søndag 2. desember 2018

Gjeldsregistrene er klare

Det er tre aktører som kommer til å tilby gjeldsregister, Evry, Finans Norge og Experian.

Evry er klare og venter bare på et klarsignal fra myndighetene til å starte opp. Når løsningen er oppe vil den ha informasjon om all usikret gjeld uten om studielån.

Informasjon om gjeld hentes inn fra bankene hver natt. Det blir så oppdatert løpende utover dagen før all informasjon slettes senere samme dag. Datatilsynet har vært kritisk til at informasjon lagres i en database. Det er mulig det er noe av grunnen til at informasjonen slettes daglig.

Finans Norge kommer til å lage en portal der bankene kan søke opp gjeldsinformasjon fra andre banker i realtid. De regner med å være klar neste år.

Det kan være lurt å forberede seg på gjeldsregister. Bankene vil få oversikt over alle usikrede lån og kreditter med unntak av studielån. De vil også se kredittgrensen på rammekreditt og kredittkort.

Bankene vil måtte betale for å søke i et slikt register. Dette gjør at bankene ikke kommer til å søke i tide og utide. Det er mest aktuelt ved søknad om lån og kreditter eventuelt også ved søknad om høyere kredittgrense.

Har du mye dyr gjeld er det viktigste du kan gjøre å betale den ned. Bankene er blitt mye strengere med lånesøknader. En bank har også anledning til å redusere allerede innvilget kredittgrense eller si opp kreditten dersom det er høy risiko for mislighold. Ved akutt fare for mislighold kan dette skje uten forhåndsvarsel. Det skal mye til for at dette skjer, men med gjeldsregister øker risikoen.

Konsekvensen av å søke om lån, kredittkort eller høyere kredittgrense kan derfor bli at du i tillegg til å få avslag får redusert kredittgrense på kort du har fra før. Sier du opp kredittkort nå er det ikke sikkert at får kortet tilbake igjen senere. Mitt råd er at du bare sier opp et kredittkort du er helt sikker på at du ikke trenger. Det å ha mange ubrukte kredittkort liggende kan for noen være en fristelse til å bruke for mye penger. Da kan det være lurt å vurdere om du trenger alle.

Det er først og fremst ved søknad om lån at mange slike kredittkort kan bli et problem. Et alternativ er å vente med å si opp kortene til du eventuelt skal søke om lån.

Er gjelden uhåndterlig må du selvfølgelig kontakte bankene. Har du en gjeld du klarer å betjene, men er redd for at bankene vil synes at den er for høy eller at du har for manke kredittkort kan det være lurt å sitte rolig i båten. Da kan du heller fokusere på det viktigste som er å betale ned på gjelden og en kritisk vurdering av hvor mange kort du trenger.

Sjekk gjelden din

onsdag 28. november 2018

Få 5 % rabatt på dagligvarer

I desember gir Ikano Visa 4 % rabatt i dagligvareforretninger. Rabatten trekkes rett av regningen. Kombinerer du dette med Trumf og Coop medlemskort får du hele 5 %.

Jeg har selv Ikano Visa og bruker det når de gir gode rabatter. Nå i desember blir det kortet brukt til alt av dagligvarer. Det er ingen renter så lenge hele saldoen betales ved forfall. Det er ingen fakturagebyr ved efaktura. Det eneste jeg savner på dette kortet er avtalegiro, derfor bruker jeg hovedsakelig Shell Mastercard og Trumf Visa.

søndag 18. november 2018

Forsinkelse med trumfoppdatering

De som bruker Shell Mastercard opptjener Trumf-poeng på alle kjøp. Normalt blir dette oppdatert den 11. hver måned. På nettsiden til Trumf meldes det nå om forsinkelse. Trumf-poeng ved bruk av Shell Mastercard vil bli oppdatert i midten av desember. Dette er ikke første gang det er forsinkelse.

Jeg bruker selv Shell Mastercard og er stort sett fornøyd. Trumf-poengene tar jeg ut hver måned. Jeg har eFaktura og avtalegiro slik at hele regningen betales fullt ut hver måned. Det gjør at kortet blir helt gratis. Hittil i år har jeg fått utbetalt 813,14 kr i trumf. Det er ingen enorm sum, men greit å ta med seg. Selv om jeg bruker Shell Mastercard til det meste har jeg også andre kort. I Trumf tilknyttede butikker bruker jeg Trumf Visa. Det fungerer greit å bruke forskjellige kort til forskjellige formål. Med eFaktura og avtalegiro blir selve regningsbehandlingen enkel. Det eneste jeg passer på er å bruke riktig kort i butikken. For meg fungerer det helt fint.

lørdag 3. november 2018

Shell Mastercard øker renten

1. januar 2019 øker renten på Shell Mastercard fra 21,5 % til 22,5 %. Kredittkort har normalt en stabil rente som ikke endres ofte over tid. Denne renteøkningen er dermed forholdsvis uvanlig. Det gjenstår å se om dette er starten på en ny trend. For meg spiller renteøkningen ingen rolle. Jeg betaler hele saldoen ved forfall med avtalegiro. Kortet gir fortsatt 40 øre pr. liter i bonus på drivstoff hos Shell og 1 % på alle andre kjøp.

søndag 14. oktober 2018

Forslag til statsbudsjett betyr lite for kredittkort

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir skatt på alminnelig inntekt redusert med ett prosentpoeng til 22 %. Det betyr at du får litt mindre i skattefradrag for renteutgifter. Med dagens skatteregler vil et kredittkort med effektiv rente på 25 % gi en kostnad på 19,25 % etter skatt. Med regjeringens forslag vil denne kostnaden øke til 19,5 %. Det er en økning på 0,25 %. Har du kredittkortgjeld på 100.000 kr vil dette bety en økt kostnad på 250 kr i året. For et kredittkort med 20 % effektiv rente vil økningen være på 200 kr i året. For alle de som har mindre enn 100,000 i kredittkortgjeld vil økningen bli enda mindre. Du kommer neppe til å merke noe. De som betaler hele saldoen ved forfall vil normalt ikke bli belastet renter og vil derfor ikke få noen endring i sine kostnader.

Har du kredittkort med rentebærende saldo bør du fokusere på å betale ned gjelden raskest mulig. Du bør også vurdere å flytte gjelden til et kort med lavere rente eller ta opp et lån for å refinansiere kredittkortgjelden.

Amex avslutter sammarbeidet med DNB

Amex vil nå distribuere kortene selv og ikke gjennom DNB. Dette betyr at de utsteder nye SAS Amex kort. De kommer tre nye SAS Amex kort i løpet av november eller desember. Eksisterende kunder får automatisk nytt kort og slipper månedsavgiften de tre første månedene på det nye kortet. SAS Amex Classic gir 10 ekstrapoeng / 100 kr. Kortet har ingen medlemsavgift. SAS Amex Premium-kortet har en medlemsavgift på 85 kr/måned. Kortet gir 15 Ekstrapoeng / 100 kr. Poengopptjeningen på SAS Amex Elite er 20 Ekstrapoeng / 100 kr. SAS Amex. Elite koster 335 kr/måned.

Viktig

De nye kortene vil ikke ha Stop Service eller kjøpsforsikring. Kun SAS Amex Premium og SAS Amex Elite har reiseforsikring.

SAS Amex-kortet fra DNB kan brukes ut 2018. Har du bestilt reiser med et gammelt kort vil reiseforsikringen gjelde frem til 01.06.2018, leiebilforsikring ut mars 2019 og kjøpsforsikring dekker kun kjøp foretatt i 2018.

Hvis du har et American Express Green, Gold eller Platinum vil kortet kunne brukes til og med 31.05.2019. Det kommer mer informasjon om dette i januar 2019.

onsdag 10. oktober 2018

Diners Club-kortet opphører i Norge

Kortet avsluttes 31. mai 2019. Det byr at det ikke vil være mulig å bruke kortet etter denne dato. Alle forsikringer på kortet vil også opphøre. De som har utestående saldo vil kunne fortsette å betale det ned. De som har Diner Club kortet vil bare bli belastet årsavgift frem til 31. mai 2019. De som blir belastet årsavgift i perioden oktober til april vil få avgiften forholdsmessig redusert. De som allerede har betalt årsavgiften vil få refunder den delen av avgiften som går utover 31. mai 2019. De tar heller ikke imot søknader om kort.

