søndag 13. juni 2021

Fornuftig kortbruk i utlandet

Nå lettes koronarestriksjonene gradvis. Selv om flere enn vanlig vil feriere innenlands i sommer vil det nok være mange som reiser til utlandet.

Få best valutakurs

Penger må veksles og det kan bli dyrt. Det er betydelig billigere å bruke kort i utlandet enn kontanter. Kjøper du utenlandske sedler i i bank i Norge tar de en grov fortjeneste. Du betaler overpris. I noen tilfeller legger de på 7-8 %. Det er gjerne også et fast gebyr på toppen. Kommer du tilbake til Norge og fremdeles har utenlandsk valuta igjen vil det ofte være tilsvarende tap når du veksler tilbake.

Med et kort vil det normalt være et valutapåslag på 1,75 -2 %. Det er mye billigere. Forskjellen på 0,25 % mellom de forskjellige kortene er for liten til at den bør være avgjørende når du søker om kort. Bruker du 100.000 i utenlands valuta, og det tar lang tid for de fleste, utgjør det kun 250 kr. Fokuser mer på rabatter, renter og gebyrer.

Har du flere kort bruker du selvfølgelig det som gir deg best betingelser.

Insister alltid på å betale i lokal valuta. Dersom butikken setter valutakursen blir det dyrt.

Minibanker vil ofte lure deg til å godta at de veksler for deg. Da får du veldig dårlig kurs. Du må ikke automatisk følge det som minibanken foreslår.

Får du spørsmål om conversion» eller «no conversion» velg alltid det siste. Det kan hende du må trykke på rød kapp isteden for grønn eller velge cancel. Men gjør det uansett.

Dersom du vil ha litt kontanter før du reiser bør du prøve Forex Bank. Vekslingskursen er ikke nødvendigvis bedre enn i andre banker, men de tar ikke noe gebyr på toppen. Tar du vare på kvitteringen kan du veksle tilbake til norske kroner gebyrfritt. De har også lengre åpningstider enn andre banker.

Sjekk regionsperre

Enkelte kort er sperret for bruk i deler av verden. Du bør logge deg inn for å se om kortet virker i det lande du reiser til og eventuelt gjøre endringer.

Ha to kort

Dersom kortet ikke virker, blir stjålet eller at minibank svelger det er det lurt med to kort. Spesielt hvis du reiser alene er dette viktig.

Visa og Mastercard er mest vanlig. har du andre kort kan du oppleve at det er mange steder du ikke får betalt.

Reiseforsikring

Bruk gjerne reiseforsikringen som følger med kortet. Men du bør uansett ha en helårs reiseforsikring. Reiseforsikringen på kredittkortet vil ofte bare gjelde dersom halve reisekostnadene er betalt med kortet. Det kan bli litt vanskelig hvis du skal på bilferie i Europa. Det kan også være andre begrensninger. Det er heller ikke alle kredittkort som har reiseforsikring selv om det er vanlig.

lørdag 12. juni 2021

Viktig ved fylling av bensin

Det er en ny ordning for de som bruker BankAxept. 

"Ved betaling av drivstoff på pumpa, vil banken reservere et beløp på kontoen før tankingen starter. Normalt reserveres det 1500 kroner, eller tilgjengelig saldo hvis du har mindre enn 1500 kroner på kontoen. Du kan fylle for inntil det reserverte beløpet. Når du er ferdig å tanke, vil reservasjonen bli annullert og erstattet med det endelig beløpet det ble tanket for. Tilbakeføringen skal normalt skje i løpet av sekunder".

Dette i følge nettsidene til BankAxept. 

For de fleste kredittkort vil dette ikke bety noen forskjell. Ya bank kredittkort er et av de veldig få kredittkortene som har BankAxept.

Det er kun ved betaling på pumpe at dette skjer, ikke ved betaling i kassa inne. Risikoen for at noe går galt er liten. "Tilbakeføringen skal normalt skje i løpet av sekunder". Men skulle det skje et teknisk problem kan du risikere at mye penger sperres av kortet i flere dager.

Dersom du har regninger som også belastes kontoen kan du risikere at de blir avvist.

