søndag 18. november 2018

Forsinkelse med trumfoppdatering

De som bruker Shell Mastercard opptjener Trumf-poeng på alle kjøp. Normalt blir dette oppdatert den 11. hver måned. På nettsiden til Trumf meldes det nå om forsinkelse. Trumf-poeng ved bruk av Shell Mastercard vil bli oppdatert i midten av desember. Dette er ikke første gang det er forsinkelse.

Jeg bruker selv Shell Mastercard og er stort sett fornøyd. Trumf-poengene tar jeg ut hver måned. Jeg har eFaktura og avtalegiro slik at hele regningen betales fullt ut hver måned. Det gjør at kortet blir helt gratis. Hittil i år har jeg fått utbetalt 813,14 kr i trumf. Det er ingen enorm sum, men greit å ta med seg. Selv om jeg bruker Shell Mastercard til det meste har jeg også andre kort. I Trumf tilknyttede butikker bruker jeg Trumf Visa. Det fungerer greit å bruke forskjellige kort til forskjellige formål. Med eFaktura og avtalegiro blir selve regningsbehandlingen enkel. Det eneste jeg passer på er å bruke riktig kort i butikken. For meg fungerer det helt fint.

lørdag 3. november 2018

Shell Mastercard øker renten

1. januar 2019 øker renten på Shell Mastercard fra 21,5 % til 22,5 %. Kredittkort har normalt en stabil rente som ikke endres ofte over tid. Denne renteøkningen er dermed forholdsvis uvanlig. Det gjenstår å se om dette er starten på en ny trend. For meg spiller renteøkningen ingen rolle. Jeg betaler hele saldoen ved forfall med avtalegiro. Kortet gir fortsatt 40 øre pr. liter i bonus på drivstoff hos Shell og 1 % på alle andre kjøp.

søndag 14. oktober 2018

Forslag til statsbudsjett betyr lite for kredittkort

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir skatt på alminnelig inntekt redusert med ett prosentpoeng til 22 %. Det betyr at du får litt mindre i skattefradrag for renteutgifter. Med dagens skatteregler vil et kredittkort med effektiv rente på 25 % gi en kostnad på 19,25 % etter skatt. Med regjeringens forslag vil denne kostnaden øke til 19,5 %. Det er en økning på 0,25 %. Har du kredittkortgjeld på 100.000 kr vil dette bety en økt kostnad på 250 kr i året. For et kredittkort med 20 % effektiv rente vil økningen være på 200 kr i året. For alle de som har mindre enn 100,000 i kredittkortgjeld vil økningen bli enda mindre. Du kommer neppe til å merke noe. De som betaler hele saldoen ved forfall vil normalt ikke bli belastet renter og vil derfor ikke få noen endring i sine kostnader.

Har du kredittkort med rentebærende saldo bør du fokusere på å betale ned gjelden raskest mulig. Du bør også vurdere å flytte gjelden til et kort med lavere rente eller ta opp et lån for å refinansiere kredittkortgjelden.

Amex avslutter sammarbeidet med DNB

Amex vil nå distribuere kortene selv og ikke gjennom DNB. Dette betyr at de utsteder nye SAS Amex kort. De kommer tre nye SAS Amex kort i løpet av november eller desember. Eksisterende kunder får automatisk nytt kort og slipper månedsavgiften de tre første månedene på det nye kortet. SAS Amex Classic gir 10 ekstrapoeng / 100 kr. Kortet har ingen medlemsavgift. SAS Amex Premium-kortet har en medlemsavgift på 85 kr/måned. Kortet gir 15 Ekstrapoeng / 100 kr. Poengopptjeningen på SAS Amex Elite er 20 Ekstrapoeng / 100 kr. SAS Amex. Elite koster 335 kr/måned.

Viktig

De nye kortene vil ikke ha Stop Service eller kjøpsforsikring. Kun SAS Amex Premium og SAS Amex Elite har reiseforsikring.

SAS Amex-kortet fra DNB kan brukes ut 2018. Har du bestilt reiser med et gammelt kort vil reiseforsikringen gjelde frem til 01.06.2018, leiebilforsikring ut mars 2019 og kjøpsforsikring dekker kun kjøp foretatt i 2018.

Hvis du har et American Express Green, Gold eller Platinum vil kortet kunne brukes til og med 31.05.2019. Det kommer mer informasjon om dette i januar 2019.

onsdag 10. oktober 2018

Diners Club-kortet opphører i Norge

Kortet avsluttes 31. mai 2019. Det byr at det ikke vil være mulig å bruke kortet etter denne dato. Alle forsikringer på kortet vil også opphøre. De som har utestående saldo vil kunne fortsette å betale det ned. De som har Diner Club kortet vil bare bli belastet årsavgift frem til 31. mai 2019. De som blir belastet årsavgift i perioden oktober til april vil få avgiften forholdsmessig redusert. De som allerede har betalt årsavgiften vil få refunder den delen av avgiften som går utover 31. mai 2019. De tar heller ikke imot søknader om kort.

De som har SAS EuroBonus Diners Club kan søke om SAS EuroBonus Mastercard eller SAS EuroBonus Mastercard Premium. De som har Diners Club kan søke om Eurocard Gold og slippe årsavgiften på 645 kr første år, eller søke om Eurocard Platinum og betale kr 0 første 6 månedene. Ordinær pris er 1650 kr pr år.

Bankene stiller stadig strengere krav til søkere. Gjeldsregisteret vil sannsynlig være på plass i løpet av neste sommer. Det kan derfor være lurt å søke om nytt kort så fort som mulig.

For meg er ikke dette noe problem. Jeg får bare et kredittkort mindre. Nå har jeg 14 kredittkort. Til sommeren får jeg altså bare 13 kredittkort.

onsdag 26. september 2018

Renteøkninger betyr ingenting

Etter at Norges Bank satte opp renten med 0,5 % har stadig flere banker varslet renteøkning. Renten på boliglån, forbrukslån og innskudd setes opp. For de med kredittkortgjeld betyr det ikke så mye. Renten på kredittkort holdes normalt uendret selv om rentene ellers øker. Jeg er ikke kjent med at noe kredittkort har varslet renteøkning. Det kan selvfølgelig hende at noen banker endrer renten på kredittkort, men de flest kredittkort gjør sannsynligvis ikke det.

Renteøkning på boliglån og andre lån kan føre til at det blir mindre penger igjen til å betjene kredittkort, men ellers trenger de med kredittkortgjeld ikke være spesielt bekymret.

Bruker du kredittkort kun til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall vil det uansett ikke påløpe renter. Har du rentebærende saldo bør du bruke min oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld.

tirsdag 25. september 2018

Forsinkelse i trumfpoeng

På nettsidene til trumf blir er det nå lagt ut en melding om forsinkelse i registrering av trumfpoeng.

"Enkelte brukere av Trumf Visa mangler Trumf-bonus på sine kjøp utenfor dagligvare etter 22. juni. Det jobbes med å korrigere for manglende bonus innen onsdag 17. oktober. Det er også forsinkelse i bonusberegningen for transaksjoner med Shell MasterCard. Vi regner med å få korrigert for dette ila uke 40."

Vanligvis vil opptjening med Shell Mastercard bli oppdatert den 11. hver måned. Vi får bare håpe at de får ryddet opp.