De som har SAS EuroBonus Diners Club kan søke om SAS EuroBonus Mastercard eller SAS EuroBonus Mastercard Premium. De som har Diners Club kan søke om Eurocard Gold og slippe årsavgiften på 645 kr første år, eller søke om Eurocard Platinum og betale kr 0 første 6 månedene. Ordinær pris er 1650 kr pr år.

Bankene stiller stadig strengere krav til søkere. Gjeldsregisteret vil sannsynlig være på plass i løpet av neste sommer. Det kan derfor være lurt å søke om nytt kort så fort som mulig.

For meg er ikke dette noe problem. Jeg får bare et kredittkort mindre. Nå har jeg 14 kredittkort. Til sommeren får jeg altså bare 13 kredittkort.

onsdag 26. september 2018

Renteøkninger betyr ingenting

Etter at Norges Bank satte opp renten med 0,5 % har stadig flere banker varslet renteøkning. Renten på boliglån, forbrukslån og innskudd settes opp. For de med kredittkortgjeld betyr det ikke så mye. Renten på kredittkort holdes normalt uendret selv om rentene ellers øker. Jeg er ikke kjent med at noe kredittkort har varslet renteøkning. Det kan selvfølgelig hende at noen banker endrer renten på kredittkort, men de flest kredittkort gjør sannsynligvis ikke det.

Renteøkning på boliglån og andre lån kan føre til at det blir mindre penger igjen til å betjene kredittkort, men ellers trenger de med kredittkortgjeld ikke være spesielt bekymret.

Bruker du kredittkort kun til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall vil det uansett ikke påløpe renter. Har du rentebærende saldo bør du bruke min oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld.

tirsdag 25. september 2018

Forsinkelse i trumfpoeng

På nettsidene til trumf blir er det nå lagt ut en melding om forsinkelse i registrering av trumfpoeng.

"Enkelte brukere av Trumf Visa mangler Trumf-bonus på sine kjøp utenfor dagligvare etter 22. juni. Det jobbes med å korrigere for manglende bonus innen onsdag 17. oktober. Det er også forsinkelse i bonusberegningen for transaksjoner med Shell MasterCard. Vi regner med å få korrigert for dette ila uke 40."

Vanligvis vil opptjening med Shell Mastercard bli oppdatert den 11. hver måned. Vi får bare håpe at de får ryddet opp.

lørdag 22. september 2018

Problemer med Shell Mastercard

Det er tydelig at de har hatt problemer med fakturering denne måned. Jeg fikk ikke eFakturaen før 14. september. Fakturaen er datert 3. september.  Jeg har kombinert eFaktura og avtalegiro. Selv om jeg finner eFakturaen i nettbanken ligger det fremdeles ingen betaling i forfallsregisteret. Jeg har lagt inn en manuell betaling som går ut på mandag. Nå må jeg passe på å slette avtalegiroen hvis den likevel dukker opp.

Trumfpoengene som normalt skulle vært postert 10. eller 11. er ennå ikke kommet. Det hele er ganske irriterende. Det er ingen informasjon om noe av dette på nettsidene til Shell Mastercard eller Trumf.

søndag 16. september 2018

Purregebyr på 70 kr fra YX Visa

Jeg har nå blitt belastet et purregebyr på mitt kredittkort. Jeg har alltid betalt i tide. Siste regning var på 0,00 kr. Den ble ikke betalt. Det er sannsynligvis den som har generert gebyret. Det har ikke vært noe problem tidligere. De har nylig byttet fakturasystem. jeg vil anta at det er der feilen. Det er ganske irriterende. Dette er et kort jeg bruker sporadisk og alltid betaler ned fullt ut. Er det en måned hvor den eneste transaksjonen er en innbetaling får du en faktura med 0,00 kr i skyldig beløp. Hvis jeg nå skal få purregebyr hver gang jeg ikke betaler en faktura på 0,00 kr blir det håpløst.

YX Visa tilbys av Ya bank som også har byttet faktureringsløsning. Jeg frykter at de har samme problem med sine kredittkort. Da blir det virkelig mye styr.

Oppdatering: har fått beskjed fra kundeservice at de refunderer gebyret. Om det betyr at problemet er løst vet jeg ikke.

søndag 2. september 2018

Nye regler for forbrukslån

Det ble tidligere i år innført nye retningslinjer for kredittkort og forbrukslån. De fleste bankene følger opp disse retningslinjene. Det er likevel noen banker som ikke gjør det. Finanstilsynet kommer nå med et utkast til ny forskrift.

Det er tre nye krav.

1. Forbrukslån skal ha krav om nedbetaling på maksimalt 5 år.
2. Søknader skal avslås hvis den totale gjelden blir mer en 5 ganger årsinntekten, eller hvis låntaker ikke vil ha nok igjen til å dekke vanlige livsutgifter med en 5 % renteøkning.
3. Ved søknadsbehandling skal det hentes inn utfyllende informasjon om inntekter, gjeldsutgifter og formuesforhold fra ligningsdata gjeldsregister.

Trenden er at reglene for usikrede lån og kreditter skal strammes inn. Når nye retningslinjer blir innført så er det ofte bare et tidsspørsmål før forskrifter endres tilsvarende.

Vi må åpenbart forberede oss på at denne typen kreditt blir mindre tilgjengelige i fremtiden.

søndag 1. juli 2018

Mine rabatter og bonuser 1. halvår 2018

Det finnes mange bonusprogram og rabattordninger. Jeg er medlem av Coop, Trumf og KickBack. Jeg har også kredittkort som gir bonuser. Jeg tjener litt på disse ordningene. Jeg holder oversikt løpende. Nå er første halvår gått og jeg synes det er passende å gjøre opp status.

Oversikt over utbetalinger hittil i år:

Coop kr 206,50
Trumf kr 388,12
Flexi Visa kr 38,08
Ikano Visa kr 84,00
Totalt kr 716,70

Dette er ikke det man blir rik av, men greit å ta med seg. De som har et høyere forbruk vil spare enda mer. Med unntak av utbetalingen fra Coop er alt dette tjent ved bruk av kredittkort. Jeg kunne ha tjent noe trumfpoeng også ved å bruke bankkort i de butikkene som er tilknyttet Trumf. Uansett så er mesteparten tjent på kredittkort. Det er seks kredittkort jeg bruker til varekjøp. De betales ned fullt ut slik at det ikke påløper renter eller gebyrer.

Coop betaler ut en gang i året. Jeg tar ut pengen så fort som mulig. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Flexi Visa gir bonus som settes rett inn på kredittkortet. Ikano Visa trekker rabatten rett av regningen.

Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo som jeg betaler ned over tid. Jeg benytter meg derfor av alle rentefrie lån jeg kan få. Bonuser og rabatter er også ett lite bidrag.

Bonuser og rabatter hjelper, men det aller viktigste er å begrense forbruket og være prisbevisst.

Kutt forbruket
Hvorfor jeg bruker seks kredittkort.

fredag 29. juni 2018

Endring i CashPoints-opptjening på Norwegian-kort

Bank Norwegian endrer bonusopptjeningen fra 1. august.
Nye regler:
  • 1 % opptjening på varekjøp opp til kr 100.000 per kalenderår
  • 0,5 % opptjening på bruk over kr 100.000 per kalenderår
  • Ingen opptjening på kjøp hos andre flyselskaper
  • 4 % opptjening på LowFare-billetter hos Norwegian
  • 10 % opptjening på Flex-billetter hos Norwegian

Norwegian-kortet er fremdeles et bra kort for å kjøpe flybilletter hos Norwegian. På andre kjøp vil du sannsynligvis komme bedre ut med andre kredittkort som gir rabatter.

Er bonusfesten over?
365 direkte kutter bonusen

søndag 24. juni 2018

Regjeringen strammer inn på utlånspraksis

Finanstilsynet har tidligere kommet med nye og strengere retningslinjer for innvilgelse av forbrukslån og kredittkort. Selv om retningslinjene i stor grad blir etterfulgt av bankene mener regjeringen det er for mange banker som ikke gjør det. Finansdepartementet har derfor bedt finanstilsynet om å utarbeide forslag til en ny forskrift innen 1. september. Jeg vil anta at det da skal på høring før en ny forskrift lages. Det hender at en forskrift trer i kraft med en gang, men det vanlige er at en gir aktørene noe tid. Jeg vil tippe at forskriften vil gjelde fra nyttår, muligens en eller to måneder før. Siden retningslinjene allerede er utarbeidet så kan det godt hende det vil gå raskt å få på plass selve forskriften.

