fredag 23. juli 2021

Kortnytt: dobbel bonus med Shell Mastercard

Shell Mastercard gir 40 øre pr liter Trumf-bonus. Nye kunder får dobbel bonus i 30 dager. I sommer har de forlenger denne perioden til 80 dager.

Det betyr at nye kunder får 80 øre Trumf-bonus i 80 dager. Kortet gir også 0,75 % Trumf-bonus på alle andre kjøp.

Bonusen er begrenset til 500 kr pr. måned og 2500 kr i året.

Kortet er helt gratis med eFaktura hvis kortet bare brukes til varekjøp og hele saldoen betales ved forfall.

Renten er 22,5 %. Det er høyere enn flere andre kredittkort. Du blir også belastet et månedlig gebyr på 45 kr ved utestående rentebærende saldo.

Kontantuttak er dyrt, Du blir belastet renter fra første dag. Kontantuttak over skranke eller i minibank koster 4 %. Minimum 40 kr.

Overfører du penger via Min Side koster det 4 %.

Valutapåslaget er 2 %. Det er dyrere enn flere andre kort.

Shell Mastercard er generelt et dyrt kort. Utenom denne 80 dager perioden er Flexi Visa et bedre bensinkort. Flexi Visa gir 4 % Cashback.


Bli kvitt kredittkortgjeld

torsdag 22. juli 2021

Fornuftig bruk av ekstra penger

De fleste vil oppleve at de av og til får inn noen små eller store beløp ekstra på kontoen. Det er penger en ofte ikke har budsjettert med og som lett kan bli sløst bort. Dersom det er små beløp vil det ikke gjøre noen stor forskjell uansett. Det er faktisk en grunn til ikke å bruke dem, men betale ned på gjelden.

Det er viktig å venne seg til ikke å bruke alt det som kommer inn ekstra. Du må legge forbruket på et nivå du er komfortabel med. Da er det ingen grunn til å bruke mer bare fordi du har mer.

Mens du betaler ned gjelden kan det være lurt å presse forbruket midlertidig litt ekstra ned. Du kan da øke det litt når gjelden er nedbetalt.

En slik vane hjelper deg til å betale ned gjelden og vil også hjelpe deg senere med å bygge formue. Den eneste grunn til å øke forbruket må være at en har en uakseptabel lav levestandard og har penger.

Mer penger på kontoen er i seg selv ingen grunn til å øke forbruket. Skulle du bli så rik at du ikke har behov for å spare kan du øke forbruket til det du tjener. Men det tar en tid å komme dit.

Ha en regel om at alt ekstra skal brukes til å betale ned gjeld. Uansett.

Her er noen eksempler på ekstrapenger:

  • Renter du får på brukskonto
  • Trumf-bonus
  • Kjøpeutbytte fra Coop
  • Penger tilbake på skatten
  • Utbetaling av bonuser og overtid

Det du kan klare deg uten med lite penger kan du også klare deg uten om du har mer penger. Det bør være holdningen til gjelden er nedbetalt og formuen er bygget opp til det nivå du syns den må være.

Bli kvitt kredittkortgjeld

onsdag 21. juli 2021

Viktige forskjeller mellom kredittkort

 Kredittkort har noen regler som det kan være lett å overse. Du bør lese betingelsene nøye og også sjekke ut "Spørsmål og svar" på nettsidene.

Renter

Det kan være forskjellige regler for hvordan rentene beregnes. Kostnaden kan derfor variere mye selv om de oppgir samme rente.

Det vanlige er at alle varekjøp er rentefrie frem til og med forfallsdato.

Du handler i januar og får en regning med forfallsdato 15. februar. Betaler du hele saldoen 15. februar blir det ingen renter.

Betaler du bare minstebeløpet den 15. februar og resten 20. februar belastes renter for den ubetalte delen for 5 dager.

Ikke alle kredittkort gjør det slik. Noen kredittkort gir rentefrie dager på varekjøp bare hvis hele saldoen betales ved forfall. Betaler du minstebeløpet ved forfallsdato og resten 5 dager senere får du ingen rentefrie dager. Renter blir belastes helt fra kjøpsdagen. Det kan utgjøre en stor forskjell. Det å utsette betalingen noen få dager blir fort veldig dyrt.

Ya Bank og Santander gjør det slik.

