søndag 5. april 2020

Konsekvenser av inaktive kredittkort

Mange har kredittkort som ikke brukes. Et spørsmål er om dette gjør noe.

Det er minst tre mulig konsekvenser av å ha inaktive kredittkort.

1. Det kan sperre for nye lånopptak

Alle kort, også inaktive kort blir meldt inn til gjeldsregisteret. Ved søknad om lån skal banken ta hensyn til all gjeld og all tilgjengelig kreditt. Et ubrukt kredittkort med 100.000 i kredittgrense blir likestilt med å ha 100.000 i gjeld. Du kan bli nødt til å redusere kredittgrensen eller si opp kredittkortet for å få lån.

2. Du kan bli belastet gebyr

Noen kredittkort ta et gebyr, gjerne på 149 kr hvis kortet ikke er brukt på 12 måneder. Du får et varsel på forhånd og kan unngå gebyret ved å bruke kortet.

3. Kredittkortet kan bli avsluttet

I noen tilfeller vil kort som ikke blir brukt på 2 år bli slettet av utsteder. Du får beskjed på forhånd og kan holde kortet aktivt ved å bruke det.

Andre forhold

I tillegg til disse forholdene er det en risiko for at et kort blir misbrukt eller frister til impulskjøp. Det kan derfor være fornuftig i noen tilfeller å si opp kredittkort.

Risiko ved å si opp kredittkort

Det er nå mye strengere regler for innvilgelse av forbrukslån og kredittkort. Sier du opp et kredittkort nå vil du ikke nødvendigvis kunne få et nytt senere.

Jeg mener du bare bør si opp kredittkort hvis det er nødvendig for å få innvilget søknad om lån eller du er helt sikker på at du kan klare deg uten kredittkortet.

Hvordan si opp kredittkort?