onsdag 29. april 2020

Hva du trenger ved søknad om forbrukslån

Reglene for forbrukslån er strammet inn. Men det er fortsatt mulig å søke nye lån eller refinansiering av eksisterende gjeld.

Kriteriene og dokumentasjonskravene kan variere noe. Men det er noen fellestrekk. Du trenger en god oversikt over egen økonomi.

Sjekk om du har betalingsanmerkninger

Har du betalingsanmerkninger vil du normalt få avslag. Søker du om kreditt vil det bli foretatt en kredittvurdering. Den tar de vare på til senere. Det betyr at når du søker på nytt senere vil banken sitte på gamle opplysninger. Selv om de henter nye opplysninger kan de bli nytt avslag, Banken vil kunne bruke nye og gamle opplysninger i en helhetsvurdering. Det at du har hatt store problemer kort tid tidligere kan dermed føre til nytt avslag.

Betalingsanmerkninger skal slettes når de er betalt fullt ut. Har du betalingsanmerkninger bør du vente med å søke lån til de er fjernet.

Det finnes noen banker som spesialiserer seg på lån til de med betalingsanmerkninger. De stiller ofte krav om kausjonist eller egenkapital i bolig. Bank2 og Bluestep er et par eksempler på slike banker.

Du kan sjekke betalingsanmerkninger hos Bisnode eller Experian.

Sjekk gjeldsregisteret

Du kan og bør sjekke egne opplysninger i gjeldsregisteret. Har du mange kredittkort eller en høy total kredittgrense kan det sperre for nye lån. Det gjelder også kreditter som ikke benyttes.
Du kan bli nødt til å si opp kredittkort eller redusere kredittgrensen.

Det finnes nå tre gjeldsregistre du kan sjekke. Gjeldsregisteret, Norsk Gjeldsinformasjon og Experian.

Hvordan si opp kredittkort

Etter å ha ryddet opp i betalingsanmerkninger og eventuelt antall kredittkort er det neste å skaffe den informasjonen du trenger til selve søknadsprosessen.

Personalia

Du må oppgi navn, personnummer og kontaktinformasjon. Du vil også bli spurt om sivil status og antall barn.

Oversikt over inntekter

De vil ofte vite årslønn og hva du får netto utbetalt hver måned. I noen tilfeller vil de vite nettoinntekt siste år.

Oversikt over gjeld og utgifter

Ved søknad om lån vil banken sjekke gjeldsregisteret. Der vil de finne opplysninger om alt av forbrukslån og kredittkort.

Har du boliglån, billån eller studielån må du oppgi de tallene selv. Du må oppgi hvor mye du har i gjeld og hvor mye du betaler i måneden. De som leier må ofte oppgi hva de betaler i husleie.

Spesielt ved refinansiering

Du må oppgi hvor mye gjeld som skal refinansierer. Ofte må du liste opp gjeldspostene med beløp og betalingsinformasjon. Da vil banken innfri gjelden direkte.

Typiske feil ved refinansiering

Dokumentasjon

Du kan bli bedt om å sende inn kopi av siste lønnslipp og siste selvangivelse. I noen tilfeller kan du gi banken fullmakt til å hente dette for deg.

Gebyrfri refinansiering

Dette er en oppdatert versjon av artikkel skrevet 22. mai 2019.