onsdag 22. mai 2019

Hva du trenger ved søknad om forbrukslån

Reglene for forbrukslån er strammet inn. Men det er fortsatt mulig å søke nye lån eller refinansiering av eksisterende gjeld.

Kriteriene og dokumentasjonskravene kan variere noe. Men det er noen fellestrekk. Du trenger en god oversikt over egen økonomi.

Personalia

Du må oppgi navn, personnummer og kontaktinformasjon. Du vil også bli spurt om sivil status og antall barn.

Oversikt over inntekter

De vil ofte vite årslønn og hva du får netto utbetalt hver måned. I noen tilfeller vil de vite nettoinntekt siste år.

Oversikt over gjeld og utgifter

Du må vite hvor mye gjeld du har og hva slags type gjeld. Når gjeldsregisteret er på plass vil dette være lettere. Men nå må du selv logge deg inn i bankene der du er kunde for å se gjelden. Du finner også tall på siste regning. Du må også vite kredittgrensen på kredittkort og andre rammelån.

Du vil også bli spurt om hvor mye du betaler i måneden på gjelden. De som leier må ofte oppgi hva de betaler i husleie.

Spesielt ved refinansiering

Du må oppgi hvor mye gjeld som skal refinansierer. Ofte må du liste opp gjeldspostene med beløp og betalingsinformasjon. Da vil banken innfri gjelden direkte.

Typiske feil ved refinansiering

Dokumentasjon

Du kan bli bedt om å sende inn kopi av siste lønnslipp og siste selvangivelse. I noen tilfeller kan du gi banken fullmakt til å hente dette for deg.

Gebyrfri refinansiering