fredag 17. mars 2017

Valutapåslaget øker

Enkelte kredittkort har nå økt valutapåslaget. Det er mulig det er en ny trend. Tradisjonelt har valutapåslaget vært 1,75 % på de fleste kredittkort. Noen har 2 %, mens f.eks. Amex har 1,5 %. KLP har besluttet å øke valutapåslaget til 1,85 % fra og med 25. mai. På debetkort skjer økningen 28. mars. DNB har økt valutapåslaget til 1,95 % på debet og kredittkort.

Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for dette. men det kan skyldes begrensning i gebyrene butikkene betaler. 1. september kom det en ny forskrift som begrenser gebyrene butikkene betaler. Innen for EØS skal brukerstedene ikke betale mer enn 0,2 % for debetkort og 0,3 % for kredittkort. Disse begrensningene reduserer bankenes inntjening ved kortbetaling. Det kan virke som om de forsøker å kompensere dette ved å øke valutapåslaget. Det å vente såpass lenge kan ha vært et taktisk valg for at ingen skal se at dette er et forsøk på å komme rundt begrensningen i gebyrene brukerstedene betaler. Jeg har sett enkelte banker gjøre begrensninger i sine bonusprogrammer på kredittkort. Det kan virke som at butikkene betaler mindre og at bankene velter regningen over på forbrukerne.

onsdag 8. mars 2017

Få maksimal rabatt

Ønsker en å få mest mulig rabatt kan det være lurt å ha flere kredittkort og bruke dem til forskjellige formål. Ya bank gir typisk 3-5 % rabatt innen for en valgfri kategori. Det samme gjør YX Visa og Flexivisa.

Jeg bruker Ya bank til dagligvarer og får 3 % bonus. Du må velge kategori hver måned. Det hender de forandre litt på kategorien, men dagligvarer har de hatt helt siden de begynte med bonuser.
Nå i mars kan du velge blant fire kategorier

Dagligvarer 3 %              
Sport og Fritid 5 %
Klær og sko 5 %
Fly og hotell 5 %

Du får rabatt på kjøp inntil 10.000

YX visa tilbyr :

Netthandel 3 %
Elektronikk 5 %
Klær og sko 5 %
Fly og hotell 5%

De følger samme prinsipp som Ya bank. Du må velge kategori hver måned. De hender de endrer litt på hvilke kategorier de tilbyr. Rabatten gjelder for kjøp inntil 10.000 kr.

bruker du begge disse kortene vil du kunne få rabatt på det meste du kjøper.
hvis man ikke har aversjon mot å ha flere kort kan en legge til Flexivisa som tilbyr 4 % bonus i valgfri kategori. når du har valgt en kategori gjelder den helt frem til du eventuelt velger å bytte kategori.

Tilgjengelige kategorier:
  • Klær og sko
  • Sportsutstyr
  • Bensin
  • Flyreiser
  • Elektronikk
Kortet har en lav grense på bonusen. Du får maksimalt 200 kr i måneden eller 2000 kr i året.

For bensin er 365 direkte et aktuelt kort. De har en avtale med Esso som gir 3,65 % i cashback og i tillegg 30 øre pr liter. På andre bensinstasjoner får du 2 %  i cashback.

Reiser du mye med Norwegian så er Norwegiankortet fordelaktig. Du får:
  • 20 % av billettprisen i CashPoints på Flex-billetter*
  • 5 % av billettprisen i CashPoints på LowFare-billetter*
  • 1 % av kjøpesummen på alle andre kjøp med Norwegian-kortet
Poengene kan du bruke til å kjøpe billetter hos Norwegian.

Det blir en vurderingssak hvor mange kort du vil ha. Trumf Visa er kanskje et kort du ikke trenger. Det kortet gir 2 % bonus i trumftilknyttede dagligvareforretninger, ingen bonus i konkurrerende dagligvareforretninger og kun 0,5 % på andre kjøp.

Med Ya bank kredittkort får du bonus på dagligvarer uansett. Du kan også registrere kortet på trumf.no og få trumfpoeng.

