onsdag 31. august 2016

365 direkte kutter bonus

Endringer fra 1. september vil være som følger:
• Cashback i kles- og skobutikker tas bort.
• Cashback i bensinstasjoner reduseres fra 3,65 til 2 %, med unntak av i Esso-stasjoner i Norge. Der opprettholdes 3,65 % og ørerabatten vil ​økes til 34 øre/l. Det betyr 85 øre/l rabatt per liter drivstoff ved en pumpepris på 14 kroner.

Dette er et resultat av et EU-direktiv som redusere gebyrene brukerstedene betaler. Maksimale gebyrer blir 0,2 % for debetkort og 0,3 % for kredittkort. Les mer om dette på Sparesiden.

Flexi Visa gir fortsatt 4 % bonus.