Grunner til å ha kredittkort

Kredittkort har noen klare ulemper. Bruk av kredittkort vil normalt føre til et høyere forbruk. Dersom du ikke betaler ned hele saldoen ved forfall blir det veldig dyrt. Kombinert med økt forbruk kan det fort føre til en gjeldskrise.

Det finnes likevel situasjoner der kredittkort kan være fordelaktig eller nødvendig.


1. Reserve

Det tar tid å spare opp en buffer. Det kan derfor være nødvendig med kredittkort mens en sparer opp penger. Skulle en så få en situasjon der bufferen er brukt opp kan en også ha bruk for kredittkort til bufferen er bygget opp igjen. Behovet for dette vil en kunne redusere noe ved å ha en stor nok buffer. Men den vil det ta lengre tid å spare opp.

Dersom kredittkortet bare skal være en reserve mens du bygger opp en buffer bør du si opp kortet når bufferen er stor nok.

2. Dyre reiser

Ved kjøp av dyre reiser som betales på forhånd risikerer du å tape pengene ved konkurs. Har du brukt kredittkort har du lovfestet rett til refusjon fra banken. Det er ingen slik lovfestet rett ved bruk av debetkort.

Visa og Mastercard har muligheter til å reversere transaksjoner. Det gjelder både kredittkort og debetkort. Men dette er ingen lovfestet rettighet og det kan være vanskelig å få banken til å gjøre det.

Reiser du mye i jobbsammenheng bør du undersøke om det er mulig få et kredittkort der arbeidsgiver blir fakturert direkte.


3. Refinansiering

Har du dyr forbruksgjeld kan det i noen tilfeller være gunstig å flytte gjelden til et billigere kredittkort. En fordel med kredittkort er at penger du ikke trenger med en gang kan brukes til å redusere gjelden og så tas ut igjen senere. Da sparer du noe renter. Det er ikke alltid like enkelt med forbrukslån. Forbrukslån har ofte lavere renter, men vil også normalt ha etableringsgebyr og månedsgebyr. På større beløp vil slike lån ofte være billigere.


Noen råd

Jeg ville ikke valgt å skaffe et kredittkort bare for å få bonuser og rabatter. Men dersom du uansett skal ha kredittkort så skader det ikke å vurdere kredittkort som gir rabatter.

For reiser er Norwegiankortet, SAS Amex eller SAS Mastercard aktuelle kredittkort. Det siste kortet har årsavgift og er derfor mest aktuelt for de som reiser mye.

For refinansiering er Santander Red, Remember Gold og Instapay Mastercard mulige alternativer hvis du ikke kvalifisere til et forbrukslån med lavere kostnader.

For å reduser risikoen for overforbruk kan det være lurt at kredittkortet ikke ligger i lommeboken, men bare tas med når det skal brukes. Det vil også være lurt å begrense kredittgrensen til det du trenger. Kredittkort du ikke trenger bør du si opp.


Du vil sannsynligvis ikke klare å eliminere overforbruket, kun å begrense det. Du må også vurdere om fordelene er store nok til å veie opp for økt forbruk.

Generelt vil jeg ikke anbefale kredittkort med årsavgift. Det eneste unntak er de som reiser veldig mye og som kan tjene mye i bonuspoeng. Det er lite hensiktsmessig å betale årsavgift på et kort som bare er liggende i reserve eller er brukt til å nedbetale annen gjeld. Det kan også være mer fristende å bruke kredittkort når du uansett må betale for å ha det liggende.

Bli kvitt kredittkortgjeld