For de som vil ha enda et kort så gir Ikano Visa 3-10 % rabatt. Hvert år setter de opp en kalender der du får inntil 10 % rabatt i en bestemt kategori. Det blir forskjellig kategori hver måned, men du vet på forhånd hvilke kategori som gir rabatt de forskjellige månedene. For eksempel gir de 7 % på klær og sko i mai, 3 % på alt i utenlandsk valuta i juli og 4 % på dagligvarer i desember. Kortet har en høy grense på rabatten. Du kan få inntil 5000 kr i rabatt hvert år.

Spørsmålet man må stille seg er hvor mange kort en vil ha. Noen lar det gå sport i å få mest mulig rabatt, andre fokuserer på å gjøre det enklest mulig.

lørdag 11. februar 2017

Kredittkort med velkomstbonus

Trumf Visa tilbyr nye kunder 100 kr i bonus. Det er krav om at kortet brukes innen 14 dager. Trumf Visa gir 2 % bonus i dagligvarebutikker tilknyttet Trumf. Du får 0,5 % bonus på andre kjøp, men ikke i konkurrerende dagligvarebutikker. Velger du eFaktura, bruker kortet kun til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall påløper ingen renter eller gebyrer. Du kan sette opp avtalegiro på hele beløpet.

Shell MasterCard gir nye kunder 80 øre pr. liter drivstoff i Trumf-bonus første 30 dager. Etter 30 dager får du 40 øre pr liter i bonus. Shell MasterCard gir 1 % i Trumf-bonus på alle andre kjøp. Velger du eFaktura, bruker kortet kun til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall påløper ingen renter eller gebyrer. Du kan sette opp avtalegiro på hele beløpet.

lørdag 28. januar 2017

Nå får du store kredittkortregninger

Noen kredittkort har allerede begynt å fakturere hele saldoen. Fra i år blir det enda flere kredittkort som gjør det. Det betyr i praksis at når du får eFaktura er beløpet forhåndsutfylt med totalbeløpet du er skyldig. Vil du betale alt så er de bare et klikk. Du kan fremdeles betale bare minstebeløpet, men må da skrive inn beløp. Du må da åpne fakturaen for å se hva som er minstebeløpet og fylle det inn i beløpsfeltet. Dette gjør det ,litt enklere å betale hele saldoen og litt mer omstendelig å betale bare minste beløpet. Det vil åpenbart føre til at flere betalere hele saldoen.. de som ikke kan betale alt vil måtte skrive inn beløpet. Det øker sannsynligheten for at de betaler litt mer. Nå blir det slutt på ordningen med at minstebeløpet betales med et klikk. Det blir mye tydeligere hvor mye gjeld en har.  Noen får kanskje et sjokk når de ser hvor mye de skylder. Det tvinger også folk til å tenke igjennom hvor mye de kan betale. Alt som fører til at folk tar bevisste valg øker sannsynligheten for at valgene er fornuftige. Dette vil åpenbart føre til at folk betaler mer inn på kredittkortene. Dette er et tiltak som hjelper i forhold til å redusere gjeldsbyrden og dermed unngå problemer med for høy gjeld.

Slik temmer du forbruket
Typiske feil ved refinansiering

søndag 30. oktober 2016

Statsbudsjettets konsekvenser for kredittkortgjeld

I forslag til statsbudsjett for 2017 inn føres det en ny finansskatt. Bankene vil fortsatt betale 25 % skatt av overskuddet, mens andre selskare får denne skatten redusert til 24 %. i tillegg skal bankene også betale en skatt på 5 % av lønnskostnadene. skatten er ikke knyttet direkte opp mot konkrete tjenester, men vil gjøre bankvirksomhet generelt dyrere. Deler av dette vil måtte dekkes av de ansatte og av kundene. Det som har direkte betydning for kredittkort er reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt. Det betyr at du skattefradraget for renteutgifter blir redusert. Skatt på alminnelig inntekt reduseres til 24 %. Isolert sett vil mindre skatt og mindre fradrag bety at en kommer bedre ut. Men trinnskatten økes slik at det nesten ikke blir noen skattelette totalt sett. Trinnskatten blir ikke redusert når du fører opp fradrag. I sum betyr dette at de med mye gjeldsrenter kan risikere å måtte betale mer skatt.

