fredag 31. mai 2019

Jeg får nå et kredittkort mindre

Diners Club opphører i Norge i dag. Se tidligere omtale. For meg betyr det at jeg nå har 14 kredittkort i stedet for 15. Kortet hadde en årsavgift. Den slipper jeg nå å betale. Jeg hadde en kredittreserve på kr 25.000. Den er nå også borte.

Kortet har jeg ikke brukt på lange tider. Det har derfor ingen praktiske konsekvenser. Det er egentlig helt greit at jeg nå får et kort mindre og litt mindre tilgjengelig kreditt. Det får holde med de 14 kortene jeg har igjen. De fleste er nedbetalt og brukes ikke. Jeg har seks kredittkort som brukes til varekjøp og betales ned fullt ut. Jeg har også tre kredittkort med saldo som betales ned over tid.

mandag 27. mai 2019

Småproblemer med kredittkort

Jeg har i løpet av de siste årene hatt noen små problemer med kredittkort. Det er små beløp og egentlig bare irriterende.

I mai 2016 ble jeg belastet 18 kr renter på Trumf Visa. Jeg har avtalegiro på kortet og betaler hele saldoen ved forfall.

Regningen forfalt søndag 15. mai. Mandag 16 var 1. pinsedag. 17. mai er offentlig helligdag. Avtalegiroen ble betalt tirsdag 18. mai. Rentene på 18 kr tilsvarer renter for en dag.

Det har ellers aldri verdt noe problem. Når regningen forfaller på en lørdag eller søndag belastes den min bankkonto på mandag. det har aldri ført til noe renter. Jeg vil anta at det her var kombinasjonen av pinse og syttende mai som gjorde det for vanskelig for deres systemer å takle det.

I august 2018 ble jeg betalastet 70 kr i gebyr fra YX Visa. Det skyldes at den forrige regningen ikke var betal. Den regningen var på 0,00 kr. Det ble rettet opp etter at jeg klagde. Jeg har ikke hatt det problemet siden.

I Januar ble jeg belastet 1,74 kr i renter på Ikano Visa. Regningen for desember ble betalt ved forfall. Jeg foretok en overføring fra kortet i januar. Det blir belastet gebyr, men det er rentefritt. Jeg klagde og fikk beskjed om at det var en "teknisk feil". Det ville bli korrigert på neste faktura. Jeg valgte å betale hele fakturaen inkludert rentene på 1,74 kr. Jeg ville ikke gi dem noen unnskyldning for å kreve nye renter.

Fakturaen for februar kom og rentene på 1,74 kr var tilbakeført. Men jeg var blitt belastet nye renter med 12,01 kr. Jeg klagde på nytt. Nå tok det tid før jeg fikk svar. Jeg fikk først beskjed om at jeg måtte betale hele regningen for januar og ikke redusere betalingen med de feilaktige rentene. Jeg forstod ingen ting. Jeg klagde på nytt og påpekte at alle fakturaer var betalt fullt ut ved forfall. Det tok lang tid igjen før jeg fikk svar. De innrømte at jeg hadde rett. Alle fakturaer var betalt fullt ut i tide. Nå kom de med en nye forklaringen. Korreksjonen av renter i februar gjorde at skyldig beløp pr. 31. januar ble redusert. Innbetalingen min i februar som inkluderte disse rentene stemte derfor ikke med skyldig beløp. Systemet klarte derfor ikke å postere innbetalingen riktig. Jeg ble belastet renter på 12,01 kr fordi jeg hadde betalt 1,74 kr for mye! De skulle rette det på mars regningen. Jeg sluttet å bruke kortet. Ved utgangen av mars var det rettet opp slik at saldoen er 12,01 kr i min favør.

I februar i år opplevde jeg at det nye kredittkortet fra Ya bank ikke virket. Det gamle kortet hadde gått ut og jeg hadde fått ett nytt. Da jeg brukte det fikk jeg beskjed om at PIN var ugyldig. Heldigvis hadde jeg kontanter. Jeg sjekket på nett og det viste seg at det nye kortet hadde en annen PIN. De hadde gitt meg samme PIN som på et annet kort som er utstedt fra Ya bank. Dette er enten en sammenblanding av kort eller de har bestemt at kunder skal ha samme PIN på alle kort. Uansett kunne det vært fint om jeg hadde fått beskjed.

