torsdag 8. september 2016

Unngå valutafella

Når du skal kjøpe utenlands valuta vil bankene alltid tjene på vekslingen. De tjener på valutakursen og eventuelt gebyrer i tillegg. Banken driver butikk. De kjøper valuta for en lav kurs og selger det ut til en høyere kurs. Nøyaktig slik som alle andre virksomheter. Du får ofte en dårligere kurs enn det du ser i avisen. Det gjelde enten du kjøper eller selger valuta. Hvor mye du taper varierer mye. Kjøper du utenlandske sedler i en norsk bank får du en dårlig kurs og vil ofte bli belastet gebyr i tillegg. Bruker du kort i utlandet kommer du generelt mye bedre ut. Visa og Mastercard forhandler frem kurser som ikke avviker mye fra børsene. Kortene vil ha et valutapåslag på typisk 1,75 %. Men det er mye mindre enn det bankene beregner når de selger valuta over disk. Ta med kort og bruk det i utlandet. Bare husk å sjekk valutapåslaget. Noen kort har 2 %, men det mest vanlige er 1,75 %. Enkelte kort har høyere valutapåslag utenfor Europa.

Det kan være greit å ha noe i kontanter. Det kjøper jeg på Forex bank. De tjener på valutakursene slik andre banker gjør, men tar ikke et fast gebyr i tillegg. Tar du vare på kvitteringen kan du veksle tilbake til norske kroner gebyrfritt.

I utlandet er det likevel noen feller du kan gå i. Butikker vil ofte tilby deg å belaste korte i norske kroner. Da fastsetter butikken vekslingskursen og du betaler i norske kroner slik du gjør hjemme. Det kan virke praktisk. Men da får du ikke den gode kursen som Visa eller Mastercard tilbyr. Butikken gjør ikke dette for å være snill. De tjener grovt på vekslinga ved å gi deg en dårlig kurs. Du skal derfor alltid betale i lokal valuta. I noen tilfeller vil butikken veksle om uansett uten å informere på forhånd. Da ser du det ikke før du får regningen. I noen tilfeller får du beskjed om at det ikke er mulig å belaste kortet i lokal valuta. Da bør du vurdere å betale kontant eller å gå et annet sted.

Minibanker i utlandet vil ofte tilby deg å belaste korte i norske kroner. Utbetalingen skjer fortsatt i lokal valuta. Den eneste fordelen du har med dette er at du vet nøyaktig hvilket kronebeløp du blir belastet. Problemet er bare at det er minibanken som setter kursen og den er mye dårligere enn det kortene har. Det er en felle det er lett å gå i. Minibankene stiller spørsmålet på en slik måte at det er naturlig å svare ja istedenfor nei. Les spørsmålet nøye. Ofte må du svare nei to ganger. Ikke trykk på noe uten å lese nøye. Det er laget slik spesielt for at du skal gjøre feil. I noen tilfeller må du trykke på rød knapp og ikke grønn.