lørdag 15. juni 2019

Endringer i min bruk av kredittkort

Jeg har nå betalt ned Cresco Gold. Jeg kommer til å gjøre noen endringer i hvordan jeg håndterer kredittkort.

Jeg betaler minstebeløpet på Santander Red og så mye jeg kan på kredittkortet i Sbanken. Tidligere har jeg flyttet penger mellom kredittkort for å presse rentekostnaden ned. Nå har jeg barer Santander Red og Sbanken igjen. Santander Red tar gebyr for å overføre penger. Det er derfor ikke lønnsomt å overføre små beløp til Sbanken.

Den andre endringen er at jeg bruker bankkort til de fleste daglige kjøp. Kredittkort vil fortsatt bli brukt etter behov og ved kjøp på nett eller der jeg får gode rabatter.

Jeg har hatt litt plunder med feilaktig belastning av gebyr og renter på kredittkort. Det har blitt rettet opp i hvert enkelt tilfelle. Men det tar tid og er unødvendig stress.

Sparesiden har jeg en oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld. Stort sett har jeg fulgt den.

Men alle råd må tilpasses den enkeltes situasjon. Rådene mine er faktisk ikke hugget i sten. Det er viktig å finne en balanse mellom best mulig resultat og det å holde det enkelt.

Jeg har mindre gjeld nå og billigere gjeld. Kredittkortene vil uansett bli nedbetalt neste år.

fredag 14. juni 2019

Cresco Gold er nedbetalt

Jeg holder på med en aggressiv nedbetaling av kredittkortgjeld. Nå har jeg sendt inn min siste innbetaling til Cresco Gold. Det betyr at jeg har to kredittkort igjen med rentebærende saldo, Santander Red og kredittkort fra Sbanken.

Jeg har også noen kredittkort jeg bruker til varekjøp ved behov og betaler ned full ut ut hver måned.

Nå går jeg løs på kredittkortet fra Sbanken og regner med å bli ferdig i løpet av 1. kvartal 2020. Santander Red blir jeg ferdig med et halvt år senere. Jeg ser virkelig lys i enden av tunellen. Neste sommer er jeg i mål.

Hvorfor jeg søkte Santander Red

Bli kvitt kredittkortgjeld

lørdag 8. juni 2019

Flexi Visa fremdeles beste bensinkort

Det finnes flere kredittkort som gir rabatt på drivstoff. Flexi Visa gir 4 % cashback i valgfri kategori. Drivstoff er et alternativ du kan velge. Med en literpris på 18 kr får du 72 øre literen. Det er betydelig bedre enn andre kort.

Ikano Visa gir 2 % rabatt hos Shell og 1 % på ande bensinstasjoner.

Dnb Mastercard gir 3 bonus på bensinstasjoner. I juli og august i år gir kortet 4 %.

Shell Mastercard gir 40 øre literen hos Shell. Nye kunder får 80 øre literen de første 30 dagene. Kortet gir også 1 % på alle andre kjøp.

Esso Mastercard gir 40 øre literen hos Esso.

365 direkte gir 3,65 % pluss 34 øre literen hos Esso. Med en literpris på 18 kr blir dette 99,7 øre literen. På andre bensinstasjoner gir kortet 2 %.

YX Visa gir rabatt på YX bensinstasjoner. Rabatten er 55 øre pr liter frem til 30.06.2019. Etter det er det 40 øre pr liter.

Cirkle K Mastercard gir 40 øre liter på drivstoff hos Cirkle K. Nye kunder får 75 øre literen de første 30 dagene.

I noen tilfeller kan andre kort enn Flexi Visa gi litt høyere rabatt, men vil du gjøre det enkelt og bare ha et kredittkort er Flexi Visa det beste bensinkortet du kan få.

Det er mulig å få bensinrabatt uten kredittkort.

Rabatten vil da bli mindre enn det du får med Flexi Visa. I tillegg vil rabatten bare gjelde hos enkelte bensinstasjoner.

Trumf gir 30 øre literen hos Shell og 40 øre literen hos Esso.

Coop gir 45 øre literen hos Cirkle K. Du får 75 øre første 30 dager. Du får også 55 øre hos YX stasjoner.

NAF medlemskap gir 40 øre liter på drivstoff på betjente Circle K og Beststasjoner i Norge. På 1-2-3 automatanlegg er rabatten 20 øre literen.

