lørdag 11. mai 2019

Sbanken øker rentene

Fra 8. juni øker Sbanken renten med 0,25 %. Økningen gjelder ikke boliglån, men gjelder kredittkort, kontokreditt og billån. Det er den effektive renten som øker med 0,25 %. De har ikke opplyst noe om endring i nominell rente. På nettsidene opplyser de om ny effektiv rente. Myndighetene har en standard måte å beregne effektiv rente på kredittkort. Den inkluderer årsavgift, månedsavgift gebyr for kontantuttak og valutapåslag. De oppgir ny effektiv rente på 19,45 %. Den er beregnet med en saldo på 15.000 kr betalt over 12 måneder i like store terminbeløp. Det er også tatt hensyn til kostnader ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge. 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og et kontantuttak i utlandet på 1000 kr. Årsavgifter og månedsgebyr skal også tas med.

Det blir litt omstendelig å regne baklengs for å finne ny nominell rente. Det hadde vært fint om Sbanken også kunne opplyse hva den nye nominelle renten blir. Sbanken har ingen andre omkostninger enn renter og valutapåslag på 2 %. Jeg bruker ikke kortet. Jeg har bare gjeld på det som jeg betaler ned. Valutapåslaget er derfor helt irrelevant. Min kostnad er renter med månedlig rentes rente. Med dagens nominelle rente på 16,67 % får jeg en effektiv rente på 18 %. (19,20 % effektiv rente etter forbrukermyndighetenes standard måte). Går den nominelle renten opp med 0,25 % vil min nye kostnad bli 18,29 %. Siden effektiv rente økes fra 19,20 til 19,45 % må logisk nok nominell rente økes noe mindre. Jeg kan derfor anta at min kostnad ikke blir høyere enn 18,29 %.

Jeg har tidligere omtalt myndighetenes absurde og skadelige måte å beregne effektiv rente på.