Konsekvensen blir ganske enkelt at det blir enda vanskeligere å få mye usikret kreditt. Det vil bremse veksten i gjeldsøkningen og muligens også redusere den totale mengde forbruksgjeld. Det er varslet rentehevninger fra september og videre fremover. Det kan skape utfordringer for de som har mye gjeld. Det vil først og fremst ramme boliglån og eventuelt også andre lån. Renter på kredittkort påvirkes lite av renteendringer, uansett vil en renteøkning gjøre at folk får mindre penger igjen til å håndtere den gjelden de har. Innstrammingene gjøres for å begrense gjelden og for å forebygge fremtidige problemer.

Jeg synes nok at innstrammingene treffer skjevt. Den skiller ikke på om lånet brukes til restskatt, nødvendige bilreparasjoner, tannlegeregning eller en luksusferie. Innstrammingen skiller bare mellom de som har egenkapital i boligen og de som ikke har.

Innstrammingen er usosial og bygger på den misforståelse at man hjelper folk med å nekte dem kreditt. En ting er å begrense folks mulighet til å finansiere et luksusforbruk de åpenbart ikke har råd til. men når begrensningene rammer mye videre enn det og i tillegg treffer usosialt bør det begrenses til kun å gjelde de innstramminger som er nødvendige.

Folk tar ikke skade av å bruke mer enn 5 år på å betale ned gjelden, spesielt hvis en har en trygg jobb og lenge igjen til pensjonsalder. et rigid tak på hvor mye en kan låne vil også være unødvendig. noen bruker betydelig mindre penger enn andre. de fleste vil også kunne stramme inn forbruke litt ekstra i en kortere periode. Dette må bankene kunne ta hensyn til.

Ved inkassosaker vil man ofte kunne forhandle seg frem til en avbetalingsordning. slike avtaler vi i noen tilfeller innebære at deler avgjelden strykes og at renten settes ned, mens i andre tilfeller er det bare snakk om å betale ned over tid med vanlige renter og avdrag. Men da har man fått betalingsanmerkninger, mange purringer, mye gebyrer og mye stress. Det burde være mulig å få et lån før det bli inkassosak uten å bli møtt med et rigid regelverk.

Dersom du er i stand til å betale ordinære renter og avdrag til et inkassofirma er du også i stand til å betjene et banklån. Banken bør derfor kunne gi lån til de med betalingsevne selv om de ikke oppfyller et sett med strenge krav.

Forskriften vil gjelde innvilgelse av usikrede lån og kreditter. Den vil ikke ha noen effekt på avbetalingsavtaler med den man skylder penger eller med et inkassofirma. Bankene burde kunne få det samme unntak slik at det blir konkurranse og at en unngår unødvendige inkassosaker.

søndag 17. juni 2018

En enkel nedbetalingsplan

Etter mange år med å betjene forbruksgjeld har jeg nå kun to kort igjen med en saldo på i overkant av 140.000 kr. Jeg har også seks kredittkort jeg bruker og betaler ned fullt ut når jeg får regningen.

Nå er jeg egentlig i gang med det jeg kaller siste runde. Jeg har lagt en planen. Den er ikke spesielt original, men veldig enkel.

Det viktigste er at jeg bruker mindre enn det jeg tjener. Uten det så går det ikke. Klarer du å bruke mindre enn det du tjener går resten av seg selv. Alle andre teknikker er bare et supplement som kan få det til å gå raskere.

Jeg betaler inn minstebeløpet på kredittkortet i Sbanken. Så fører jeg penger tilbake til bankkontoen. Jeg lar det stå igjen nok på kredittkortet til å dekke rentene. Når det er gjort betaler jeg så mye jeg kan på Cresco Gold. Dette gjør at all reduksjon av gjeld skjer på det dyreste kredittkortet. Det jeg får av ekstra penger inn på kontoen i juni og desember går også til nedbetaling. Kjøpeutbytte fra Coop går også til å betale gjeld. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. De går også til å betale gjeld.

Jeg har en realistisk og kanskje litt lite ambisiøs plan der kortene er nedbetalt innen 31.12.2021. Det er langt frem og jeg kommer derfor til å måtte gjøre en innsats for å få det til å gå raskere. Jeg blir litt lei etter å ha holdt på såpass lenge. Det å presse forbruket enda lenger ned er lettere sagt enn gjort. Det hender at jeg i perioder klarer å presse ned forbruket med noen få tusen kroner i måneden. Men det å holde det der over tid er hardt. Tempoet vil derfor variere. Nå er gjelden så lav at den er håndterbar og jeg ser lys i enden av tunellen.

Bli kvitt kredittkortgjeld.

fredag 15. juni 2018

Kredittkort uten øvre grense

Det finnes flere kredittkort som ikke har noen fastsatt kredittgrense. Diners Club og American Express er de mest kjente. Eurocard er et annet ett. Firmakort vil også ofte fungere på den måten. Det kan høres fint ut at det ikke er noen kredittgrense. Problemet er bare at kortene har en grense. Du kan ikke handle ubegrenset. For å unngå misbruk og forhindre at regningen blir for stor legger de inn sperrer. Disse grensene fastsettes skjønnsmessig av kortselskapet på grunnlag av hvordan du har brukt kortet tidligere. Problemet er at du ikke vet på forhånd hvilke begrensninger de har lagt inn. Du kan derfor ikke være helt sikker på at en transaksjon går igjennom. En måte de gjør det på er å se på forbruket de siste 18 månedene, velge den måneden med mest forbruk og setter et tak på 1,5 ganger det månedsbeløpet. Skal du gjøre uvanlig store kjøp blir du oppfordret til å gi beskjed på forhånd.

Den viktigste begrensningen er at hele saldoen må betales ved forfall ellers sperres kortet. Normalt kan du søke om en kredittreserve til å betale regningen. Du kan fortsatt bruke kortet uten noen fastsatt grense. Dersom regningen blir så stor at tilgjengelig kredittreserve ikke er nok, må du betale deler av regningen på annen måte.

I markedsføring gis det ofte inntrykk av at du kan bruke kortet ubegrenset. Det er feil. Ofte brukes formuleringen "Kortet har i utgangspunktet ingen øvre grense." Det betyr bare at hvis forbruket ikke avviker for mye fra tidligere så går det greit.

Får du et slikt kredittkort uten årsavgift er det helt greit å bruke. Dersom kortet har en høy årsavgift må du vurdere om fordeler som forsikringer og bonuspoeng er verdt det. Du må nok ha et veldig høyt forbruk for at slike fordeler skal veie opp.

De fleste vil klare seg helt fint med et vanlig kredittkort.

søndag 10. juni 2018

Er bonusfesten over?

Mange har brukt betalingstjenester som Payr, Vipps, mCash og MobilePay for å få rabatter på kredittkort. Det blir stadig vanskeligere. Et økende antall kredittkort vil ikke gi bonuser ved bruk av slike betalingstjenester. Noen kredittkort definerer det som kontantuttak mens andre setter lave beløpsgrenser. I tillegg er det beløpsgrenser i betalingstjenesten. Går du over den vil du enten bli belastet gebyr eller ikke få brukt tjenesten.

Du bør sjekke nøye reglene for ditt kredittkort. Les reglene for bonusopptjening og sjekk ut "Spørsmål og svar"

Bank Norwegian sier at "Betaling av regninger eller overføring av penger gir ikke CashPoints. Det har vært mulig å tjene CashPoints på enkelte tjenester som i praksis er overføring av penger, som for eksempel Vipps. Dette er ikke mulig lenger."

Ya bank opplyser at "Rabatten gjelder ikke ved bruk av MobilePay, Vipps, mCASH, iZettle, Payex og lignende". Dette gjelder også YX Visa.

Det er en klar trend om å avskaffe bonuser ved bruk av slike tjenester. Det kan nok fremdeles være noen kort som gir bonus i enkelte slike Apper, men det er usikkert hvor lenge det vil fortsette.

