søndag 19. april 2020

Ekstra rettigheter med kredittkort

Det er mange grunner til at folk bruker kredittkort. Noen vil tjene rabatter og bonuser, mens andre har begrov for kortsiktig kreditt til å dekke uforutsette utgifter. For meg er dette mindre viktig. Det er begrenset hvor mye du kan tjene på bonuser. Uforutsette utgifter går det an å spare penger til. Et kredittkort kan være nyttig mens du sparer opp en reserve, eller hvis reserven er brukt opp.

Kjøpsrettslige krav

Den viktigste fordelen er rettigheter overfor brukerstedet. Forbrukere er godt beskyttet i Norge hvis produktet eller tjenesten har mangler av noe slag, eller at leveringen uteblir. Dersom du har krav mot butikken kan du gjøre det samme kravet gjeldene overfor banken. Dette gjelder bare hvis det er kjøpt på kreditt. Bankens ansvar er begrenset til finansiell kompensasjon Du kan ikke forlange at en vare blir reparert eller byttet.

Dette er en lovfestet rettighet du har ved bruk av kredittkort. Du har ingen slik lovfestet rett overfor banken ved bruk av debetkort.

Banken vil normalt forbeholde seg retten til å avslå slike krav på samme grunnlag som butikken. Det betyr at de argumenter butikken bruker for å avvise reklamasjon kan bli brukt av banken. Det kan bli hevdet at du har brukt produktet feil, at det er to års garanti og ikke fem års reklamasjonsrett for eksempel.

Det er ikke nødvendigvis lettere å få penger fra banken enn fra butikken, Fordelen med denne bestemmelsen vil ha mest betydning hvis brukerstedet er konkurs.

Et typisk eksempel er ved kjøp av flybilletter. Dersom flyselskapet er konkurs får du ikke brukt billettene. Du har selvfølgelig krav på å få pengene igjen. Problemet er bare at flyselskapet er konkurs og ikke kan betale. Da får du ingen ting fra flyselskapet.

Brukte du kredittkort har du en lovfestet rett til å få pengene tilbake fra banken. Det har du ikke ved bruk av debetkort.

Misbruk av kort

Dersom noe misbruker kortet ditt så er dine lovfestede rettigheter uavhengig av om det er et debetkort eller kredittkort. Det er likevel en viktig forskjell.

Dersom noen misbruker debetkortet kan du bli stående igjen uten penger til det er ordnet opp i. Det kan jo være litt dumt, spesielt hvis du er i utlandet.

Skjer det med et kredittkort vil du kunne ha penger igjen på kortet hvis kredittgrensen er høy nok, Kredittgrensen vil ofte være høyere enn det du normalt har på bankkontoen. Et annet poeng er at du fremdeles har penger i banken. Blir det ikke ryddet opp i før regningen forfaller vil du uansett ikke ha noen plikt til å betale mer enn minstebeløpet.

Dette er den viktigste fordelen med kredittkort og muligheten for å bruke kreditt hvis alle andre reserver er brukt opp.

Reiseforsikring og bonuser

Reiseforsikring som følger med kredittkort er kjekt å ha, men du bør uansett ha en helårs reiseforsikring. Bonuser og rabatter er kjekt å ha, men det bare en bonus.

Jeg ville ikke skaffet meg et kredittkort bare for å få en bonus. Men skal du ha kredittkort er det greit å ta med seg rabatter og bonuser.

Lavere renter

Har du du forbruksgjeld allerede bør du først og fremst fokusere på å betale det ned. Du kan vurdere å flytte gjelden over til et billig kredittkort, Santander Red eller Sbanken, mens du betaler ned gjelden. Dersom det er et lite beløp kan det være gunstig hvis du ikke får et gebyrfritt forbrukslån.

Bli kvitt kredittkortgjeld.