søndag 2. september 2018

Nye regler for forbrukslån

Det ble tidligere i år innført nye retningslinjer for kredittkort og forbrukslån. De fleste bankene følger opp disse retningslinjene. Det er likevel noen banker som ikke gjør det. Finanstilsynet kommer nå med et utkast til ny forskrift.

Det er tre nye krav.

1. Forbrukslån skal ha krav om nedbetaling på maksimalt 5 år.
2. Søknader skal avslås hvis den totale gjelden blir mer en 5 ganger årsinntekten, eller hvis låntaker ikke vil ha nok igjen til å dekke vanlige livsutgifter med en 5 % renteøkning.
3. Ved søknadsbehandling skal det hentes inn utfyllende informasjon om inntekter, gjeldsutgifter og formuesforhold fra ligningsdata gjeldsregister.

Trenden er at reglene for usikrede lån og kreditter skal strammes inn. Når nye retningslinjer blir innført så er det ofte bare et tidsspørsmål før forskrifter endres tilsvarende.

Vi må åpenbart forberede oss på at denne typen kreditt blir mindre tilgjengelige i fremtiden.