Ya bank har fjernet bonus på dagligvarer. I år reduserte de den månedlige grense slik at det bare er kjøp inntil 5000 kr pr måned som gir bonus. Det samme gjelder YX Visa. 365 direkte har tidligere kuttet i sine rabatter.

Det kan se ut som vi må forberede oss på mindre gunstige bonusordninger på kredittkort. Noe av dette kan muligens være en konsekvens av et EØS-direktiv som kutter gebyrene brukerstedene betaler. Så er det muligens et politisk press for å få vekk slike rabatter. Forbrukermyndighetene har sågar foreslått og forby slike rabatter.

søndag 3. juni 2018

Slik fikk jeg 150.000 i kredittkortgjeld

Høsten 2010 hadde jeg et høyt forbruk. Det roet seg ned litt ut over vinteren. Så ble det redusert ytterligere utover våren og høsten 2011.

Våren 2011 var gjelden oppe i hele 1.084.000. Det besto av 300.000 til Nordnet, 150.000 i studielån og resten var forbruksgjeld og kredittkort. Fra og med 2012 har jeg jobbet hardt med å få opp nettoformuen. I juni 2017 kom jeg helt opp til null.

Jeg fikk avslag på å øke kredittgrensen hos Nordnet våren 2011 og valgte derfor å selge investeringene. Verdien av investeringene var 600.000. Siden de var belånt med 300.000 fikk jeg bare ut 300.000. Det ble brukt til å redusere forbruksgjelden. Forbrukslånene ble innfridd og kredittkortgjelden redusert.

Tidlig i 2011 justerte jeg ned skattetrekket for å ta høyde for de høye renteutgiftene. Da jeg solgte investeringene og betalte ned på gjelden lot jeg skattetrekket være uendret. Jeg fikk restskatt på 57 000 i 2012. Det er det billigste lånet jeg har hatt.

Når renter på kredittkortene og alle utgifter var betalt var det så vidt litt igjen til å redusere kredittkortgjelden. Det gikk veldig sakte. Jeg måtte flytte penger mellom kort, ta ut i minibank og betale regninger kontant på postkontoret.

Jeg visste at så lenge jeg kunne betale alt forbruk, studielånet, andre regninger, renter på kredittkort og likevel ha litt igjen ville det gå rette veien. Likviditeten var dårlig. Penger ble flyttet rundt delvis av hensyn til likviditet, men også for å presse rentene ned ved å utnytte de "billigste" kortene maksimalt.

Jeg hadde så vidt begynt med blogging i 2010 og ble mer aktiv for å få inn noe inntekter. Det ble lite inntekter. Jeg bestemte at det lille jeg tjente skulle spares. De ble plassert i fond hos Nordnet. Jeg belånte fondene for å få ut noe penger til å redusere kredittkortgjelden.

Mens jeg betalte ned på gjelden fortsatte jeg å spare i IPS. Jeg satte inn feriepengene hvert år.

Jeg så at investeringene i fond gav en høyere avkastning enn rentene på kredittkortene. Fondene var belånt med i overkant av 70 %. Renten hos Nordnet var betydelig lavere enn renten på kredittkortene. Egenkapitalen kunne vært brukt til å redusere kredittkortgjelden, men avkastningen hos Nordnet var mye høyere. Når fond blir giret er det forholdsvis lett å få en svær høy avkastning. Det var så lite penger investert at det ikke var noe spesielt høy risiko.

Høsten 2012 investerte jeg gradvis litt mer i fond som ble giret. Jeg var påpasselig med å holde gjelden på et nivå som var håndterlig.

Så bestemte jeg meg for å trå til å utnytte kredittgrensen hos Nordnet fullt ut. Høsten 2013 tok jeg ut penger fra kredittkort for å få nok egenkapital.

Teknikken jeg brukte var enkelt. Steg verdiene slik at jeg hadde mer egenkapital enn nødvendig for å utnytte kredittgrensa solgte jeg meg ned og reduserte kredittkortgjelden. Jeg hadde noe sikkerhetsmargin i tilfelle kursfall, men forsøkte å holde den på et minimum. Begynte kursene å falle ventet jeg i det lengste med å sette inn penger. Når det ble nødvendig for å unngå tvangssalg førte jeg penger tilbake fra kredittkort som så ble brukt til å kjøpe fond. Dette var stressende og i perioder økte gjelden skremmende mye. Men jeg fikk svært god avkastning. Det hjalp at Nordnet økte belåningsgradene og kuttet renten. Nettoformuen økte og jeg fikk også ut penger til å redusere kredittkortgjelden.

Det kommer stadige innstramminger i forhold til forbruksgjeld. Det er nye regler i forhold til fakturering og markedsføring, nye retningslinjer om forbrukslån og rammekreditt og det kommer også et gjeldsregister. Det skal mye til for at bankene kan kutte i kredittgrenser på kredittkort, men i noen tilfeller er det faktisk lov. Det gjelder spesielt hvis banken mener det er for høy risiko. De politiske signaler er klare på at det skal strammes inn. Min investeringsstrategi krever at jeg har tilgang til mye kreditt, spesielt ved et børskrakk. Det vil være uheldig å måtte selge på bunn bare fordi jeg ikke har tilgang til kreditten jeg trenger for å holde det gående.

Det er ikke spesielt stor risiko for at det skal bli et problem, men økonomien var blitt så mye bedre at jeg ikke hadde det behovet for disse høye inntektene.

Våren 2017 solgte jeg ut det jeg hadde av fond og betalte ned på gjelden. Det eneste jeg lot være igjen var fond kjøpt med inntekter fra bloggene. De fondene er belånt, men det er et så lite beløp at det ikke er noe problem. Jeg stoppet også sparingen i IPS. Jeg har fortsatt med å betale ned på kredittkortene. Jeg har kort jeg bruker til kjøp og betaler fullt ut når regningen kommer. Jeg har bare to kort igjen med rentebærende saldo på i underkant av 150.000 kr.

Bli kvitt kredittkortgjeld

Gebyrfri refinansiering

Har du dyre smålån og kreditter et det å samle dem en mulig løsning for å gjøre det litt enklere. Refinansieringslån har ofte etableringsgebyr og termingebyr. Det kan fort bli dyrt hvis en ikke trenger et stort lån. I tillegg vil renten på små lån være høye. Det gjør at det ofte ikke er lønnsomt hvis man bare trenger et mindre beløp.

Santander tilbyr lån inntil 70.000 kr uten etableringsgebyr eller månedsgebyr. Det er et godt alternativ til de som trenger et lite beløp for å samle annen gjeld. Renten på dette lånet er ikke spesielt billig. Renten fastsettes individuelt fra 11,9 %-17,9 %. Det finnes flere kredittkort som kan være like billig.

Sbanken tilbyr forbrukslån uten etableringsgebyr og månedsgebyr. Du kan låne fra 25.000 til 500.000

Bank Norwegian tilbyr refinansiering uten etableringsgebyr, men tar 30 kr i månedsgebyr. Renten fastsettes individuelt fra 8,99 %-21,24 %. Renten fastsettes avhengig av din økonomiske situasjon. Det betyr at bare de beste kundene får den beste renten. Også her kan et billig kredittkort være et alternativ hvis en ikke trenger mye penger.

Typiske feil ved refinansiering

lørdag 2. juni 2018

Sjekk kredittkorttilbud på jobben

Mange bedrifter har forhandlet seg frem til gode tilbud på kredittkort for sine ansatte. Det gjøres for å unngå at de ansatte skal be om forskudd til tjenestereiser.

Du vil mest sannsynlig få tilbud om et firmakort med personlig ansvar. Det er i praksis et helt vanlig kredittkort. Du må søke og kvalifisere personlig. Du alene er ansvarlig for regningen.

Fordeler

Fordelen med et slikt kredittkort er at du får minst 20 dagers betalingsfrist. Ofte betaler du lav eller ingen årsavgift. American Ekspress og Diners Club har høye årsavgifter. Med en firmaavtale blir årsavgiften betydelig redusert. Selv har jeg et Eurocard der jeg slipper å betale årsavgiften som ellers er på 645 kr. Firmakort vil ofte ha andre fordeler i tillegg. Det kan være rabatter, bedre reiseforsikring eller lengre rentefri kreditt. Med mitt Eurocard er det mulig å bestille reise flere måneder i forveien og likevel bli fakturert først når jeg reiser.

