mandag 16. januar 2023

Forskjellen på VISA og BankAxept

De fleste som har et bankkort vil se at kortet har både BankAxept og Visa. I vanlig bruk vil vi ikke tenke mye over forskjellen. Men de fungerer svært ulikt.

Bank Axept

Bank Axept er et norsk system. Alle minibanker og alle betalingsterminaler i Norge er knyttet opp mot BankAxept.

Når kortet brukes blir det sendt en forespørsel til bankens server. Der blir det sjekket at kortet er gyldig og beløpet blir reservert på kontoen. Den endelige belastningen foretas nonen timer senere eller neste virkedag.

Når reservasjonen er foretatt sendes en bekreftelse til brukerstedet. Først når da har kortet endelig blitt akseptert.

'I noen tilfeller blir transaksjonen avvist. Kortet vil bli avvist om det er meldt stjålet eller mangler dekning. Kortet vil bli avvist om det er noen tekniske problemer på linjen eller med banken server. Dersom problemet oppstår etter at beløpet er reservert kan det ta fem virkedager før beløpet blir frigitt.

For å bruke BankAxept må du ha det fysiske kortet og du må ha koden. Dersom du har aktivert kontaktløsbetaling vil du normalt ikke bruke koden for beløp på 500 kr eller mindre.

Alle transaksjoner skjer i norske kroner. Det er ikke mulig å betale i annen valuta.

VISA

Visa er et internasjonalt betalingssystem. Det kan brukes over hele verden. Med Visa kan brukerstedet belaste kontoen bare ved å bruke de opplysninger som står på kortet. Visa krever heller ikke dekningskontroll eller at banken godkjenner transaksjonen. Enkelte brukersteder samler opp transaksjoner og sender det inn samlet. Det kan derfor i noen tilfeller ta tid før beløpet blir reservert. Når det er reservert så kan det ta inntil fem virkedager før kontoen er belastet. Visa har prosedyrer der brukere kan klage på transaksjoner. VISA skiller ikke på debetkort og kredittkort i forhold til refusjoner.

Mange brukersteder foretar dekningskontroll og krever at du bruker kode. som f.eks Bank ID.

Det er et EØS-direktiv som krever 2 faktor autentisering ved betaling på internett. Det reduserer faren for misbruk. Men dette gjelder bare innenfor EØS. Dette er noe som brukerstedene implementerer. Det er ikke noe VISA krever.

VISA krever ikke bruk av det fysiske kortet. Det er derfor lettere å misbruke kortet. Det kan også være vanskeligere å oppdage misbruk. Kortet kan ligge i din lommebok og likevel bli misbrukt av andre. Det kan også misbrukes av brukerstedet. Manglende dekning vil heller ikke alltid hindre misbruk.

Bruk av bankkort med VISA i praksis

Bruker du et bankkort med VISA i Norge i minibank eller betalingsterminal går dette normalt via BankAxept. Skulle det oppstå tekniske problemer går det over på reserveløsning. Da blir det belastet via VISA. Konsekvensen for deg er at det kan ta inntil fem virkedager før kontoen belastes. Det foretas heller ingen dekningskontroll slik at det er mulig å overtrekke kontoen.

For betaling på internett eller ved bruk i utlandet får du ikke brukt BankAxept og det må gå via VISA.

Ved bruk i utlandet kan du velge om du vil bli belastet i norske kroner eller i lokal valuta. Ved bruk av lokal valuta vil Visa regne om til norske kroner. Da kommer det et valutapåslag på 1,75-2 % avhengig av bank. Betaler du i norske kroner vil brukerstedet sette valutakursen. De legger på mye. Betal alltid i lokal Valuta.

I noen tilfeller belaster de kortet i norske kroner uten å spørre. Det hender også de gjør det selv om du ber om å betale i lokal valuta. I noen tilfeller lyver de og sier det ikke er mulig å belaste kortet i lokal valuta.

Det finnes også minibanker i utlandet som belaster kortet i  norskekroner så blir det vekslet om til lokal valuta som minibanken utbetaler. Det blir dyrt. De legger på mye. For å unngå dette må du i noen tilfeller ikke velge det minibanken anbefaler og eventuelt trykke på "cancel" for å få kortet behandlet på vanlig måte