Jeg anbefaler sterkt at du har en separat konto for regninger og en konto med bankkort til varekjøp.

Bensinkort

lørdag 5. juni 2021

10 % rabatt hos optikere i juni

 I juni gir Ikano Visa 10 % rabatt ved kjøp hos optikere. Rabatten trekkes rett av regningen. Kredittkortet er gratis hvis du velger eFaktura, bruker kortet bare til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall.

Rabatten er begrenset til 500 kr i måneden og 3000 kr i året.

Ikano Visa gir 1 % rabatt på dagligvarer og 2 % på Shell stasjoner. Hver måned har de en kategori med 3-10 % rabatt.

Fra 1. juli øker de rabatten til 2 % på dagligvarer, samtidig slutter de med månedsrabatter.

Ikano Visa er sannsynligvis det beste kredittkortet for kjøp av dagligvarer.

mandag 24. mai 2021

Problemer med Amex

 Amex er et faktureringskort der det i utgangspunktet ikke er noen fastsatt kredittgrense og hele saldoen må betales ved forfall. Det kan virke disiplinerende på forbruket. SAS Amex gir Eurobonuspoeng. Du kan velge Amex uten årsavgift, men vil du ha tilleggstjenester eller bedre poengopptjenings må du betale høy årsavgift.

Det er to store svakheter med Amex.

Ingen fastsatt kredittgrense

Med Amex er det i utgangspunktet ingen fast kredittgrense. Det betyr ikke at du kan belaste kortet så mye du vil. Amex må godkjenne hver enkelt transaksjon. Bruker du mer enn normalt legger de inn en sperre. Du vet ikke på forhånd når den slår inn. Du kan oppleve at sperren plutselig slår inn selv om gjelden er lavere enn  det du har at tidligere måneder. Det ser på det totale forbruket over en lengre periode når de avgjør om en transaksjon skal gå igjennom. Konsekvensen er at du aldri vet om kortet blir akseptert. Beløpsgrensen fastsettes av Amx og den kan endres opp eller ned uten at du får noe forhåndsvarsel. I bestefall får du en tekstmelding. Der står det bare at du bruker mer enn normalt og at kortet kan bli avvist.

Begrenset antall brukersteder

Det er bare en institusjon som utsteder Amex. Kortet har ikke like mange brukersteder som Visa og Mastercard. Du vil derfor oppleve at mange som tar kredittkort ikke tar Amex.

Det er opprettet en nettside AmexVenn som har en oversikt over brukersteder i Norge.

American Express

torsdag 20. mai 2021

Jeg betaler restskatten med kredittkort

 Jeg får restskatt i år. Jeg har penger til å betale det meste innen 31. mai. Jeg har valgt å velte forbruket over på kredittkort. Det betyr at penger jeg hadde satt av til forbruk kan betales inn til kemneren. Jeg klare dermed å betale all restskatten i mai.

Kredittkortregningen betaler jeg ned fullt ut i juni. Det er ingen renter på restskatt i år. Det er likevel mulig å spare penger på å betale inn et ekstra forskudd. Restskatt på under 100 kr blir ettergitt. Jeg betaler inn 99 kr mindre enn det jeg skylder 31. mai.

Ved skatteoppgjøret får jeg restskatt på 99 kr som jeg ikke trenger å  betale. Det er ikke spesielt mye penger, men jeg tar i mot det jeg får.

Jeg har satt inn pengene på en sparekonto i Banknorwegian som gir 0,85 % rente. Kontoen har ingen uttaksbegrensninger og tilbyr gebyrfri regningsbetaling.

Det er ikke mye penger. Det er litt i kategorien alle monner drar.

tirsdag 18. mai 2021

Er kredittkort nødvendig?

 Nå som jeg har betalt ned kredittkortene er det et spørsmål som dukker opp: "Trenger jeg kredittkort?".

Svaret vil åpenbart være individuelt.

Misbruk av kort

 I Norge har vi de samme rettigheter ved misbruk av kort enten det er bankkort eller kredittkort. I norge fungere et bankkort med Visa helt fint. Betalingen vil normalt gå via BankAxept. Det er tryggere enn Visa og Mastercard. Med BankAxept må du bruke det fysiske kortet og PIN. Bankens server blir kontaktet og sperrer av penger fra kontoen. Dersom kortet er meldt stjålet eller mangler dekning blir kortet avvist.