Det blir dermed dyrere å ha gjeld. Det kan hende at bankene vil forsøke å øke gebyrene eller innføre nye for å dekke inn deler av finansskatten. Du bør følge med på om det blir noen endringer i de gebyrene du betaler på dine kort. Det blir nå enda viktigere å ha lavest mulig renter på gjelden. Santander Red har betydelig lavere rente enn de fleste andre kredittkort. Du kan spare betydelig ved å flytte gjelden dit.

Fornuftig bruk av kredittkort
Slik temmer du forbruket
Bli kvitt kredittkortgjeld

torsdag 8. september 2016

Unngå valutafella

Når du skal kjøpe utenlands valuta vil bankene alltid tjene på vekslingen. De tjener på valutakursen og eventuelt gebyrer i tillegg. Banken driver butikk. De kjøper valuta for en lav kurs og selger det ut til en høyere kurs. Nøyaktig slik som alle andre virksomheter. Du får ofte en dårligere kurs enn det du ser i avisen. Det gjelde enten du kjøper eller selger valuta. Hvor mye du taper varierer mye. Kjøper du utenlandske sedler i en norsk bank får du en dårlig kurs og vil ofte bli belastet gebyr i tillegg. Bruker du kort i utlandet kommer du generelt mye bedre ut. Visa og Mastercard forhandler frem kurser som ikke avviker mye fra børsene. Kortene vil ha et valutapåslag på typisk 1,75 %. Men det er mye mindre enn det bankene beregner når de selger valuta over disk. Ta med kort og bruk det i utlandet. Bare husk å sjekk valutapåslaget. Noen kort har 2 %, men det mest vanlige er 1,75 %. Enkelte kort har høyere valutapåslag utenfor Europa.

Det kan være greit å ha noe i kontanter. Det kjøper jeg på Forex bank. De tjener på valutakursene slik andre banker gjør, men tar ikke et fast gebyr i tillegg. Tar du vare på kvitteringen kan du veksle tilbake til norske kroner gebyrfritt.

I utlandet er det likevel noen feller du kan gå i. Butikker vil ofte tilby deg å belaste korte i norske kroner. Da fastsetter butikken vekslingskursen og du betaler i norske kroner slik du gjør hjemme. Det kan virke praktisk. Men da får du ikke den gode kursen som Visa eller Mastercard tilbyr. Butikken gjør ikke dette for å være snill. De tjener grovt på vekslinga ved å gi deg en dårlig kurs. Du skal derfor alltid betale i lokal valuta. I noen tilfeller vil butikken veksle om uansett uten å informere på forhånd. Da ser du det ikke før du får regningen. I noen tilfeller får du beskjed om at det ikke er mulig å belaste kortet i lokal valuta. da bør du vurdere å betale kontant eller å gå et annet sted.

Minibanker i utlandet vil ofte tilby deg å belaste korte i norske kroner. utbetalingen skjer fortsatt i lokal valuta. Den eneste fordelen du har med dette er at du vet nøyaktig hvilket kronebeløp du blir belastet. Problemet er bare at det er minibanken som setter kursen og den er mye dårligere enn det kortene har. Det er en felle det er lett å gå i. Minibankene stiller spørsmålet på en slik måte at det er naturlig å svare ja istedenfor nei. Les spørsmålet nøye. Ofte må du svare nei to ganger. Ikke trykk på noe uten å lese nøye. Det er laget slik spesielt for at du skal gjøre feil. I noen tilfeller må du trykke på rød knapp og ikke grønn.

onsdag 31. august 2016

365 direkte kutter bonus

Endringer fra 1. september vil være som følger:
• Cashback i kles- og skobutikker tas bort.
• Cashback i bensinstasjoner reduseres fra 3,65 til 2 %, med unntak av i Esso-stasjoner i Norge. Der opprettholdes 3,65 % og ørerabatten vil ​økes til 34 øre/l. Det betyr 85 øre/l rabatt per liter drivstoff ved en pumpepris på 14 kroner.

Dette er et resultat av et EU-direktiv som redusere gebyrene brukerstedene betaler. Maksimale gebyrer blir 0,2 % for debetkort og 0,3 % for kredittkort. Les mer om dette på Sparesiden.

Flexi Visa gir fortsatt 4 % bonus.