onsdag 1. juni 2016

Strengere regler for kredittkort

Det er nå kommet nye og strengere regler for kredittkort. Finanstilsynet strammer nå inn praksisen kredittkortselskapene har. I forrige uke gikk det ut et rundskriv til alle kredittinstitusjoner. Kredittgrensen kan ikke økes uten at kundene bekrefter det. I de skjerpede reglene blir Finansinstitusjonene blir tvunget til å opplyse om hvor mye som er utestående og kostnadene for ulike betalingsløsninger. Dette skal stå klart og tydelig på fakturaen. Finanstilsynet oppfordrer også banker og finansieringsinstitusjoner til å avslå kreditt til kunden som har betalingsanmerkninger. Tiltakene er ment å skulle dempe veksten i gjelden og redusere antall forbrukere som får gjeldsproblemer. Det er i dag anslagsvis 250.000 nordmenn med betalingsanmerkninger, og mye av det skyldes kredittkort.

Les gjerne min post om hvordan du kan temme forbruket og bruke kredittkort fornuftig.