Med en slik ordning er det mulig å kjøpe billige billetter lang tid i forveien uten at du selv trenger å legge ut. Dette er en stor fordel siden arbeidsgiver ikke refunderer noe før etter at reisen er foretatt.

En annen fordel med slike kredittkort er at de ofte har løsninger for elektronisk behandling av reiseregninger og refusjonskrav. Det å kunne gjøre alt elektronisk istedenfor å fylle ut papirskjemaer og sende inn kvitteringer og annen dokumentasjon på papir er åpenbart en stor fordel.

Dersom du er så heldig å ha et kredittkort med firmaansvar blir det enda enklere. Da er det arbeidsgiver som blir fakturert. De fleste vil ikke få et slikt kredittkort. De arbeidsgivere som har slike kort er svært strenge med hvem som får kort.

Betingelser

Uansett om kredittkortet har personlig ansvar eller firmaansvar så må du lese vilkårene nøye. Det vil ofte være krav om at kredittkortet bare brukes i jobbsammenheng. Normalt må hele fakturaen betales ved forfall hvis du ikke har fått innvilget en kredittreserve.

For kredittkort med firmaansvar kan det også være enda strengere regler satt av arbeidsgiver. Det kan være begrensninger på hva slags type kjøp som er tillatt, beløpsgrenser og at du ikke har lov til å ta ut kontanter.

Andre tilbud du kan få via jobben

Cresco tilbyr kredittkort med lav rente til medlemmer av enkelte fagforeninger. LO medlemmer kan søke om et LOfavør MasterCard med gode forsikringer og litt lavere rente enn mange andre kredittkort.

Har arbeidsgiver pensjonsordning i KLP vil du få bedre betingelser på kredittkort og andre banktjenester. En av fordelene de har er bankkort uten årsavgift.

tirsdag 29. mai 2018

Et gebyr det er lett å glemme

Noen kredittkort tar betalt hvis kortet ikke brukes. Det kan koste deg 149 kr. Gebyret belastes for kort som ikke er brukt over en 12 måneds periode. Du vil normalt få beskjed på forhånd slik at du kan velge å bruke kortet for å unngå gebyret. Det kan skape unødvendig stress å måtte bruke kortet bare for å unngå gebyret. Du må da finne frem kortet en gang i året, huske PIN-koden og huske å bruke kortet. I tillegg får du en ekstra regning å betale. Er det et kort du bare har liggende og som ikke gir deg fordeler du har nytte av kan du vurdere å si det opp, eventuelt bytte det i et annet.

Hvordan si opp et kredittkort.

Santander tar et slikt gebyr for noen av sine kort. Trumf Visa har også et slikt gebyr.

lørdag 26. mai 2018

Hvordan si opp et kredittkort

Før du sier opp et kredittkort bør du betale ned hele saldoen. Noen banker godtar at du sier opp kredittkortet før saldoen er nedbetalt. De sender da en faktura for skyldig beløp.

Har du nettilgang til kredittkortet kan du logge deg inn og sende en melding der du sier opp kredittkortet. Du kan også ringe banken. Da vil de stille noen kontrollspørsmål for å være sikker på at du er deg. Det kan hende de advarer deg mot at du vil miste fordeler som bonuser og forsikringer. Etter at kortet er sagt opp kan du bare makulere det. I noen tilfeller vil du få beskjed om at oppsigelse må skje skriftlig.

Jeg har sagt opp kredittkort i DNB og Nordea over telefon for noen år siden. Nå nylig sa jeg opp gebyrfri Visa hos Santander. Senere fant jeg ut at det er mulig å gjøre det på nett. Jeg har også sagt opp kredittkort i Sbanken på nett. Jeg måtte først slette kredittkortet, vente over natta og så si opp kredittkontoen.

Det å si opp et kort du ikke lenger bruker kan være fornuftig. Dersom kortet har årsavgift er det bare dumt å betale for et kort du ikke bruker. Et kort mindre reduserer faren for misbruk og reduserer risikoen for at du bruker for mye penger.

Du bør likevel bare si opp er kort hvis du er helt sikker på at det er et kort du kan klare deg uten. Bankene strammer kontinuerlig inn kriteriene for å få kredittkort. Det kommer også et gjeldsregister. Det er derfor ingen garanti for at du får innvilget en ny søknad hvis du senere skulle ombestemme deg.

Det er først og fremst de med for mange kredittkort som bør vurdere å si opp noen av dem og da spesielt ubrukte kort med årsavgift.

Har du bare har et eller to kredittkort kan et alternativ være å redusere kredittgrensen hvis du er redd for overforbruk. Dersom du har kredittkort med årsavgift kan et alternativ være å bytte til et uten årsavgift.

onsdag 23. mai 2018

Superbillig kredittkort

Credits Flex+ fra BB Bank er et gebyrfritt kredittkort med 9,9 % nominell rente. Det gir en effektiv rente på 10,44 %. Du vil sannsynligvis ikke finne noe billigere usikret kreditt noe annet sted, spesielt siden kortet ikke har gebyrer. Den høyeste kredittgrense som innvilges er 100.000. Kredittkortet har ingen fakturagebyr og heller ikke gebyr for minibankuttak eller overføring til privatkonto. Kortet har 2 % valutapåslag. Den lave renten gjør det perfekt til å refinansiere annen forbruksgjeld. Kredittkortet har ingen fordeler som reiseforsikring eller bonusprogram. Regningen sendes som epost. De tilbyr ikke eFaktura og avtalegiro.

tirsdag 22. mai 2018

Forbered deg på gjeldsregister

Det vil i løpet av året komme et gjeldsregister, enten i form av en database eller en portal er bankene kan utveksle informasjon.

Det vil foreløpig kun inneholde usikrede lån og kreditter. Bankene har allerede mulighet til å sjekke boliglån og billån.

Hensikten er at bankene skal kunne se hvor mye lån du har fra før og dermed unngå at du tar opp for mye lån. Det vil derfor bli vanskeligere å få innvilget nye lån eller å få refinansiering når gjeldsregisteret er på plass.

Det har vært helt vanlig å få kredittkort uten å opplyse om gjeld og i de tilfeller de spør så kreves det ofte ingen dokumentasjon. Ved søknader om lån har bankene vært strengere. Da kreves det normalt dokumentasjon på inntekt og gjeld i form av lønnsslipper og skattemelding.

Med et gjeldsregister vil bankene selv hente inn oppdaterte gjeldsopplysninger. Det gjør at bankene har et bedre grunnlag for å behandle søknaden. Det kan hende at søkere ikke trenger å dokumentere like mye selv, slik at søknadsprosessen blir enklere.

Det blir strengere med slike søknader. I tillegg så finnes det regler som gjør at banker i noen tilfeller kan redusere kredittgrenser hvis det er for høy risiko for mislighold. Med et gjeldsregister vil bankene letter kun se om du er i faresonen. Jeg vet ikke hva som skal til for at bankene kan kutte i kredittgrenser, men vet at det i noen tilfeller er mulig. Jeg vil anta at dersom du har for mye gjeld vil det være et moment.

Det kan være lurt å nå gå igjennom egen gjeldssituasjon. Du må vite hvor mye gjeld du har, hvor dyr den er og hvor mye de månedlige betalingene er. Du bør også lage en plan for hvordan du vil angripe gjelden. Det kan være lurt å angripe en gjeldspost om gangen. Forbrukslån og kredittkort bør prioriteres først. Har du mye gjeld bør du se på om du kan kutte forbruket og betale inn ekstra. Skal du refinansiere eller søke om nye lån og kreditter kan det være lurt å gjøre det nå.

Gjeldsregisteret føyer seg inn i rekken av innstramminger. Det er kommet nye regler for markedsføring av forbrukslån og for fakturering av kredittkort. Finanstilsynet har også innført nye retningslinjer for forbruksgjeld. Det er tydelig at myndighetene ønsker å stramme inn. Det diskuteres fortsatt innstramminger i forhold til bonuser, markedsføring og eventuelt rentetak. Du må forberede deg på at det blir vanskeligere å få lån i fremtiden og risiko for kutt i kredittgrenser.

Sier du opp et kredittkort i dag er det ingen garanti for at du får det tilbake igjen senere. Bare si det opp om du er helt sikker.

