søndag 29. mars 2020

Ingen rentekutt på kredittkort

På grunn av koronakrisen har Norges Bank redusert renten to ganger. Renten ble satt ned med 0,5 % 13. mars og 0,75 % 19. mars.

Bankene har plikt til å gi seks ukers varsel ved renteøkninger. Det gir bankene store tap ved renteøkninger. Bankene vil derfor naturlignok vente seks uker også med rentereduksjoner. Dette har vært helt vanlig og ikke medført noen store negative reaksjoner.

Bankene har nå vært utsatt for et motbydelig politisk press og nå kutter de renten mye tidligere. Når Norges Bank setter opp renten sener får ikke bankene lov til å gjøre det uten denne seksukers forsinkelsen.

Dersom det er ønskelig med spesielle tiltak nå så bør de kostnadene fordeles på oss alle ved å bruke av det vi har betalt i skatt istedenfor å belaste en tilfeldig næring man ikke liker.

Dagligvareforretningene tjener ekstra mye nå uten at staten forlanger at de skal dele ut gratis mat til arbeidsledige for eksempel.

Renten på studielån blir ikke satt ned umiddelbart. Der går det med den vanlige forsinkelsen. Det er tydelig at det å feie for egen dør er et ukjent begrep for staten.

De som har kredittkortgjeld bør ikke forvente noe rentekutt. Normalt vil renten holdes uendret når Norges Bank endrer renten.

Sbanken er et eksempel. De har kuttet renten på sine lån, men ikke på kredittkort.

Rentereduksjonen fra Norges Bank er 1,25 %. Det er mer enn normalt. Det er derfor ikke helt utenkelig at noen kredittkort vil redusere renten litt, men det vil å så fall være unntaket.

De som har kredittkortgjeld bør regne med å få lite eller ingenting i form av rentekutt.