Kredittkort som gir rabatter
Slik fungerer Trumf.
Coop

søndag 2. juni 2019

Bankkort uten årsavgift

Det er nesten umulig å finne en bank som utsteder bankkort uten årsavgift. BN Bank tilbyr bedrifter gebyrfri driftskonto. På den kontoen kan du også få et gebyrfritt bankkort. Det er ingen årsavgift eller andre gebyrer. Kortet har 1,75 % valutapåslag. Det er krav om Organisasjonsnummer for å åpne konto.

KLP tilbyr også bankkort uten årsavgift hvis din arbeidsgiver har pensjonsordning i KLP.

Studenter vil i en del tilfeller slippe årsavgiften på bankkort. Det gjelder f.eks i Sparebank 1 Østlandet. For andre voksne er det generelt vanskelig å slippe unna årsavgiften på bankkort.

Noen forsøker å slippe unna ved bare å bruke kredittkort. Problemet med det er at det finnes en del steder, spesielt offentlige kontorer som bare tar Bankaxept. Ya bank er et gebyrfritt kredittkort som har både Visa og BankAxept. Det kan være et alternativ for noen. Du må da oppfylle kriteriene for å få kredittkort. Det blir stadig strengere. Har du lav inntekt eller for mye gjeld blir det vanskelig. Normalt vil folk med betalingsanmerkninger få avslag ved søknad om kredittkort. Skal du ta ut penger på et kredittkort vil du normalt bli belastet renter eller gebyr. Noen banker gjør begge deler. Du kan slippe unna renter ved å sette inn penger slik at banken skylder deg penger. Men da blir noe av poenget med kredittkort borte. En av fordelene med et kredittkort er at eventuelle krav du har mot butikken kan også rettes mot banken. Spesielt viktig er dette hvis butikken eller flyselskapet er konkurs og ikke kan levere. De rettighetene gjelder bare ved kredittkjøp. Du har ikke disse lovfestede rettigheten hvis du bare bruker dine egne penger.

Personlig mener jeg at 250 kr i årsavgift er en overkommelig sum for de fleste.

lørdag 1. juni 2019

Oppdatering: nedbetaling av gjeld

For et år siden hadde jeg 147.000 i kredittkortgjeld fordelt på to kredittkort. I tillegg kommer de kredittkortene jeg bruker til kjøp og betales ned fullt ut hver måned. De kortene anser jeg ikke for å være noe problem.

Nå er det gått et år og jeg finner det naturlig å gjøre opp status. Gjelden på de rentebærende kortene er 108.000 fordelt på tre kort. Grunnen til at antall kort har økt er at jeg søkte om Santander Red i januar i år for å nedbetale deler av Cresco Gold. Resten av saldoen på Cresco Gold blir nedbetalt 14. juni i år. Da er jeg tilbake til bare to kort med rentebærende saldo.

Reduksjonen på 39.000 kr er ikke spesielt høy.

Det er tre grunner til at den er så lav.

1. Da jeg fikk lønn 15. mai i fjor satte jeg penger til husleia for juni inn på kortet og betalte Cresco Gold fra kredittkortet 1. juni. Fra og med 1. mai i år tilbyr ikke Cresco Gold regningsbetaling. Penger til husleia for juni må jeg la stå på lønnskontoen. Det betyr at saldoen på kredittkortet 31. mai i år blir høyere enn det den ellers ville vært. Jeg har mer penger i banken slik at det ikke påvirker nettoformuen. Men det har innvirkning på gjelden 31. mai i år sammenlignet med 31. mai i fjor.

2. Jeg betalte mye restskatt i fjor høst.

3. Jeg kjøpte 365 dagers kort med Ruter i desember i fjor. Jeg har ikke vært nødt til å kjøpe 30 dagers kort i disse seks månedene, men det dekker ikke opp hele kostnaden.

Det kommer til å gå bedre til høsten i år enn i fjor.

1. Restskatten er mye lavere i år.

2. I perioden juni til november trenger jeg ikke kjøpe 30 dagers kort med Ruter. Det gjorde jeg i fjor.

3. Jeg har mindre gjeld nå og dermed blir det mindre renter.

Det ble bare 1,55 % lønnsøkning i mai i år. Jeg vet ikke hva jeg eventuelt får ved lokale forhandlinger til høsten. Jeg har derfor ikke tatt hensyn til eventuelle lønnsøkninger.

