onsdag 21. juli 2021

Viktige forskjeller mellom kredittkort

 Kredittkort har noen regler som det kan være lett å overse. Du bør lese betingelsene nøye og også sjekke ut "Spørsmål og svar" på nettsidene.

Renter

Det kan være forskjellige regler for hvordan rentene beregnes. Kostnaden kan derfor variere mye selv om de oppgir samme rente.

Det vanlige er at alle varekjøp er rentefrie frem til og med forfallsdato.

Du handler i januar og får en regning med forfallsdato 15. februar. Betaler du hele saldoen 15. februar blir det ingen renter.

Betaler du bare minstebeløpet den 15. februar og resten 20. februar belastes renter for den ubetalte delen for 5 dager.

Ikke alle kredittkort gjør det slik. Noen kredittkort gir rentefrie dager på varekjøp bare hvis hele saldoen betales ved forfall. Betaler du minstebeløpet ved forfallsdato og resten 5 dager senere får du ingen rentefrie dager. Renter blir belastes helt fra kjøpsdagen. Det kan utgjøre en stor forskjell. Det å utsette betalingen noen få dager blir fort veldig dyrt.

Ya Bank og Santander gjør det slik.

Dersom gjelden på et slikt kort er så stor at du vet du ikke kan betale hele saldoen bør du unngå å bruke kortet til varekjøp. Du får ingen rentefrie dager. Da er det lurt å legge forbruket på et kort du kan betale ned fullt ut eller et kort som gir rentefrie dager på alle varekjøp uansett.

Kostnader ved kontantuttak

Bruker du kortet til kontantuttak blir det dyrere enn å bruke kortet til varekjøp. Det er fire forskjellige måter dette gjøres på.

  1. Ingen rentefrie dager. Det betyr at kontantuttak belastes renter fra første dag selv om hele regningen betales ved forfall.
  2. Høyere rente på kontantuttak.
  3. De belaster gebyr på kontantuttak. Gebyrer er gjerne et fast beløp på 30-75 kr pluss 1 eller 1,5 %. Noen kort tar et gebyr på 4 % minimum 25-40 kr. Det kan være forskjell på gebyret ved bruk av minibank, uttak over skranke og overføringer på nett.
  4. Noen kredittkort tar både gebyr og renter fra første dag. Da blir det dyrt.

I noen tilfeller kan det være vanskelig å finne disse opplysningene. Du må sjekke grundig. Tar de ikke gebyr for kontantuttak er det normalt ingen rentefrie dager.

Andre forskjeller

Noen kredittkort tar et månedsgebyr. Ofte vil gebyret bare bli belastet hvis ikke hele saldoen betales ved forfall eller bare hvis du blir belastet renter. Du kan oppleve at 0,01 kr i renter gjør at du blir belastet er månedlig gebyr på 45 kr. Noen belaster månedsgebyr alle måneder kortet er i bruk, andre belaster månedsgebyr uansett.

I de fleste tilfellene vil kortet være gratis hvis det bare brukes til varekjøp, hele saldoen betales ved forfall og du godtar eFaktura.

Noen få kredittkort har høyere rente på kontantuttak en varekjøp. Det er veldig uvanlig i Norge. Gebyrfri Visa er et av veldig få kredittkort som gjør det.

Årsavgift er ikke veldig vanlig. Det er likevel noen kort som tar årsavgift. Det vil typisk gjelde faktureringskort og kort som har opptjening av poeng på flyreiser eller hotellopphold.

Fakturagebyr er veldig vanlig, men det unngår du lett ved å velge eFaktura eller epostfaktura.

Noen kredittkort tar gebyr hvis kortet ikke er brukt på 12 måneder. Du blir varslet på forhånd. Bruker du kortet innen fristen slipper du gebyret.

Konsekvenser av inaktive kort

Disse forskjellene viser bare hvor viktig det er å sette seg grundig inn i vilkårene og sjekke nettsiden for å unngå misforståelser.

Uansett hvordan du har tenkt å bruke kredittkortet vil det kunne oppstå feil eller at du gjør noe annet enn det du hadde planlagt. Da er det greit å vite konsekvensene. Det er også viktig å følge med på eventuelle endringer i alle disse kostnadene.

Bli kvitt kredittkortgjeld