tirsdag 12. mai 2020

Bedre beskyttelse med kredittkort

I disse koronatider er det en høy risiko for at butikker går konkurs. Dersom du har betalt for varer eller tjenester som skal leveres frem i tid risikerer du å tape pengene. Dette er spesielt et problem ved betaling av flyreiser.

Ved konkurs kan du sende inn et krav til konkursboet. En bedrift er konkurs dersom det ikke er nok verdier til å dekke gjelden. Det betyr at kreditorer som ikke har sikkerhet vil tape penger. I beste fall taper de en prosentandel av pengene. Det forekommer også at mindre krav blir nullet.

Du risikerer derfor å få lite eller ingenting fra boet.

Det neste er å sende krav til banken. Først vil banken forsøke å få dette refundert via Visa eller Mastercard. Det er ikke mulig hvis betalingen gikk gjennom BankAxept.

Dersom banken ikke oppnår refusjon fra Visa eller Mastercard er banken likevel forpliktet til å refundere hvis du handlet på kredit. Dette gjelder ikke hvis du bruker debetkort eller har satt inn så mye penger på ert kredittkort at banken skylder deg penger.

Det betyr at uansett hva man måtte mene om kredittkort så vil kredittkort i noen tilfeller gi deg bedre beskyttelse.

Kilde: artikkel i nettavisen