tirsdag 22. mai 2018

Forbered deg på gjeldsregister

Det vil i løpet av året komme et gjeldsregister, enten i form av en database eller en portal er bankene kan utveksle informasjon.

Det vil foreløpig kun inneholde usikrede lån og kreditter. Bankene har allerede mulighet til å sjekke boliglån og billån.

Hensikten er at bankene skal kunne se hvor mye lån du har fra før og dermed unngå at du tar opp for mye lån. Det vil derfor bli vanskeligere å få innvilget nye lån eller å få refinansiering når gjeldsregisteret er på plass.

Det har vært helt vanlig å få kredittkort uten å opplyse om gjeld og i de tilfeller de spør så kreves det ofte ingen dokumentasjon. Ved søknader om lån har bankene vært strengere. Da kreves det normalt dokumentasjon på inntekt og gjeld i form av lønnsslipper og skattemelding.

Med et gjeldsregister vil bankene selv hente inn oppdaterte gjeldsopplysninger. Det gjør at bankene har et bedre grunnlag for å behandle søknaden. Det kan hende at søkere ikke trenger å dokumentere like mye selv, slik at søknadsprosessen blir enklere.

Det blir strengere med slike søknader. I tillegg så finnes det regler som gjør at banker i noen tilfeller kan redusere kredittgrenser hvis det er for høy risiko for mislighold. Med et gjeldsregister vil bankene letter kun se om du er i faresonen. Jeg vet ikke hva som skal til for at bankene kan kutte i kredittgrenser, men vet at det i noen tilfeller er mulig. Jeg vil anta at dersom du har for mye gjeld vil det være et moment.

Det kan være lurt å nå gå igjennom egen gjeldssituasjon. Du må vite hvor mye gjeld du har, hvor dyr den er og hvor mye de månedlige betalingene er. Du bør også lage en plan for hvordan du vil angripe gjelden. Det kan være lurt å angripe en gjeldspost om gangen. Forbrukslån og kredittkort bør prioriteres først. Har du mye gjeld bør du se på om du kan kutte forbruket og betale inn ekstra. Skal du refinansiere eller søke om nye lån og kreditter kan det være lurt å gjøre det nå.

Gjeldsregisteret føyer seg inn i rekken av innstramminger. Det er kommet nye regler for markedsføring av forbrukslån og for fakturering av kredittkort. Finanstilsynet har også innført nye retningslinjer for forbruksgjeld. Det er tydelig at myndighetene ønsker å stramme inn. Det diskuteres fortsatt innstramminger i forhold til bonuser, markedsføring og eventuelt rentetak. Du må forberede deg på at det blir vanskeligere å få lån i fremtiden og risiko for kutt i kredittgrenser.

Sier du opp et kredittkort i dag er det ingen garanti for at du får det tilbake igjen senere. Bare si det opp om du er helt sikker.

Unngå de vanlige feilene ved refinansiering.