søndag 6. mai 2018

Effektiv rente er ofte misvisende

Når bankene markedsfører kredittkort er de de pliktig å gi et korrekt bilde av de reelle kostnadene. Myndighetene har derfor laget standarder for beregning av effektiv rent. intensjonen er at effektiv rente skal fortelle hva de totale kostnader er. De nominelle renten gir ikke et fullgodt bilde av hva de totale kostnader er. et lån som har rentes rente hver måned vil bli dyrere enn et lån som har rentes rente f.eks. hver kvartal. Ofte vil det også være forskjellige gebyrer i tillegg. problemet er at gebyrene vil ofte være avhengig av hvordan et kredittkort brukes. effekten av gebyrene vil også være forskjellig avhengig av hvor stor saldoen er. Dette har myndighetene forsøkt å løse med en standardberegning av effektiv rente. det betyr at hvis du bruker kortet fornuftig så vil din effektive rente ofte være lavere enn det som er annonsert. i den effektive renten tar de med årsavgift, fakturagebyr og gebyr for kontantuttak. men hvis du bruker kortet bare til varekjøp betaler du ikke noe gebyr for kontant uttak. Fakturagebyr vil du ofte slippe hvis du velger eFaktura. Da er det fornuftig å se på den nominelle renten og velge kort ut i fra det. Nominell rente tar ikke hensyn til månedlig rentes rente effekt, men det er likt for alle kredittkort. et kredittkort med nominell rente på 18 % vil være billigere enn et kort med 19 % rente hvis du uansett slipper årsavgift, fakturagebyr og kontantuttaksgebyr. Den effektive renten på kredittkort tar med årsavgift, men det er ofte ikke relevant. har du et kredittkort med årsavgift som du bruker fordi kortet har gode forsikringer og du betaler ned hver måned, så blir årsavgiften den eneste kostnaden. Skal du så kjøpe en ny TV og vil betale den ned over tid får du kanskje et tilbud om finansiering i butikken. Butikken oppgir en effektiv rente på 20 % og du sjekker effektiv rente på nettsiden til kredittkortet og der står det 20,05 %. Du vil da trekke den konklusjon at det er billigere å godta butikken tilbud,men det er feil. I den effektive renten på 20,05 % så er årsavgiften inkludert. Men årsavgiften må du betale uansett. Det som er relevant for deg er hvilke ekstra kostnader det er dersom du bruker kredittkortet til dette kjøpet.

Glem effektiv rente som er oppgitt i reklamen. Fokusert på gebyrer og nominell rente og velg ut i fra det. Ta også hensyn til eventuelle rabatter, bonuser og forsikringer. Du kan også ta den nominell renten og regne den om til hva den vil bli på årsbasis, med månedlig rentes rente.

Den effektive renten som er oppgitt i reklamen er et oppkonstruert eksempel på typisk 15000 kr totalt i varekjøp og kontantuttak som betales ned over et år. Den sier ingen ting om kostnadene ved ditt bruk. Den annonserte effektive renten sier heller ingen ting om hvorvidt kredittkortet er billigere eller dyrere enn andre kort. Den sier ingen ting. Tallet er bare tull. Det er statlig pålagt feilinformasjon.

Et eksempel er Santander Red som har nominell rente på 14,89 %. De oppgir en effektiv rente på 17,1 %. Men den effektive renten på 17,1 % forutsetter at noe av bruken er kontantuttak med gebyr. Bruker du kredittkortet kun til varekjøp og godtar epostfaktura eller efaktura betaler du ikke noe mer en den nominelle renten på 14,89 %. Du vil få effektens av rentes rente hver måned som gjør at du betaler 15,95 % på årsbasis. Det er dette som er din reelle kostnad hvis du bruker kortet til varekjøp og betaler ned over tid. Tallet på 17,1 % er helt meningsløst.