mandag 27. april 2020

Kredittkort med BankAxept

Visa og Mastercard blir akseptert nesten over alt. Men det er likevel noen brukersteder som kun tar BankAxept. Offentlige kontorer tar ofte bare kontanter og BankAxept. Det finnes enkelte butikker som bare tar BankAxept. Det gjøres for å kutte kostnader. Det kan forekomme i innvandrerbutikker. Det hender at butikker ute i distriktene der det er mindre konkurranse ikke tar andre kort.

Ya bank har kredittkort med Visa og BankAxept. De tar 35 kr i gebyr for å sende faktura i posten. Faktura på epost er gratis. Renten er 22,8 %. Varekjøp er rentefrie hvis hele fakturaen betales ved forfall. Tar du ut kontanter i minibank er det gebyrfritt, men renter løper fra første dag. De har også nettbank med gebyrfri regningsbetaling. Det er ingen rentefrie dager ved regningsbetaling og overføringer.

Det er et helt greit kredittkort. Det som mangler er en god bonusordning. Hovedfordelen med kredittkortet er BankAxept. Jeg har selv brukt det til å få nytt førerkort hos Biltilsynet.

Du kan også registrere kortet på Trumf på samme måte som et bankkort. Da får du trumfpoeng når du handler i trumftilknyttede butikker. Du kan også få trumfpoengene betalt til kortet.