Dersom gjelden på et slikt kort er så stor at du vet du ikke kan betale hele saldoen bør du unngå å bruke kortet til varekjøp. Du får ingen rentefrie dager. Da er det lurt å legge forbruket på et kort du kan betale ned fullt ut eller et kort som gir rentefrie dager på alle varekjøp uansett.

Kostnader ved kontantuttak

Bruker du kortet til kontantuttak blir det dyrere enn å bruke kortet til varekjøp. Det er fire forskjellige måter dette gjøres på.

  1. Ingen rentefrie dager. Det betyr at kontantuttak belastes renter fra første dag selv om hele regningen betales ved forfall.
  2. Høyere rente på kontantuttak.
  3. De belaster gebyr på kontantuttak. Gebyrer er gjerne et fast beløp på 30-75 kr pluss 1 eller 1,5 %. Noen kort tar et gebyr på 4 % minimum 25-40 kr. Det kan være forskjell på gebyret ved bruk av minibank, uttak over skranke og overføringer på nett.
  4. Noen kredittkort tar både gebyr og renter fra første dag. Da blir det dyrt.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne disse opplysningene. Du må sjekke grundig. Tar de ikke gebyr for kontantuttak er det normalt ingen rentefrie dager.

Andre forskjeller

Noen kredittkort tar et månedsgebyr. Ofte vil gebyret bare bli belastet hvis ikke hele saldoen betales ved forfall eller bare hvis du blir belastet renter. Du kan oppleve at 0,01 kr i renter gjør at du blir belastet er månedlig gebyr på 45 kr. Noen belaster månedsgebyr alle måneder kortet er i bruk, andre belaster månedsgebyr uansett.

I de fleste tilfellene vil kortet være gratis hvis det bare brukes til varekjøp, hele saldoen betales ved forfall og du godtar eFaktura.

Noen få kredittkort har høyere rente på kontantuttak en varekjøp. Det er veldig uvanlig i Norge. Gebyrfri Visa er et av veldig få kredittkort som gjør det.

Årsavgift er ikke veldig vanlig. Det er likevel noen kort som tar årsavgift. Det vil typisk gjelde faktureringskort og kort som har opptjening av poeng på flyreiser eller hotellopphold.

Fakturagebyr er veldig vanlig, men det unngår du lett ved å velge eFaktura eller epostfaktura.

Noen kredittkort tar gebyr hvis kortet ikke er brukt på 12 måneder. Du blir varslet på forhånd. Bruker du kortet innen fristen slipper du gebyret.

Konsekvenser av inaktive kort

Disse forskjellene viser bare hvor viktig det er å sette seg grundig inn i vilkårene og sjekke nettsiden for å unngå misforståelser.

Uansett hvordan du har tenkt å bruke kredittkortet vil det kunne oppstå feil eller at du gjør noe annet enn det du hadde planlagt. Da er det greit å vite konsekvensene. Det er også viktig å følge med på eventuelle endringer i alle disse kostnadene.

Bli kvitt kredittkortgjeld

lørdag 10. juli 2021

Tre grunnprinsipper for nedbetaling av gjeld

De som vil nedbetale gjeld fort blir ofte møtt med flere motstridene teknikker. Det kan virke paralyserende. En løsning kan da være å fokusere på det som er viktigst.

Det er egentlig bare tre ting du må gjøre for å nedbetale gjeld.

1. Fokuser på gapet mellom inntekter og utgifter

Du må bruke mindre enn du tjener og du må kontinuerlig arbeide med å øke dette gapet. Det letteste er å kutte i forbruk. Det gir en umiddelbar effekt.

Dagligvarer og uteliv er to poster der en lett kan kutte. Det krever litt innsats, men en blir fort vant til det.

Du bør se om du kan øke inntektene, men start med å kutte utgifter. Økt inntekt hjelper ikke hvis du ikke klarer å holde forbruket i sjakk.

2. Pengene må brukes til å nedbetale gjeld

Dersom det overskuddet du har bare blir liggende vil pengene fort bli brukt på andre ting. Når du har kuttet forbruket, fått laver pris på tjenester eller brukt kuponger må pengene betales inn på gjelden.

3. Hold på til du er ferdig

Du må ha en evne til å fortsette helt til gjelden er nedbetalt. Hvis du gjør store endringer blir du fortere ferdig. Da blir det lettere å holde ut.

