tirsdag 26. mars 2019

Dyrere kontantuttak med Ikano Visa

Ikano Visa endrer vilkårene for kontantuttak. Det vil bli belastet renter fra den dagen pengene er disponible. Dette gjelder minibankuttak, kontantuttak over skanke og overføring til konto. Det vil fortsatt bli belastet gebyrer. Konsekvensen av dette blir at kontantuttak blir enda dyrere. Du blir belastet gebyr og i tillegg renter fra første dag.

Du bør unngå å ta ut penger med Ikano Visa. Det finnes andre kredittkort som er bedre til kontantuttak. De nye reglene gjelder fra 15. mai.

Det finnes noen kort som ikke tar gebyr. Gebyrfri Visa, YX Visa Ya bank og Sbanken er noen eksempler.

Det blir stadig mindre kontantbetaling og det gjør sannsynligvis at kostnadene går opp. Det er muligens noe av forklaringen på disse endringene.