søndag 2. desember 2018

Gjeldsregistrene er klare

Det er tre aktører som kommer til å tilby gjeldsregister, Evry, Finans Norge og Experian.

Evry er klare og venter bare på et klarsignal fra myndighetene til å starte opp. Når løsningen er oppe vil den ha informasjon om all usikret gjeld uten om studielån.

Informasjon om gjeld hentes inn fra bankene hver natt. Det blir så oppdatert løpende utover dagen før all informasjon slettes senere samme dag. Datatilsynet har vært kritisk til at informasjon lagres i en database. Det er mulig det er noe av grunnen til at informasjonen slettes daglig.

Finans Norge kommer til å lage en portal der bankene kan søke opp gjeldsinformasjon fra andre banker i realtid. De regner med å være klar neste år.

Det kan være lurt å forberede seg på gjeldsregister. Bankene vil få oversikt over alle usikrede lån og kreditter med unntak av studielån. De vil også se kredittgrensen på rammekreditt og kredittkort.

Bankene vil måtte betale for å søke i et slikt register. Dette gjør at bankene ikke kommer til å søke i tide og utide. Det er mest aktuelt ved søknad om lån og kreditter eventuelt også ved søknad om høyere kredittgrense.

Har du mye dyr gjeld er det viktigste du kan gjøre å betale den ned. Bankene er blitt mye strengere med lånesøknader. En bank har også anledning til å redusere allerede innvilget kredittgrense eller si opp kreditten dersom det er høy risiko for mislighold. Ved akutt fare for mislighold kan dette skje uten forhåndsvarsel. Det skal mye til for at dette skjer, men med gjeldsregister øker risikoen.

Konsekvensen av å søke om lån, kredittkort eller høyere kredittgrense kan derfor bli at du i tillegg til å få avslag får redusert kredittgrense på kort du har fra før. Sier du opp kredittkort nå er det ikke sikkert at får kortet tilbake igjen senere. Mitt råd er at du bare sier opp et kredittkort du er helt sikker på at du ikke trenger. Det å ha mange ubrukte kredittkort liggende kan for noen være en fristelse til å bruke for mye penger. Da kan det være lurt å vurdere om du trenger alle.

Det er først og fremst ved søknad om lån at mange slike kredittkort kan bli et problem. Et alternativ er å vente med å si opp kortene til du eventuelt skal søke om lån.

Er gjelden uhåndterlig må du selvfølgelig kontakte bankene. Har du en gjeld du klarer å betjene, men er redd for at bankene vil synes at den er for høy eller at du har for manke kredittkort kan det være lurt å sitte rolig i båten. Da kan du heller fokusere på det viktigste som er å betale ned på gjelden og en kritisk vurdering av hvor mange kort du trenger.

Sjekk gjelden din