Med Visa eller Mastercard kan brukerstedet foreta belastninger uten PIN eller signatur. Det trenger bare opplysningene som står på kortet for å belaste det. Det er også mulig å bruke kortet selv om det er meldt stjålet eller mangler dekning.

Skal noen misbruke bankkortet ditt må de vite PIN og stjele kortet. Da ser du med en gang at kortet er borte.

Med Visa og Mastercard kan en serveringsdame  selge kortinformasjonen hun ser på kortet til kriminelle i utlandet. Det har faktisk skjedd. Du vil ikke vite noe før etter at belastningene er gått igjennom.

Tidligere da kortene hadde magnetstripe hendte det at useriøse butikker klonet kortet. De lagde en kopi som de kunne bruke. Dette er mye vanskeligere nå. Det er også lettere å oppdage. Blir kortet bruk via BankAxept to forskjellige steder i landet nesten samtidig vet en at kortet er klonet. Med Visa og Mastercard kan du ringe og foreta belastninger over telefon. Det er ikke noe mistenkelig i at kortet blir belastet i Tromsø og Kristiansand med 5 minutters mellomrom.

Det er uansett mye lettere for brukerstedet å ta vare på kortinformasjon som står synlig på selve kortet enn det er å klone det.

I Norge er et det normalt strenge regler for bruk av kort. Det gjelde også Visa og Mastercard. I butikker vil du normalt måtte bruke betalingsterminal med PIN. På nett vil du ofte måtte godkjenne transaksjoner med Bank ID.

Det er likevel viktig å være klar over at Visa og Mastercard i utgangspunktet tillater brukerstedet å belaste kortet uten noe kontroll opp mot banken og kun på grunnlag av det som står på kortet.

Det er tredjeparter som behandler kortene for brukerstedene som eventuelt stiller krav om kontroll. Disse tredjepartene kan befinne seg hvor som helst på kloden og følger ikke nødvendigvis norske regler.

Visa og Mastercard har ikke noe krav om at banken skal godkjenne hver enkelt transaksjon før den går igjennom.

Krav mot brukerstedet

Dersom du har kjøpsrettslige krav mot brukerstedet har kan også rette krav mot banken hvis du betalte med kredittkort. Det gir deg litt bedre beskyttelse. Det er imidlertid ikke lett å få gjennomslag for slike krav mot banken. I Norge er forbrukere godt beskyttet. Du kan derfor kreve refusjon fra butikken og eventuelt forfølge dette selv.

Den ekstra beskyttelsen kredittkort gir er mest aktuelt ved konkurs og ved kjøp i utlandet. Det mest aktuelle eksempelet er flyselskap som går konkurs.

Du kan oppleve problemer i utlandet hvis kortet blir borte eller blir avvist. Det er derfor generelt anbefalt å ha med to kort på utenlandsreiser. Det kan være et bankkort og et kredittkort. Det kan også løses ved å ha to bankkort.

Siden jeg ikke reiser er denne fordelen liten.

Reservasjon

Ved bruk av kort via Visa eller Mastercard vil brukerstedet ofte reservere et større beløp på kortet. Beløpet kan bli større enn den endelige regn ingen. Dette vil ofte skje ved hotellopphold og leie av bil. En slik reservasjon vil kunne sperre mye av pengene på kortet. Et kredittkort kan da være en fordel. Alternativer er å ha så mye penger på bankkortet at det ikke blir noe problem.

Forsikringer

Kredittkort vil ofte komme med forskjellige typer forsikringer. De fleste som reiser mye vil uansett ha en helårsriseforsikring. Andre forsikringer kredittkort tilbyr vil i noen tilfeller koste penger. De vil uansett ha begrenset verdi.

Har du kredittkort må du selvfølgelig bruke de gratis forsikringene som følger med. Forsikringer de tar betalt for bør du kutte ut.

