men ved å holde igjen på forbruket. En hjelp er det om de lån og kreditter en tar opp overføres direkte til de lån og kort en ønsker å innfri.

Slik temmer du forbruket