lørdag 17. juni 2017

Nye retningslinjer for forbruksgjeld

Finanstilsynet har kommet med nye og strengere retningslinjer for forbrukslån og kredittkort.

Det blir strengere krav til kredittvurdering, med krav om å hente inn utfyllende informasjon om lånesøkers økonomi.

Gjelden totalt skal ikke være mer enn 5 ganger årsinntekten

Forbrukslån skal ha en nedbetalingsplan der lånet nedbetales innen 5 år.

Det er også krav om inntekt høy nok til å betjene all gjeld og ha nok igjen til vanlige levekostnader. Her skal det ta hensyn til 5 % økning av renten på gjeld. Beregningen skal ta utgangspunkt i at all tilgjengelig kreditt blir utnyttet fullt ut.

Det gjøres unntak fra retningslinjene for refinansiering og kredittkort med grense på 25.000 kroner hvis søker ikke har kredittkort fra før.

Jeg har skrevet mer utfyllende om dette på Sparesiden