Dette gidder jeg ikke mer. I juni begynner jeg å bruke bankkort til det meste. Jeg har allerede begynt å bruke bankkortet til småkjøp når jeg tar ut trumfpoengene.

torsdag 23. mai 2019

Viktig for deg med betalingsanmerkninger

Har du betalingsanmerkninger vil du normalt få avslag på søknad om lån og kreditter. Du kan også bli nektet Visa debetkort og mobilabonnement. Det kan også skape problemer i forhold til andre abonnementer og om du skal leie bolig.

Betal ned gjelden

Det viktigste du kan gjøre er å betale den ned. Betalingsanmerkninger skal slettes når det skyldige beløp er betalt.

Du må bruke mindre penger enn det du tjener. Det betyr at utgiftene må ned og inntekten opp. Klarer du det vil gjelden bli nedbetalt.

Du bør prøve å få til en nedbetalingsordning med kreditor. Det kan gjøre det lettere å betale gjelden. En avtale vil også bety at innkrevingen stopper slik at du sarer mye gebyrer.

Det finnes banker som spesialisere seg på lån til de med betalingsanmerkninger. Det krever ofte egenkapital i bolig eller kausjonist.

Vær forsiktig med å søke lån og kreditter

Ved søknad om lån eller kredittkort foretas det en kredittsjekk. Da vil banken se at du har betalingsanmerkninger. Du vil da normalt få avslag. Banken lagrer disse opplysningene.

Dersom du søker på nytt senere når betalingsanmerkningene er slettet vil banken foreta en nye kredittsjekk. Banken vil da se at du ikke har betalingsanmerkninger. Men banken vil ha en kopi av den gamle rapporten med betalingsanmerkninger. Banken vil dermed vite at du tidligere har hatt betalingsanmerkninger. Det kan føre til nytt avslag.

Du bør derfor ikke søke om kreditt hvis du har betalingsanmerkninger. Det eneste unntaket er de lån som er  beregnet på de som har betalingsanmerkninger.

Det viktigste er å unngå betalingsanmerkninger. Hold oversikt over gjeld og forbruk. Ta tak i problemer så tidlig som mulig. Uansett hvor vanskelig det er, så blir det enda verre av å vente.

onsdag 22. mai 2019

Hva du trenger ved søknad om forbrukslån

Reglene for forbrukslån er strammet inn. Men det er fortsatt mulig å søke nye lån eller refinansiering av eksisterende gjeld.

Kriteriene og dokumentasjonskravene kan variere noe. Men det er noen fellestrekk. Du trenger en god oversikt over egen økonomi.

Personalia

Du må oppgi navn, personnummer og kontaktinformasjon. Du vil også bli spurt om sivil status og antall barn.

Oversikt over inntekter

De vil ofte vite årslønn og hva du får netto utbetalt hver måned. I noen tilfeller vil de vite nettoinntekt siste år.

Oversikt over gjeld og utgifter

Du må vite hvor mye gjeld du har og hva slags type gjeld. Når gjeldsregisteret er på plass vil dette være lettere. Men nå må du selv logge deg inn i bankene der du er kunde for å se gjelden. Du finner også tall på siste regning. Du må også vite kredittgrensen på kredittkort og andre rammelån.

Du vil også bli spurt om hvor mye du betaler i måneden på gjelden. De som leier må ofte oppgi hva de betaler i husleie.

Spesielt ved refinansiering

Du må oppgi hvor mye gjeld som skal refinansierer. Ofte må du liste opp gjeldspostene med beløp og betalingsinformasjon. Da vil banken innfri gjelden direkte.

Typiske feil ved refinansiering

Dokumentasjon

Du kan bli bedt om å sende inn kopi av siste lønnslipp og siste selvangivelse. I noen tilfeller kan du gi banken fullmakt til å hente dette for deg.

