søndag 14. oktober 2018

Forslag til statsbudsjett betyr lite for kredittkort

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir skatt på alminnelig inntekt redusert med ett prosentpoeng til 22 %. Det betyr at du får litt mindre i skattefradrag for renteutgifter. Med dagens skatteregler vil et kredittkort med effektiv rente på 25 % gi en kostnad på 19,25 % etter skatt. Med regjeringens forslag vil denne kostnaden øke til 19,5 %. Det er en økning på 0,25 %. Har du kredittkortgjeld på 100.000 kr vil dette bety en økt kostnad på 250 kr i året. For et kredittkort med 20 % effektiv rente vil økningen være på 200 kr i året. For alle de som har mindre enn 100,000 i kredittkortgjeld vil økningen bli enda mindre. Du kommer neppe til å merke noe. De som betaler hele saldoen ved forfall vil normalt ikke bli belastet renter og vil derfor ikke få noen endring i sine kostnader.

Har du kredittkort med rentebærende saldo bør du fokusere på å betale ned gjelden raskest mulig. Du bør også vurdere å flytte gjelden til et kort med lavere rente eller ta opp et lån for å refinansiere kredittkortgjelden.

Amex avslutter sammarbeidet med DNB

Amex vil nå distribuere kortene selv og ikke gjennom DNB. Dette betyr at de utsteder nye SAS Amex kort. De kommer tre nye SAS Amex kort i løpet av november eller desember. Eksisterende kunder får automatisk nytt kort og slipper månedsavgiften de tre første månedene på det nye kortet. SAS Amex Classic gir 10 ekstrapoeng / 100 kr. Kortet har ingen medlemsavgift. SAS Amex Premium-kortet har en medlemsavgift på 85 kr/måned. Kortet gir 15 Ekstrapoeng / 100 kr. Poengopptjeningen på SAS Amex Elite er 20 Ekstrapoeng / 100 kr. SAS Amex. Elite koster 335 kr/måned.

Viktig

De nye kortene vil ikke ha Stop Service eller kjøpsforsikring. Kun SAS Amex Premium og SAS Amex Elite har reiseforsikring.

SAS Amex-kortet fra DNB kan brukes ut 2018. Har du bestilt reiser med et gammelt kort vil reiseforsikringen gjelde frem til 01.06.2018, leiebilforsikring ut mars 2019 og kjøpsforsikring dekker kun kjøp foretatt i 2018.

Hvis du har et American Express Green, Gold eller Platinum vil kortet kunne brukes til og med 31.05.2019. Det kommer mer informasjon om dette i januar 2019.

onsdag 10. oktober 2018

Diners Club-kortet opphører i Norge

Kortet avsluttes 31. mai 2019. Det byr at det ikke vil være mulig å bruke kortet etter denne dato. Alle forsikringer på kortet vil også opphøre. De som har utestående saldo vil kunne fortsette å betale det ned. De som har Diner Club kortet vil bare bli belastet årsavgift frem til 31. mai 2019. De som blir belastet årsavgift i perioden oktober til april vil få avgiften forholdsmessig redusert. De som allerede har betalt årsavgiften vil få refunder den delen av avgiften som går utover 31. mai 2019. De tar heller ikke imot søknader om kort.

De som har SAS EuroBonus Diners Club kan søke om SAS EuroBonus Mastercard eller SAS EuroBonus Mastercard Premium. De som har Diners Club kan søke om Eurocard Gold og slippe årsavgiften på 645 kr første år, eller søke om Eurocard Platinum og betale kr 0 første 6 månedene. Ordinær pris er 1650 kr pr år.

Bankene stiller stadig strengere krav til søkere. Gjeldsregisteret vil sannsynlig være på plass i løpet av neste sommer. Det kan derfor være lurt å søke om nytt kort så fort som mulig.

For meg er ikke dette noe problem. Jeg får bare et kredittkort mindre. Nå har jeg 14 kredittkort. Til sommeren får jeg altså bare 13 kredittkort.