lørdag 10. juli 2021

Tre grunnprinsipper for nedbetaling av gjeld

De som vil nedbetale gjeld fort blir ofte møtt med flere motstridene teknikker. Det kan virke paralyserende. En løsning kan da være å fokusere på det som er viktigst.

Det er egentlig bare tre ting du må gjøre for å nedbetale gjeld.

1. Fokuser på gapet mellom inntekter og utgifter

Du må bruke mindre enn du tjener og du må kontinuerlig arbeide med å øke dette gapet. Det letteste er å kutte i forbruk. Det gir en umiddelbar effekt.

Dagligvarer og uteliv er to poster der en lett kan kutte. Det krever litt innsats, men en blir fort vant til det.

Du bør se om du kan øke inntektene, men start med å kutte utgifter. Økt inntekt hjelper ikke hvis du ikke klarer å holde forbruket i sjakk.

2. Pengene må brukes til å nedbetale gjeld

Dersom det overskuddet du har bare blir liggende vil pengene fort bli brukt på andre ting. Når du har kuttet forbruket, fått laver pris på tjenester eller brukt kuponger må pengene betales inn på gjelden.

3. Hold på til du er ferdig

Du må ha en evne til å fortsette helt til gjelden er nedbetalt. Hvis du gjør store endringer blir du fortere ferdig. Da blir det lettere å holde ut.

Følger du disse tre prinsippene er alt det andre detaljer. Det finnes ulike teknikker en kan bruke og det er uenighet om hva som er best. Ikke bli paralysert av alle disse motstridende rådene.

Bare sett i gang og følg disse prinsippene. Du kan alltids justere alle de andre detaljene underveis.

Andre detaljer

Du vil lett finne mye informasjon om nedbetaling av gjeld. Ofte diskuteres det hvilke teknikker som er best. Dette er mindre viktig, men jeg skal likevel kommentere det.

Rekkefølge

Dave Ramsey hevder du bør se bort i fra renten på gjelden og betale ned den minste gjelden først. Du blir raskt ferdig med en gjeldspost og blir dermed mer motivert til å fortsette. 

Han anbefaler at du er svært intens med nedbetalingen av all gjeld utenom boliglånet og at du blir ferdig i løpet av 18-24 måneder. 

Klare du å betale ned gjelden så raskt er rentesatsen mindre viktig.

Det blir annerledes hvis du har mye dyr gjeld med rente på over 20 % og vet at det tar 5-10 år å betale den ned. Da kan du ikke ignorere renten. Jeg ville da valgt å betale ned den dyreste gjelden først.

Refinansiering

Refinansiering vil ofte gjøre det enda verre. Du ender opp med mer gjeld. Du låner mer penger enn du trenger eller du betaler ned kredittkortene med et lån og så begynner du å bruke av kredittkortene igjen.

Refinansiering vil også kunne gi en falsk opplevelse av å ha gjort noe med den og at problemet er løst. Det kan ta fokuset bort fra det å kutte i forbruk.

Jeg mener likevel at refinansiering i noen tilfeller kan hjelpe litt hvis du gjør det riktig. Har du en halv million i forbruksgjeld som det tar 10 år å betale ned og renten ligger på 20-25 % kan det være fornuftig å refinansiere til 15 %.

Det er likevel en risiko for at refinansiering gjør det verre. Du kan redusere risikoen noe. Før du refinansierer må du kutte i forbruk og gjerne vente til du er sikker på du kan holde forbruket på et nytt og lavere nivå.

Lån bare det du trenger for å betale annen gjeld. Sørg for at långiver betaler direkte til andre kreditorer. Kreditter som blir innfridd må sies opp og kredittkortene må klippes.

Det vil likevel være en risiko for at det går galt. Jeg anbefaler derfor ikke refinansiering hvis gjelden du har kan betales ned i løpet av et par år eller hvis tilbudet du får bare er litt billigere.

Oppsummering

Fokuser på de tre viktigste punktene. Andre detaljer kan du tilpasse etter hvert som det passer deg. Ikke bruk for mye tid og energi på det.

Bli kvitt kredittkortgjeld