Gebyrfri refinansiering

mandag 20. mai 2019

Få bensinrabatt uten kredittkort

Det finnes flere gode kredittkort som gir rabatter på drivstoff. Men det er alltid slik at noen ikke har kredittkort. Det kan skyldes at de har betalingsanmerkninger eller at de ganske enkelt ikke vil ha kredittkort.

Det er mulig å få rabatt på drivstoff også for de uten kredittkort.

Trumf

Medlemskap i Trumf er gratis. Medlemmer får minst 1 % bonus på kjøp i tilknyttede dagligvareforretninger. Trumf medlemmer får også 30 øre i rabatt pr liter drivstoff hos Shell og 40 øre pr. liter hos Esso.

Coop

Medlemskap krever innbetaling av medlemsinnskudd på 300 kr. Medlemmer får kjøpeutbytte på minst 1 % i alle Coop butikker. De har også kuponger og mange andre rabatter. Medlemmer får 45 øre i rabatt på drivstoff hos Circle K og 55 øre pr. liter hos YX.

Det er fortsatt slik at du får mer i rabatt ved å bruke kredittkort.

Flexi Visa gir 4 % i valgfri kategori. Drivstoff er en kategori du kan velge. Med en literpris på 15 kr vil det tilsvare 60 øre pr liter.

365 Direkte gir 3,65 % pluss 34 øre pr liter hos Esso. Med en literpris på 15 kr blir det 88,75 øre pr. liter. Hos andre bensinstasjoner gir de 2 % som tilsvarer 30 øre literen.

Shell Mastercard gir 40 øre pr. liter hos Shell.

DNB Mastercard gir 3 % på bensinstasjoner. Det tilsvarer 45 øre literen.

Av disse kortene er det Flexi Visa som gir høyest rabatt. Det eneste unntaket er 365 Direkte hos Esso.

Jeg har ikke bil og er derfor ikke så veldig berørt av disse rabattene. Jeg bruker Shell Mastercard som mitt hovedkort. Jeg har også andre kredittkort jeg bruker til varekjøp og betaler ned fullt ut hver måned.

Slik fungerer Trumf.
Coop

søndag 19. mai 2019

Hvorfor jeg ikke refinansierer

Jeg har lenge hatt høy gjeld. Da mener jeg høy i forhold til inntekt. Et spørsmål er da hvorfor ikke refinansiere.

Refanansiering kan i noen tilfeller føre til at du kommer bedre ut. Da gjelden var på det høyeste klarte jeg så vidt å dekke litt mer enn rentene. Med kredittkort så gikk det ved å flytte penger mellom kort og også bruke kort til varekjøp og regningsbetaling. Med ett eller flere lån ville dette ikke vært mulig.

Med min gjeld og inntekt var det lite sannsynlig at jeg ville fått noe lån. Renten ville uansett blitt veldig høy. Med etableringsgebyr og månedsgebyr ville jeg ikke kommet noe bedre ut.

Kredittkort har den fordel at penger jeg ikke trenger med en gang kan betales inn og så brukes senere slik at jeg sparer renter. Det er ikke nødvendigvis slik med et lån.

Nå er gjelden mye lavere. Det ville kanskje vært mulig å få det refinansiert. Men kredittkortene vil uansett være nedbetalt i løpet av neste år. Forbruksgjelden er fremdeles høy i forhold til inntekten. Kredittscoren er heller ikke spesielt høy selv om jeg ikke har betalingsanmerkninger.

Selv om det finnes unntak har de fleste refinansieringslån etableringsgebyr og fakturagebyr. Det er lite gunstig for et lån som uansett blir betalt ned neste år. I tillegg kommer det at et lån ikke har den samme fleksibiliteten som kredittkort. Renten på de kredittkortene jeg har igjen er heller ikke blant de verste.

Den eneste refinansieringen jeg har foretatt var å søke om Santander Red i januar. Jeg brukte det til å innfri halvparten av Cresco Gold. Resten av Cresco Gold blir nedbetalt i juni. Jeg vurderte litt frem og tilbake om det var noe poeng. Men var så opptatt av å bli kvitt kredittkortgjelden  at jeg valgte å gjøre det selv om det ikke var så veldig mye å spare.