Unngå de vanlige feilene ved refinansiering.

mandag 21. mai 2018

Hvorfor jeg bruker seks kredittkort

Jeg har seks kredittkort i lommeboka. Det er mange. Men de brukes til forskjellige formål. Jeg har ingen planer om å bruke flere. Hver og en får selv vurdere hvor mange kort de ønsker å bruke. Mange vil klare seg fint med et par kort, mens noen gjerne vil ha flere kort for å utnytte rabattprogrammer.

Jeg bruker Shell Mastercard som hovedkort. Trumf Visa bruker jeg i trumftilknyttede dagligvarebutikker. Jeg bruker Flexi Visa på klær og sko. Ikano Visa brukes dersom de gir gode rabatter på det jeg kjøper. Kredittkort fra Ya bank fungere som en reserve i de tilfeller brukerstedet bare tar BankAxept. YX Visa brukes til alt med bloggene.

Jeg har fått en og annen kommentar når jeg tar frem kortstokken i butikken. Jeg er bevisst i forhold til hvor jeg bruker de forskjellige kortene. Det går greit. Det som kan være litt styr er å finne frem riktig kort, men det handler nok om hvordan jeg organiserer lommeboka.

søndag 20. mai 2018

Hvorfor jeg valgte Shell Mastercard

Jeg har brukt Trumf Visa som mitt hovedkort. Det fungerer greit. Jeg får trumfpoeng og regningen betales automatisk på lønningsdagen. Den eneste ulempen er at de har redusert bonusopptjeningen i løpet av de årene jeg har hatt kortet. Kredittkortet gir 2 % på dagligvarer i butikker som er tilknyttet Trumf, ingen bonus i konkurrerende dagligvarebutikker og bare 0,5 % på andre kjøp.

Jeg handler ofte dagligvarer på Coop på vei hjem fra jobb. Jeg får kjøpeutbytte fra Coop, men ingen bonus. En halv prosent på andre kjøp er heller ikke spesielt mye. Jeg vurderte lenge å skaffe meg er Coop Mastercard. Det kortet gir 1 % bonus på alle kjøp bortsett fra konkurrerende dagligvarebutikker. I tillegg kommer vanlig kjøpeutbytte fra Coop. Da ville jeg fått 2 % på dagligvarer uansett om jeg handlet her eller der og 1 % på alt annet.

Coop-Mastercard har en ulempe. De tilbyr ikke avtalegiro. For meg er avtalegiro en fordel, fordi jeg vil automatisere og forenkle mest mulig.

Shell Mastercard gir 1 % bonus på alt og de tilbyr avtalegiro. Kombinerer jeg dette med Coop-medlemskort får jeg 2 % på dagligvarer og 1 % på alt annet. Jeg kommer fortsatt til å bruke Trumf Visa der det gir 2 % bonus.

Med et Coop Mastercard må du scanne baksiden av kortet der medlemsnummeret står før du betaler på Coop. Det er kanskje litt enklere, men ikke mye. Jeg har alltid brukt Coop-medlemskortet når jeg handler før jeg betaler. Det går helt greit å fortsette med det. Det er også en fordel å kunne ta ut trumfpoengene når som helst

Shell Mastercard er ikke spesielt billig hvis du vil betale ned over tid. Men det koster ingenting dersom kortet kun brukes til varekjøp og hele saldoen betales ved forfall.

Hvis du vil unngå fakturagebyr bør du registrere eFaktura i nettbanken før du får første regning.
Ved å logge den inn må Min side hos Ikano bank vil du finne et kundenummer på 8 siffer som fungerer som Efakturareferanse. Som eFakturaleverandør er de oppført som Ikano Shell.

Det er et kort som er helt greit å ha, men du må betale hele fakturaen ved forfall ellers blir det dyrt.

fredag 18. mai 2018

Viktig ved kortbruk i ferien

Mange reiser utenlands i ferien, da er det enkelte ting som kan være viktig å huske på når det gjelder kortbruk.

Regionsperre

Noen banker har sperret kortet for enkelte regioner. Du kan dermed risikere at kortet bare virker i Europa. Du må sjekke dette i nettbanken og eventuelt åpne opp for flere regioner.

Valutakurs

Der viktigste er å alltid betale i lokal valuta. Butikken tjener penger på å veksle om til norske kroner. Si alltid nei til å bli belastet i norske kroner.

Enkelte minibanker i utlandet tilbyr å belaste kortet i norske kroner, så veksler minibanken om til lokal valuta. Det er dyrt og må unngås. Det du skal gjøre er å belaste korte i lokal valuta, da vil Visa eller Mastercard regne om til norske kroner og du sparer penger. Minibanken er ofte satt opp slik at du blir lurt til å bli belastet kortet i norske kroner. For å unngå det må du i noen tilfeller velge "avbryt", trykke på rød knapp istedenfor grønn og ignorere alle mulige advarsler.

Mange kort har økt valutapåslaget fra 1,75 % til 2 %. Det vil ofte ikke utgjøre spesielt mye. Du bør velge kort ut i fra andre faktorer som rabatter, gebyrer og renter. Har du to kort med de samme fordelene kan du god velge det med lavest valutapåslag. Men det er ikke der de store pengene ligger.

Reiseforsikring

De fleste kredittkort har reiseforsikring. Sjekk den. Normalt vil det være krav om at halvparten av reisen skal være betalt med kort. Betaler du reisen med en giro er du uten reiseforsikring. Det er også varierende dekning av andre som reiser sammen med deg. Det må også sjekkes.

Selv om du har kredittkort kan det hende det er lurt med en vanlig reiseforsikring i tillegg.

Reservasjon

Når kort brukes i utlandet vil brukerstedet ofte sperre av et stort beløp på kortet på forhånd. Så blir dette korrigert senere når kortet blir endelig belastet. Dette er vanlig ved leiebil og hotellrom, men kan også forekomme andre steder som f.eks bensinstasjoner. Det kan ta inntil fem virkedager før et sperret beløp blir frigitt.

Du bør derfor bruke kredittkort. Bruker du et vanlig bankkort med Visa kan du risikere at mye av pengene blir sperret i opptil en uke når du bruker kortet.

søndag 6. mai 2018

Effektiv rente er ofte misvisende

Når bankene markedsfører kredittkort er de de pliktig å gi et korrekt bilde av de reelle kostnadene. Myndighetene har derfor laget standarder for beregning av effektiv rent. intensjonen er at effektiv rente skal fortelle hva de totale kostnader er. De nominelle renten gir ikke et fullgodt bilde av hva de totale kostnader er. et lån som har rentes rente hver måned vil bli dyrere enn et lån som har rentes rente f.eks. hver kvartal. Ofte vil det også være forskjellige gebyrer i tillegg. problemet er at gebyrene vil ofte være avhengig av hvordan et kredittkort brukes. effekten av gebyrene vil også være forskjellig avhengig av hvor stor saldoen er. Dette har myndighetene forsøkt å løse med en standardberegning av effektiv rente. det betyr at hvis du bruker kortet fornuftig så vil din effektive rente ofte være lavere enn det som er annonsert. i den effektive renten tar de med årsavgift, fakturagebyr og gebyr for kontantuttak. men hvis du bruker kortet bare til varekjøp betaler du ikke noe gebyr for kontant uttak. Fakturagebyr vil du ofte slippe hvis du velger eFaktura. Da er det fornuftig å se på den nominelle renten og velge kort ut i fra det. Nominell rente tar ikke hensyn til månedlig rentes rente effekt, men det er likt for alle kredittkort. et kredittkort med nominell rente på 18 % vil være billigere enn et kort med 19 % rente hvis du uansett slipper årsavgift, fakturagebyr og kontantuttaksgebyr. Den effektive renten på kredittkort tar med årsavgift, men det er ofte ikke relevant. har du et kredittkort med årsavgift som du bruker fordi kortet har gode forsikringer og du betaler ned hver måned, så blir årsavgiften den eneste kostnaden. Skal du så kjøpe en ny TV og vil betale den ned over tid får du kanskje et tilbud om finansiering i butikken. Butikken oppgir en effektiv rente på 20 % og du sjekker effektiv rente på nettsiden til kredittkortet og der står det 20,05 %. Du vil da trekke den konklusjon at det er billigere å godta butikken tilbud,men det er feil. I den effektive renten på 20,05 % så er årsavgiften inkludert. Men årsavgiften må du betale uansett. Det som er relevant for deg er hvilke ekstra kostnader det er dersom du bruker kredittkortet til dette kjøpet.