Bli kvitt kredittkortgjeld

fredag 31. mai 2019

Jeg får nå et kredittkort mindre

Diners Club opphører i Norge i dag. Se tidligere omtale. For meg betyr det at jeg nå har 14 kredittkort i stedet for 15. Kortet hadde en årsavgift. Den slipper jeg nå å betale. Jeg hadde en kredittrserve på kr 25.000. Den er nå også borte.

Kortet har jeg ikke brukt på lange tider. Det har derfor ingen praktiske konsekvenser. Det er egentlig helt greit at jeg nå får et kort mindre og litt mindre tilgjengelig kreditt. Det får holde med de 14 kortene jeg har igjen. De fleste er nedbetalt og brukes ikke. Jeg har seks kredittkort som brukes til varekjøp og betales ned fullt ut. Jeg har også tre kredittkort med saldo som betales ned over tid.

mandag 27. mai 2019

Småproblemer med kredittkort

Jeg har i løpet av de siste årene hatt noen små problemer med kredittkort. Det er små beløp og egentlig bare irriterende.

I mai 2016 ble jeg belastet 18 kr renter på Trumf Visa. Jeg har avtalegiro på kortet og betaler hele saldoen ved forfall.

Regningen forfalt søndag 15. mai. Mandag 16 var 1. pinsedag. 17. mai er offentlig helligdag. Avtalegiroen ble betalt tirsdag 18. mai. Rentene på 18 kr tilsvarer renter for en dag.

Det har ellers aldri verdt noe problem. Når regningen forfaller på en lørdag eller søndag belastes den min bankkonto på mandag. det har aldri ført til noe renter. Jeg vil anta at det her var kombinasjonen av pinse og syttende mai som gjorde det for vanskelig for deres systemer å takle det.

I august 2018 ble jeg betalastet 70 kr i gebyr fra YX Visa. Det skyldes at den forrige regningen ikke var betal. Den regningen var på 0,00 kr. Det ble rettet opp etter at jeg klagde. Jeg har ikke hatt det problemet siden.

I Januar ble jeg belastet 1,74 kr i renter på Ikano Visa. Regningen for desember ble betalt ved forfall. Jeg foretok en overføring fra kortet i januar. Det blir belastet gebyr, men det er rentefritt. Jeg klagde og fikk beskjed om at det var en "teknisk feil". Det ville bli korrigert på neste faktura. Jeg valgte å betale hele fakturaen inkludert rentene på 1,74 kr. Jeg ville ikke gi dem noen unnskyldning for å kreve nye renter.

Fakturaen for februar kom og rentene på 1,74 kr var tilbakeført. Men jeg var blitt belastet nye renter med 12,01 kr. Jeg klagde på nytt. Nå tok det tid før jeg fikk svar. Jeg fikk først beskjed om at jeg måtte betale hele regningen for januar og ikke redusere betalingen med de feilaktige rentene. Jeg forstod ingen ting. Jeg klagde på nytt og påpekte at alle fakturaer var betalt fullt ut ved forfall. Det tok lang tid igjen før jeg fikk svar. De innrømte at jeg hadde rett. Alle fakturaer var betalt fullt ut i tide. Nå kom de med en nye forklaringen. Korreksjonen av renter i februar gjorde at skyldig beløp pr. 31. januar ble redusert. Innbetalingen min i februar som inkluderte disse rentene stemte derfor ikke med skyldig beløp. Systemet klarte derfor ikke å postere innbetalingen riktig. Jeg ble belastet renter på 12,01 kr fordi jeg hadde betalt 1,74 kr for mye! De skulle rette det på mars regningen. Jeg sluttet å bruke kortet. Ved utgangen av mars var det rettet opp slik at saldoen er 12,01 kr i min favør.

I februar i år opplevde jeg at det nye kredittkortet fra Ya bank ikke virket. Det gamle kortet hadde gått ut og jeg hadde fått ett nytt. Da jeg brukte det fikk jeg beskjed om at PIN var ugyldig. Heldigvis hadde jeg kontanter. Jeg sjekket på nett og det viste seg at det nye kortet hadde en annen PIN. De hadde gitt meg samme PIN som på et annet kort som er utstedt fra Ya bank. Dette er enten en sammenblanding av kort eller de har bestemt at kunder skal ha samme PIN på alle kort. Uansett kunne det vært fint om jeg hadde fått beskjed.

Dette gidder jeg ikke mer. I juni begynner jeg å bruke bankkort til det meste. Jeg har allerede begynt å bruke bankkortet til småkjøp når jeg tar ut trumfpoengene.