Refinansiering kan være aktuelt for de med veldig mye og dyr gjeld som de uansett vil bruke flere år på å betale ned. Det vil spesielt være en fordel for de som kvalifiserer til de laveste rentene. For andre kan et alternativ være å få seg et billigere kredittkort.

Gebyrfri refinansiering
Bli kvitt kredittkortgjeld

lørdag 18. mai 2019

Stor forskjell i renten på kredittkort

En av de evige debattene er hvilke kredittkort som skal betales ned først. De som har mye utestående kredittkortgjeld må betale den ned raskt.

De fleste er enige om at det er lurt å fokusere på et kort av gangen. Men der stopper enigheten.

Det er to teknikker som ofte blir nevnt.

Den ene metoden er å betale ned det dyreste kredittkortet først. Da vil gjennomsnittsrenten bli lavere og du blir raskere gjeldfri. Det er generelt det jeg anbefaler i Bli kvitt kredittkortgjeld

Den andre måten er å ignorere renten, men velge det kortet med lavest saldo. Hensikten med dette er at du fort skal få nedbetalt et kort og dermed bli motivert til å fortsette. Spesielt Dave Ramsey anbefaler dette. Han hevder at motivasjon er viktigere enn renten på kortene. Han mener at boliglånet er det siste lånet du skal betale ned. Det er tydelig at han mener at renten har betydning likevel.

Betaler du ned gjelden fort vil det ikke nødvendigvis spille så stor rolle hvordan du gjør det. Det viktigste er å kutte forbruket og rent faktisk betale ned gjelden.

Når det er sagt så mener jeg at det er tilfeller der renteforskjellen er så stor at du ikke kan ignorere den.

Kontantuttak på Gebyrfri Visa har en nominell rente på 26,4 %. Kredittkort fra Fana Sparebank har en rente på 13,75 %. Det er en forskjell på 12,65 %. Det er mye. Har du kredittkortgjeld på 50.000 vil den forskjellen utgjøre 411 kr på en måned etter skatt. Det er nok til å betale internettregningen min.

Folk bytter mobilabonnement og internettleverandør for å spare en hundrelapp eller to i måneden. Da virker det rart at en bare skal gi blaffen i renten på kredittkort.

Dersom renteforskjellen på kortene dine er veldig liten eller du har lav gjeld blir det ikke så stor forskjell. Velg et kort og betal det ned.

Selv om de fleste kredittkort har rente på over 20 % finnes det noen med lavere rene. I tillegg til Fana Sparebank med 13,75 % er det Santander Red med 14,89 % og Sbanken med 16,67 %. Det er så stor forskjell på disse kortene og de fleste andre at det ikke bør ignoreres.

Motivering er viktig, men kanskje det finnes teknikker som ikke innebærer å øke gjennomsnittsrenten på gjelden.

fredag 17. mai 2019

Billig kredittkort fra Fana Sparebank

I følge Finansportalen har Fana Sparebank det billigste kredittkortet. Kortet har en nominell rente på 13,75 % og 14,65 % effektiv rente. Det er ingen årsavgift eller månedsgebyr. Kontantuttak og overføringer fra kredittkortet koster 40 kr pluss 1 %. Det er ikke noe krav om at kundeforhold eller programpakke.

For de som bruker kredittkortet til større kjøp og betaler ned over tid vil dette for det fleste være det billigste kortet. Den lave renten gjør også at kortet egner seg til å refinansiere annen dyr gjeld.

Valutapåslaget er 2 %. Det er stadig mer vanlig, men du kan også finne kort med 1,75 % valutapåslag.

Kortet har et fordelsprogram levert av Dealmakers som gir rabatter i over tusen butikker .

Det er først og fremst den lave renten som gjør dette til et godt kort. Rabattordninger som bare gjelder i utvalgte butikker vil bety at mye av det du kjøper ikke gir rabatt. Bruker du kortet kun til varekjøp og betaler det ned fullt kan det være mer gunstig med andre kort som også gir rabatter.

Det er selvfølgelig ingen ting i veien for å ha dette kredittkortet i tillegg til andre kort og så bruke det kortet som gir mest rabatt der en uansett handler. Men det er også et spørsmål om hvor mange kredittkort en vil ha.

