fredag 1. mai 2020

En vellykket plan

Jeg har tidligere omtalt min plan for nedbetaling av kredittkortgjeld. I følge den skulle jeg bli ferdig med kredittkortene innen 31.12.2021.

Nå skriver vi mai 2020 og jeg har bare et kredittkort igjen som jeg regner med blir nedbetalt i august i år. Det har gått mye raskere enn forventet.

Kutt i forbruk

Det aller viktigste er å holde igjen på forbruket. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig dert er. Mye av det forbruket en har kan en klare seg uten hvis en bare prøver en periode. Finn noe du bruker penger på å prøv å klare deg uten for en dag eller en uke. Ofte vil du finne at det går grei. Fortsetter du med dette vil du komme til et punkt hvor du synes det er gått langt nok. Da kan du stoppe og la forbruke ligge på det nivået. Dette har fungert for meg. Jeg har også valgt å stramme inn litt ekstra de siste månedene frem til kredittkortene er betalt.

Koronakrisen har også hjulpet. Det er ikke så mye å bruke penger på. Når kredittkortet er nedbetalt vil forbruke bli justert litt opp igjen til nivået før denne siste innspurten.

Øremerking av ekstra inntekter

Jeg har også øremerket alle små drypp til nedbetaling av kredittkort. Det vil være ting som kjøpeutbytte fra Coop, trumfpoeng, andre bonuser og rabatter samt renteinntekter. Dette er ekstra penger som en normalt ikke er avhengig av til å betale vanlig forbruk. Det viktigste er å øremerke disse pengene på forhånd til nedbetaling av kredittkort.

All ekstra utbetalinger i juni og desember ble også øremerket nedbetaling av kredittkort.

Refinansiering

Refinansiering kan være en del av løsningen. Dette vil spesielt gjelde de med mye dyr gjeld som det uansett tar lang tid å betale ned. Har du et mindre beløp du vet du kan betale ned i løpet av et par er et alternativ å bare betale det ned. Er det veldig høy renta kan gjelden flyttes over til et billigere kredittkort eventuelt et gebyrfritt lån.

Jeg valgte å ikke refinansiere. Det eneste unntaket var at jeg fikk innvilget Santander Red i januar 2019 og brukte det til å innfri halve saldoen på Cresco Gold.

Ellers har jeg fulgt min oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld.

Veien videre

Nå er det bare Santander Red jeg har gjeld på. Jeg bruker nå bankkort og kontanter til kjøp. Utgifter i forbindelse med bloggene betales med kredittkort. Det kan hende jeg kommer til å bruke kredittkort sporadisk for planlagte større kjøp, spesielt hvis jeg får gode rabatter.