Bonuser og rabatter

Sammen med forsikringer er rabatter en v fordelene med kredittkort. Det finnes undersøkelser som viser at de som bruker kredittkort bruker 12-18 % mer. Dette er et gjennomsnitt. På små beløp er prosenten mye høyere. På store kjøp vil virkningen være mindre. De fleste rabattene er for små til å veie opp for dette. Bruker du kredittkortet bare til store kjøp og får opp mot 25 % rabatt kan det likevel lønne seg.

Det er få kredittkort med slike rabatter. Det er også begrenset hvor mange store kjøp en gjennomfører. I tillegg er det alltid en fare for at kredittkortet blir brukt også til andre kjøp.

Konklusjon

Kredittkort er ikke nødvendig hvis en har nødvendige forsikringer, tilstrekkelig oppsparte midler og et bankkort med Visa eller Mastercard.

Ved utenlandsreiser kan et ekstra kort i form av et kredittkort gi en ekstra trygghet. Da er et høyere forbruk muligens bare en pris en må betale for en slik trygghet. Denne prisen kan reduseres ved å benytte de gratis forsikringer og rabatter som følger med.

lørdag 15. mai 2021

Hvis jeg skulle valgt kredittkort

 For meg er de kredittkortene jeg har liggende bare en reserve til jeg får bygd opp en tilstrekkelig sparekonto.

Kredittkort gir bedre beskyttelse spesielt ved forhåndsbetaling av f.eks dyre flyreiser. Bruk av kredittkort vil over tid lett kunne føre til et høyere forbruk. Jeg anbefaler derfor generelt ikke å skaffe seg kredittkort bare for å få rabatter. I noen tilfeller kan rabattene være så store at det er mulig å komme bedre ut. Det forutsetter at en klarer å redusere overforbruk og få høye rabatter.

SAS Amex Classic

Som reisekort ville jeg valgt SAS Amex Classic. Det er gratis og gir Eurobonus opptjening. Skulle jeg reise mye kan det hende jeg hadde oppgradert til et kort med årsavgift og høyer bonusopptjening.

Fordelen med Amex er at hele saldoen må betales ved forfall. Det vil disiplinere forbruket.

Norwegiankortet

Norwegiankortet er foreløpig ikke aktuelt. Norwegian har satt sitt bonusprogram på pause. De har også varslet at det vil kunne komme restriksjoner når programmet blir aktivt.

DNB Mastercard

DNB Mastercard har Supertilbud 13 ganger i året med 10-25 % rabatt hos store kjeder. Brukes dette kortet kun til slike store planlagte kjøp kan rabatten veie opp for et høyere forbruk.

YX Visa

Kredittkortet gir rabatter i forskjellige kategorier. For å få rabatt må du velge kategori hver måned. Strømmetjenester er en kategori de har hatt lenge. Velger du den kategorien får du inntil 100 kr i avslag på abonnementet.

Flexi Visa

Jeg har ikke bil. Men skulle jeg valgt et bensinkort ville jeg valgt Flexi Visa. Det kortet gir 4 % Cashback. 365 Direkte gir høyere rabatt på drivstoff hos Esso. Jeg ville likevel valgt Flexi Visa. Rabatten gjelder alle bensinstasjoner og alt du kjøper på bensinstasjoner.

Ikano Visa

Skulle jeg valgt et kredittkort til dagligvarer blir det Ikano Visa. Rabatten i dagligvareforretninger økes til 2 % fra 1. juli. Det er bedre enn andre kort. Rabatten kan kombineres med Trumf og Coop medlemskort. 

Komplett Bank Mastercard

For alle andre kjøp ville jeg valgt Komplett Bank Mastercard. Kortet gir 4 % bonus hos Komplett.no, 2 % på netthandel ellers og 1 % hos andre brukersteder.

Personlig vurdering

Rabatter på 4 % eller mindre er forlite til at jeg ville søkt om kredittkort bare for å få rabatt. Skal jeg uansett ha kredittkort kan slike rabatter ha betydning for hvilket kredittkort jeg velger.

For å reduser effekten av høyere forbruk må kredittkort bare brukes til tiltenkt formål. Regningen må selvfølgelig betales fullt ut ved forfall.