onsdag 29. august 2012

Reservasjon ved kortbruk

Når du bruker kort vil butikken reservere et beløp på kortet som tilsvarer det du handler for. Det betyr at handler du for 500 kr i en butikk og betaler med kort vil banken redusere disponibelt beløp på din konto med 500 kr. Dette gjøres for å hindre at de samme pengene brukes flere ganger. I løpet av 5 virkedager vil selve kjøpet på 500 kr bli belastet og reservasjonen fjernes. I praksis i Norge går dette ofte mye raskere. Det er ikke uvanlig reservasjonen skjer en dag og belastningen neste dag. Dette fungerer normalt helt greit. Du har 5000 kr på kontoen, handler for 500 kr og ser at saldoen fremdeles er 5000 kr, mens disponibelt beløp er 4500 kr. Neste dag er saldo kr 4500 og disponibelt beløp 4500 kr. Dette skjer i norske butikker og norske minibanker. Bruker du kort i minibank eller butikk vil det først bli sjekket ok korte er gyldig og om det er dekning for beløpet, så reserveres beløpet og når transaksjonen er endelig gjennomført, f.eks. minibanken har spyttet ut penger, eller betalingsterminalen har skrevet ut kvittering, foretas den endelige belastningen. Normalt går dette veldig raskt i Norge.

Dette systemet med reservasjon kan også benyttes på en annen måte. Dersom du får tilgang til en tjeneste først og betaler etterpå så er det vanskelig på forhånd å fastslå hvor høy regningen blir. Da reserveres gjerne et veldig høyt beløp som en sikkerhet for betalingen. Dette er helt vanlig ved leie av bil eller ved hotellopphold. Hvor stor regningen blir vet en ikke nøyaktig før bilen leveres tilbake eller du sjekker ut av hotellet. Du er også ansvarlig for eventuelle skader. For å sikre seg mot dette blir det ofte reservert et beløp som er mye høyere enn forventet regning. Det er derfor viktig at når du gjør opp så bruker du same kortet slik ar reservasjonen erstattes med det beløpet du skal betale. Betaler du med et annet kort eller kontant vil reservasjonen fortsatt ligge der i typisk 5 virkedager.
I Norge er reglene strenge. Du skal være informert om dette på forhånd. Utover de avtalte priser er det ikke lov å belaste mer enn et rimelig beløp f.eks. ved skader.

I utlandet er det ikke nødvendigvis samme regler. Betaler du på bensinstasjon reserveres et stort beløp når du setter inn kortet og det kan ta flere dager før det riktige beløpet blir belastet. Det kan også forekomme at en restaurant vil se kortet ditt først og reservere et større beløp slik at de er sikre på at du kan betale regningen.

Dette er problematisk fordi du ofte ikke vet hvor mye som er reservert. Beløpet er ofte mye høyere enn den endelige regningen og det kan ta flere dager før reservasjonen erstattes av en endelig belastning.

Dette er en av grunnene til at en bør ha et kredittkort i tillegg til vanlig debetkort. På et kredittkort vil disse reservasjonene spise av en kredittgrense, men har du andre kort i tillegg blir problemet mindre.