Glem effektiv rente som er oppgitt i reklamen. Fokusert på gebyrer og nominell rente og velg ut i fra det. Ta også hensyn til eventuelle rabatter, bonuser og forsikringer. Du kan også ta den nominell renten og regne den om til hva den vil bli på årsbasis, med månedlig rentes rente.

Den effektive renten som er oppgitt i reklamen er et oppkonstruert eksempel på typisk 15000 kr totalt i varekjøp og kontantuttak som betales ned over et år. Den sier ingen ting om kostnadene ved ditt bruk. Den annonserte effektive renten sier heller ingen ting om hvorvidt kredittkortet er billigere eller dyrere enn andre kort. Den sier ingen ting. Tallet er bare tull. Det er statlig pålagt feilinformasjon.

Et eksempel er Santander Red som har nominell rente på 14,89 %. De oppgir en effektiv rente på 17,1 %. Men den effektive renten på 17,1 % forutsetter at noe av bruken er kontantuttak med gebyr. Bruker du kredittkortet kun til varekjøp og godtar epostfaktura eller efaktura betaler du ikke noe mer en den nominelle renten på 14,89 %. Du vil få effektens av rentes rente hver måned som gjør at du betaler 15,95 % på årsbasis. Det er dette som er din reelle kostnad hvis du bruker kortet til varekjøp og betaler ned over tid. Tallet på 17,1 % er helt meningsløst.

søndag 29. april 2018

Ya bank kredittkort har fremdeles BankAxept

Det var en kort periode for en god stund siden at Ya bank grunnet tekniske problemer utstedte kredittkort uten BankAxept. Men det var bare en kort periode. Et kredittkort fra Ya bank har Visa og BankAxept. Det fungerer dermed på samme måte som et bankkort med Visa, bare med den forskjell at du får en regning å betale i stedefor at beløpet trekkes av konto. Det påløper ingen rentekostnader hvis kredittkortet brukes kun til varekjøp og hele saldoen betales ved forfall. Det fleste butikker tar Visa, men det er noen som kun  tar BankAxept. Offentlige kontorer tar ofte bare BankAxept. Jeg har selv brukt Ya bank kredittkort hos biltilsynet. Damen så litt skeptisk ut og undersøkte kortet nøye. Jeg forklarte at det vart et kredittkort med BankAxept. Det fungerte helt fint.

De har en rente på 20,8 % som ikke er blant de dårligste, men du kan lett finne kort med lavere rente. Betales ikke hele saldoen ved forfall regnes renter fra tidspunktet du brukte kortet. Fra nyttår reduserte de bonusordningene. Du kan ikke lenger velge dagligvarer som kategori. du får bonus i en valgfri kategori, men bare på kjøp inntil 5000 kr i måneden. I fjor var den grensen på 10.000 kr.

Kredittkortet er greit å ha. Det er ingen gebyrer for kontantuttak. De har gebyrfri nettbank med mulighet for overføringer og regningsbetaling. Det er kun varekjøp med kortet som er rentefritt.

Jeg har tatt ut kontanter sammen med varekjøp og betalt alt rentefritt ved forfall. På regningen stod det definert som kjøp med kontantuttak. Det er noen år siden jeg gjorde dette og jeg vet ikke om de har gjort noen endringer. Du får ingen bonus hvis deler av transaksjonen er kontantuttak.

Det er kanskje ikke det kortet med de aller beste fordelene, men er et alternativ til de som vil ha et kort med BankAxept og slippe årsavgiften.

mandag 23. april 2018

Trenger vi bankkort?

Siden de fleste banker tar årsavgift for bankkort er et spørsmål om vi kan klare oss uten. Et alternativ er å bare bruke kredittkort. Jeg har et bankkort som jeg nesten aldri bruker. Praktisk talt alt jeg handler betales med kredittkort. Det er veldig få steder som ikke tar kredittkort. Et kredittkort fra Ya bank har både Visa og BankAxept logoen. Det betyr at kredittkortet kan brukes hos de som bare tar bankkort.

Det er noen fordeler med et bankkort. Det er normalt lettere å få enn et kredittkort. Du kan ta ut kontanter i minibank uten å betale renter eller gebyrer. Setter du inn penger på et kredittkort kan du ta ut pengene uten gebyrer eller renter. Men det forutsetter at du ikke har en negativ saldo. Har du brukt et kredittkort til varekjøp vil innbetalinger redusere gjelden. Tar du ut pengene du satte inn øker gjelden og du blir belastet renter.

Noen forsøker å bruke et kredittkort som debetkort ved å sette inn penger som så brukes til varekjøp og kontantuttak. Da slipper de renter og gebyrer. Ulempen med det er at du ikke får noe renter på pengene og du får heller ikke den ekstrabeskyttelsen ved varekjøp som kredittkort gir. Den gjelder bare hvis du rent faktisk låner penger.

Du bør nesten vurdere hvor viktig det er å spare årsavgiften på bankkortet. Studenter bør sjekke ut pakker bankene tilbyr.  Dersom arbeidsgiver har pensjonsordning i KLP får du bedre betingelser der. En av fordelene er at du slipper årsavgiften på bankkortet.

Bankkort uten årsavgift

søndag 22. april 2018

Få 12 % rabatt på klær i mai

Jeg har nå tatt en handletur på Dressmann. Det var et lite innkjøp som ikke kunne vente. Jeg er medlem av Dressmanns fordelsprogram og får en bonus på 5 %. Det er helt greit. Det er der jeg handler uansett. Det er en av de få steder jeg kan handle klær uten å føle meg helt feilplassert.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko. De gir en cashback på 4 %. Det blir ført på mitt kredittkort rundt 10. mai. til sammen betyr dette at jeg fikk 9 % rabatt. I mai gir Ikano Visa 7 % rabatt på klær. Det betyr at jeg hadde fått totalt 12 % om jeg hadde ventet til mai. Jeg kan forstå om noen mener at det ikke er så mye å tjene på kredittkortbonuser, men når det blir over 10 % så kan de bli en del. En av fordelene med å ha mange kredittkort er at jeg kan handle når og hvor jeg vil og likevel få mye rabatt bare ved velge hvilket kort jeg bruker. Jeg kan forstå at mange ikke vil la hensynet til rabatter styre hva de handle og tid og sted. Hvis du systematisk kjøper tidligere enn planlagt kan du lett ende opp med et høyere forbruk. Går du inn i butikker fordi du ser de har salg kan du lett glemme å undersøke om varen er billigere et annet sted. Dette problemet kan reduseres med flere kredittkort slik at du vet at du uansett får en god rabatt. Når kredittkort har forskjellige tidsbegrensede tilbud trenger du ikke la det styre når du handler. Du kan heller la det styre hvilke kort du bruker. Men det forutsetter at du har flere kort. Jeg har kanskje gått litt lang med mine 13 kort, men det må sies at de fleste ikke brukes. Det er en individuell vurdering hvor lang en vil gå, men flere kort gjør deg friere.

torsdag 22. mars 2018

Viktig før du velger kredittkort

Før du velger kredittkort bør du tenke nøye igjennom hvordan du har tenkt å bruke det.

Reise.

Skal du hovedsakelig bruke kredittkortet til reiser er Norwegiankortet og SAS Amex med Eurobonus aktuelle kort. SAS Amex Eurobonus har årsavgift slik at det er lite gunstig for de som ikke reiser ofte.

Vanlige kjøp og betale ned fullt ut.

Dersom kortet skal brukes til vanlige daglige kjøp som betales fullt ut ved forfall så er bonuser og rabatter viktigst. Det kan være en fordel med avtalegiro. Når du vet at hele regningen betales ved forfall kan det også ha en disiplinerende virkning på forbruket. Du bør uansett sørge for at kredittgrensen ikke er større enn du trenger. Aktuelle kredittkort kan være 365 Direkte, Flexi Visa, Ikano Visa, Shell Mastercard og Trumf Visa.

En reserve som brukes til større utgifter som betales ned over tid.

Dersom kredittkortet bare skal brukes i nødsfall bør du vurdere å velge kort uten årsavgift og lav rente. Det er viktigere en bonuser og rabatter. Et alternativ er Santander Red med en nominell rente på 14,9 %. Sbanken tilbyr litt lavere rente på sitt kort, 14,634 % og gebyrfrie kontantuttak. Ulempen er et årsgebyr på 50 kr og 2 % valuta påslag.

