søndag 30. oktober 2016

Statsbudsjettets konsekvenser for kredittkortgjeld

I forslag til statsbudsjett for 2017 innføres det en ny finansskatt. Bankene vil fortsatt betale 25 % skatt av overskuddet, mens andre selskare får denne skatten redusert til 24 %. i tillegg skal bankene også betale en skatt på 5 % av lønnskostnadene. skatten er ikke knyttet direkte opp mot konkrete tjenester, men vil gjøre bankvirksomhet generelt dyrere. Deler av dette vil måtte dekkes av de ansatte og av kundene. Det som har direkte betydning for kredittkort er reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt. Det betyr at du skattefradraget for renteutgifter blir redusert. Skatt på alminnelig inntekt reduseres til 24 %. Isolert sett vil mindre skatt og mindre fradrag bety at en kommer bedre ut. Men trinnskatten økes slik at det nesten ikke blir noen skattelette totalt sett. Trinnskatten blir ikke redusert når du fører opp fradrag. I sum betyr dette at de med mye gjeldsrenter kan risikere å måtte betale mer skatt.

Det blir dermed dyrere å ha gjeld. Det kan hende at bankene vil forsøke å øke gebyrene eller innføre nye for å dekke inn deler av finansskatten. Du bør følge med på om det blir noen endringer i de gebyrene du betaler på dine kort. Det blir nå enda viktigere å ha lavest mulig renter på gjelden. Santander Red har betydelig lavere rente enn de fleste andre kredittkort. Du kan spare betydelig ved å flytte gjelden dit.

Fornuftig bruk av kredittkort
Slik temmer du forbruket
Bli kvitt kredittkortgjeld