onsdag 10. oktober 2018

Diners Club-kortet opphører i Norge

Kortet avsluttes 31. mai 2019. Det byr at det ikke vil være mulig å bruke kortet etter denne dato. Alle forsikringer på kortet vil også opphøre. De som har utestående saldo vil kunne fortsette å betale det ned. De som har Diner Club kortet vil bare bli belastet årsavgift frem til 31. mai 2019. De som blir belastet årsavgift i perioden oktober til april vil få avgiften forholdsmessig redusert. De som allerede har betalt årsavgiften vil få refunder den delen av avgiften som går utover 31. mai 2019. De tar heller ikke imot søknader om kort.

De som har SAS EuroBonus Diners Club kan søke om SAS EuroBonus Mastercard eller SAS EuroBonus Mastercard Premium. De som har Diners Club kan søke om Eurocard Gold og slippe årsavgiften på 645 kr første år, eller søke om Eurocard Platinum og betale kr 0 første 6 månedene. Ordinær pris er 1650 kr pr år.

Bankene stiller stadig strengere krav til søkere. Gjeldsregisteret vil sannsynlig være på plass i løpet av neste sommer. Det kan derfor være lurt å søke om nytt kort så fort som mulig.

For meg er ikke dette noe problem. Jeg får bare et kredittkort mindre. Nå har jeg 14 kredittkort. Til sommeren får jeg altså bare 13 kredittkort.