Følger du disse tre prinsippene er alt det andre detaljer. Det finnes ulike teknikker en kan bruke og det er uenighet om hva som er best. Ikke bli paralysert av alle disse motstridende rådene.

Bare sett i gang og følg disse prinsippene. Du kan alltids justere alle de andre detaljene underveis.

Andre detaljer

Du vil lett finne mye informasjon om nedbetaling av gjeld. Ofte diskuteres det hvilke teknikker som er best. Dette er mindre viktig, men jeg skal likevel kommentere det.

Rekkefølge

Dave Ramsey hevder du bør se bort i fra renten på gjelden og betale ned den minste gjelden først. Du blir raskt ferdig med en gjeldspost og blir dermed mer motivert til å fortsette. 

Han anbefaler at du er svært intens med nedbetalingen av all gjeld utenom boliglånet og at du blir ferdig i løpet av 18-24 måneder. 

Klare du å betale ned gjelden så raskt er rentesatsen mindre viktig.

Det blir annerledes hvis du har mye dyr gjeld med rente på over 20 % og vet at det tar 5-10 år å betale den ned. Da kan du ikke ignorere renten. Jeg ville da valgt å betale ned den dyreste gjelden først.

Refinansiering

Refinansiering vil ofte gjøre det enda verre. Du ender opp med mer gjeld. Du låner mer penger enn du trenger eller du betaler ned kredittkortene med et lån og så begynner du å bruke av kredittkortene igjen.

Refinansiering vil også kunne gi en falsk opplevelse av å ha gjort noe med den og at problemet er løst. Det kan ta fokuset bort fra det å kutte i forbruk.

Jeg mener likevel at refinansiering i noen tilfeller kan hjelpe litt hvis du gjør det riktig. Har du en halv million i forbruksgjeld som det tar 10 år å betale ned og renten ligger på 20-25 % kan det være fornuftig å refinansiere til 15 %.

Det er likevel en risiko for at refinansiering gjør det verre. Du kan redusere risikoen noe. Før du refinansierer må du kutte i forbruk og gjerne vente til du er sikker på du kan holde forbruket på et nytt og lavere nivå.

Lån bare det du trenger for å betale annen gjeld. Sørg for at långiver betaler direkte til andre kreditorer. Kreditter som blir innfridd må sies opp og kredittkortene må klippes.

Det vil likevel være en risiko for at det går galt. Jeg anbefaler derfor ikke refinansiering hvis gjelden du har kan betales ned i løpet av et par år eller hvis tilbudet du får bare er litt billigere.

Oppsummering

Fokuser på de tre viktigste punktene. Andre detaljer kan du tilpasse etter hvert som det passer deg. Ikke bruk for mye tid og energi på det.

Bli kvitt kredittkortgjeld

torsdag 1. juli 2021

Mine rabatter og bonuser 1. halvår 2021

Det finnes mange bonusprogram og rabattordninger. Jeg er medlem av Coop, Trumf, KickBack og Friends of Dressmann. Jeg tjener litt på disse ordningene. Jeg holder oversikt løpende.

Oversikt over utbetalinger hittil i år:

Coop kr 60,68
Trumf kr 121,00
Dressmann 100,00
Totalt kr 281,68

Jeg har ikke tatt med kuponger jeg får av Coop.

Dette er ikke det man blir rik av, men greit å ta med seg. For meg blir dette bare småpenger. Grunnen til at jeg ikke tjener mer er at jeg har et lavt forbruk. De som har et høyere forbruk vil spare enda mer. Jeg er egentlig godt fornøyd. Et lavt forbruk er viktigere enn rabatter.

Coop betaler ut en gang i året. Jeg tar ut pengene så fort som mulig. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned.

Jeg lar ikke bonuser og rabatter styre hva, hvor eller når jeg handler. Jeg kjøper det jeg kjøper når og hvor jeg vil. Rabattene er bare en ekstra bonus.

Det er fort å bli for opptatt av bonuser og rabatter og kanskje glemme å holde igjen på forbruket. Skal du betale ned gjeld eller spare opp penger er det å redusere forbruket det viktigste. Så er det viktig å sammenligne priser slik at du ikke betaler mer enn nødvendig. Ta gjerne hensyn til bonuser og rabatter ved valg av kredittkort dersom du likevel skal ha kredittkort, men det er ikke dette som løser økonomiske problemer.

Kredittkort som gir rabatter
Kutt forbruket