lørdag 17. juni 2017

Nye retningslinjer for forbruksgjeld

Finanstilsynet har kommet med nye og strengere retningslinjer for forbrukslån og kredittkort.

Det blir strengere krav til kredittvurdering, med krav om å hente inn utfyllende informasjon om lånesøkers økonomi.

Gjelden totalt skal ikke være mer enn 5 ganger årsinntekten

Forbrukslån skal ha en nedbetalingsplan der lånet nedbetales innen 5 år.

Det gjøres unntak fra retningslinjene for refinansiering og kredittkort med grense på 25.000 kroner hvis søker ikke har kredittkort fra før.

Jeg har skrevet mer utfyllende om dette på Sparesiden