lørdag 14. januar 2023

Krav for å få bankkort med Visa

 Et bankkort vil bli belastet bankkontoen ved bruk. Det vil normalt bli avvist dersom det ikke er dekning. Dersom kortet er tilknyttet Visa eller Mastercard vil det i noen tilfeller kunne brukes uten dekningskontroll. I Norge er det veldig sjeldent. Det kan skje hvis en minibank eller terminal ikke er on-line.

I utlandet er det ikke uvanlig at små beløp blir belastet uten dekningskontroll. Du kan dermed komme til å overtrekke kontoen.

Selv om et bankkort med Visa ikke er et kredittkort er det mulig å ende opp med å skylde banken penger.

Banken foretar et kredittsjekk ved utstedelse av kortet. For å få kortet må du være minst 18 år. I tillegg kreves det normalt at du ikke har betalingsanmerkninger.

Noen banker stiller andre krav i tillegg. I noe tilfeller krever banken en saldo på 15.000 kr eller at du har en årsinntekt over et visst nivå.

For de som er under 18 år eller har betalingsanmerkninger vil mange banker tilby alternativ. Det det kan være bankkort med Visa Electron eller bankkort helt uten Visa. Slike kort foretar alltid dekningskontroll. Kontoen kan likevel bli overtrukket ved en teknisk svikt eller som følge av belastning av årsavgift eller andre gebyrer.

Voksne uten betalingsanmerkninger vil normalt få bankkort med Visa i de fleste banker. Dersom banken krever en saldo på 15.000 kr for å utstede kort er nok at pengene er på kontoen når kortet utstedes. i noen tilfeller må pengene være på kontoen når du søker om kort. Med vanlig lønnsinngang vil et slikt krav normalt ikke være noe problem.

Bankene vil normalt ta en årsavgift på 250-300 kr. KLP og OBOS Bank har unntak for årsavgiften for enkelte kunder.

Bankkort uten årsavgift