Uansett så mener jeg at kredittkort fra Fana Sparebank er mest aktuelt for de med annen dyr gjeld. Det kan også fungere som en reserve hvis en får store uforutsatte utgifter som en må betale ned over tid.

Det ideelle er selvfølgelig å spare opp en reserve til uforutsatte utgifter. Problemet er at utgiftene kommer når de kommer uten å vente på at du har spart opp nok penger. Kommer det mye på en gang vil reservene fort bli brukt opp. Et kredittkort kan derfor fungere som et supplement.

søndag 12. mai 2019

Ya bank og YX Visa reduserer rabatter

Fra 1 mai endrer Ya Bank sitt rabattprogram. Du vil ikke lenger få bonus i en selvvalgt kategori. Du vil med jevne mellomrom få gode tilbud på epost. Dette gjør kredittkortet mye mindre gunstig. Du bør vurdere andre kredittkort som gir rabatter.

YX Visa vil fra 1. juli ikke lenger gi rabatt på Uno-X stasjoner. YX Visa gir fortsatt rabatt på betjente YX stasjoner. De har ikke endret rabattprogrammet ellers. I mai vil du kunne få bonus i en valgfri kategori.

Du kan velge mellom Reise/fly/hotell og taxfree 5 %, Hus og hage 5 %, Netthandel 3 % og abonnement på strømming inntil 100 kr.

Det er tydelig at Ya bank som utsteder begge kredittkortene er i ferd med å gjøre rabattene mindre lønnsomme. Det derfor ikke utelukket at det kan komme nye endringer.

Vi er inne i en trend der flere banker kutter bonuser på kredittkort. Det blir stadig mindre gunstig å bruke kredittkort. Shell Mastercard har tidligere satt opp renten. Det har også Sbanken gjort og i tillegg har de varslet ny økning i juni. Ikano Visa innfører renter på kontantuttak fra første dag i tillegg til gebyr. Cresco Gold og Cresco Car Premium avvikles og erstattes med DNB Mastercard. Det gir høyere rente for de med Cresco Gold. De med Cresco Car Premium mister ordningen med 1 % rabatt på alle kjøp.

lørdag 11. mai 2019

Sbanken øker rentene

Fra 8. juni øker Sbanken renten med 0,25 %. Økningen gjelder ikke boliglån, men gjelder kredittkort, kontokreditt og billån. Det er den effektive renten som øker med 0,25 %. De har ikke opplyst noe om endring i nominell rente. På nettsidene opplyser de om ny effektiv rente. Myndighetene har en standard måte å beregne effektiv rente på kredittkort. Den inkluderer årsavgift, månedsavgift gebyr for kontantuttak og valutapåslag. De oppgir ny effektiv rente på 19,45 %. Den er beregnet med en saldo på 15.000 kr betalt over 12 måneder i like store terminbeløp. Det er også tatt hensyn til kostnader ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge. 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og et kontantuttak i utlandet på 1000 kr. Årsavgifter og månedsgebyr skal også tas med.

Det blir litt omstendelig å regne baklengs for å finne ny nominell rente. Det hadde vært fint om Sbanken også kunne opplyse hva den nye nominelle renten blir. Sbanken har ingen andre omkostninger enn renter og valutapåslag på 2 %. Jeg bruker ikke kortet. Jeg har bare gjeld på det som jeg betaler ned. Valutapåslaget er derfor helt irrelevant. Min kostnad er renter med månedlig rentes rente. Med dagens nominelle rente på 16,67 % får jeg en effektiv rente på 18 %. (19,20 % effektiv rente etter forbrukermyndighetenes standard måte). Går den nominelle renten opp med 0,25 % vil min nye kostnad bli 18,29 %. Siden effektiv rente økes fra 19,20 til 19,45 % må logisk nok nominell rente økes noe mindre. Jeg kan derfor anta at min kostnad ikke blir høyere enn 18,29 %.

Jeg har tidligere omtalt myndighetenes absurde og skadelige måte å beregne effektiv rente på.