Et spørsmål du må ta stilling til er hvor mange kredittkort.

Har du flere kredittkort kan du utnytte bonuser og rabatter maksimalt. Ulempen med mange kredittkort er at du lettere kan miste oversikten. Renter, gebyrer og bonuser endres fra tid til annen. Noen kredittkort tar gebyr hvis kortet ikke brukes. Det kan bli litt mer stress ved at det blir flere regninger å betale. Den største ulempen med mange kredittkort er at du får mye mer tilgjengelig kreditt. Det kan føre til at du bruker mer penger. Det kan være greit med kun et kredittkort eller noen få.

lørdag 17. mars 2018

LOfavør MasterCard

Dersom du er LO medlem kan du søke om LOfavør MasterCard fra Sparebank 1.

Det spesielle med dette kortet er at det har svært gode forsikringer.

Billettforsikring gjør at du kan få refunder billetter til konserter og andre arrangementer hvis du ikke kan bruke dem. Det er ingen egenandel.

Gratis betalingsforsikring i tre måneder. Med denne forsikringen får du dekket inntil 5 % av saldo hver måned i inntil ett år ved arbeidsledighet. Ved kritisk sykdom eller død dekkes hele saldo.

Reise- og avbestillingsforsikring er også inkludert. Du får dekket egenandel ved skade på leiebil. Forsikringen dekker også avbestilling av reise.

Kredittkortet har en nominell rente på 18,30 %. Det er lavere enn mange andre kredittkort. Men er likevel ikke det billigste du kan få.

Det koster 45 kr å få regning i posten, men velger du efaktura er regningen gebyrfri.

LOfavør MasterCard har også nettbank. Der kan du justere kredittgrensen opp og ned og overføre penger til din bankkonto i tillegg til å sjekke transaksjoner.

Bruker du kredittkortet kun til varekjøp, velger efaktura og betaler hele regningen ved forfall belastes du ingen gebyrer eller renter.

torsdag 15. mars 2018

Hvor viktig er valutapåslaget?

Flere banker har økt valutapåslaget på sine kredittkort i løpet av de siste par årene. Banker som før tok 1,75 % tar nå gjerne opp mot 2 %. Den siste i rekken er Sparebank 1 som øker valutapåslaget til 2 % fra 1 mai i år. Det finnes fremdeles kort med 1,75 % valutapåslag. Spørsmålet blir da om dette er viktig ved valg av kredittkort. Det kommer helt an på forbruksmønsteret. Brukes kortet stort sett i Norge betyr valutapåslaget lite. Reiser du mye i utlandet for eksempel i jobbsammenheng kan det bli noe annet. Forskjellen på 0,25 % sparer du 25 kroner hvis du handler for 10.000 kr i utenlandsk valuta. Årsgebyr, gebyr for kontantuttak, renter og rabatter betyr mye mer. Du bør se på hvor mye du handler i utenlandsk valuta og fordele det på antall år du har kredittkortet. Da vil du kanskje komme til at det ikke er noe poeng i å søke om enda et nytt kredittkort bare for å spare et par tiere i året.

Dersom du reiser mye utenlands og bruker 100.000 kr i utenlandsk valuta årlig vil forskjellen utgjøre 250 kr i året. Det er litt, men med såpass mye resing bør du kanskje være mer opptatt av rabatter/bonuser på flybilletter og hotellopphold.

Du må faktisk bruke det kredittkortet veldig mye i utenlandsk valuta for at en forskjell på 0,25 % skal bli merkbar. Gode rabatter vil faktisk være viktigere.

Dersom du har flere kredittkort er det greit å bruke det kredittkortet med lavest valutapåslag hvis rabatter og bonuser ellers er like.

Sjekk valutapåslaget kredittkortet har, men ikke glem å se på andre vilkår som betyr mer. Husk også at det fortsatt er billigere å bruke kredittkort i utlandet enn kontanter. Banker gir en svært dårlig kurs på sedler de selger. Fortjenestemarginen banker tar kan for være 7-8 %. Det betyr at du taper 3-4 % når du kjøper og tilsvarende når du veksler tilbake til norske kroner. I verstefall må du betale gebyr i tillegg.

fredag 19. januar 2018

Endring i min bruk av kredittkort

Siden Ya bank kredittkort ikke lenger gir bonus på dagligvarer har jeg gjort en endring i hvordan jeg bruker kredittkort. Nå bruker jeg Trumf Visa til det meste. Jeg har avtalegiro som betaler hele saldoen på lønningsdag. Klær og sko betales med Flexi Visa. Det kortet gir 4 % cashback. Jeg har et til jeg bruker til utgifter i forbindelse med bloggene. Dette gjør det enkelt og oversiktlig. Jeg kunne nok fått mer i rabatter og bonuser hvis jeg brukte flere kredittkort, men har valgt å fokusere på å gjøre det enkelt. Skulle Ikano Visa gi høy rabatt en måned på noe jeg uansett kjøper så kan det hende at jeg supplerer med å bruke det.

Jeg har gjeld på Cresco Gold og kredittkort fra Sbanken. Det er kredittkort jeg betaler ned over tid. Jeg kommer også til å bruke Ya bank kredittkort til husleia noen måneder fremover etter at jeg betaler ned kredittkort fra Bank Norwegian med et lite korttriks.

Det har tatt lang tid, men nå begynner jeg å se lys i enden av tunellen. Til sommeren begynner jeg på siste fase av nedbetalingen.

Jeg regner med å være helt ferdig med kredittkortgjelden i 2020. Jeg skal forsøke å få det til å gå fortere ved å redusere forbruket og øke inntektene fra bloggene.

fredag 12. januar 2018

2 % rabatt på dagligvarer

Ya bank gir ikke lenger bonus på dagligvarer. Men det finnes mange andre kredittkort som gir rabatter.

Blir du medlem av Coop så får du et medlemskort som gir 1 % utbytte som utbetales i februar. Medlemmer av Coop får også kuponger og andre rabatter. Coop Mastercard gir 1 % bonus i tilligg på alle kjøp unntatt i konkurrerende dagligvareforretninger.

Trumf gir sine medlemmer trumfpoeng på 1 % i enkelte dagligvareforretninger. På trippel torsdag får du 3 %. Trumfpoengene kan utbetales når som helst. Trumf Visa gir 2 % på dagligvarer i alle trumf- tilknyttede dagligvareforretninger. På alle andre kjøp, unntatt i konkurrerende dagligvareforretninger, får du 0,5 %.

Ikano Visa gir 1 % rabatt på dagligvarer. Kombinerer du dette med Coop og Trumf medlemskort får du totalt 2 %.

Jeg fikk utbetalt 2323,35 kr i bonuser og rabatter i 2017. Jeg betaler aggressivt ned på gjelden. Disse bonusene og rabattene gjør at jeg får enda mer penger til å nedbetale gjeld. Det utgjør under 200 kr i måned for meg, men alle monner drar.

lørdag 6. januar 2018

Mine rabatter og bonuser i 2017

Det finnes mange bonusprogram og rabattordninger. Jeg er medlem av Coop, Trumf og KickBack. Jeg har også kredittkort som gir bonuser. Jeg har tjent en del kroner på disse ordningene i 2017.

Oversikt over utbetalinger i 2017:

Coop kr 215,17
Trumf kr 764,35
Flexi Visa kr 23,96
Ikano Visa kr 65,04
Ya bank 1224,19
YX Visa kr 30,64
Totalt kr 2323,35

Dette er for meg en helt grei sum. De som har et høyere forbruk vil nok spare enda mer. Med unntak av utbetalingen fra Coop er alt dette tjent på bruk av kredittkort. Jeg kunne nok ha tjent noe trumfpoeng også ved å bruke bankkort i de butikkene som er tilknyttet trumf. Uansett så er mesteparten tjent på kredittkort. Kredittkortene betales ned fullt ut slik at det ikke påløper renter eller gebyrer.

Coop betaler ut en gang i året. Jeg tar ut pengene og betaler ned på kredittkort. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Flexi Visa, YX Visa og Ya bank gir bonus som settes rett inn på kredittkortet.
Bonuser og rabatter hjelper, men det aller viktigste er å begrense forbruket og være prisbevisst.