søndag 14. oktober 2018

Forslag til statsbudsjett betyr lite for kredittkort

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 blir skatt på alminnelig inntekt redusert med ett prosentpoeng til 22 %. Det betyr at du får litt mindre i skattefradrag for renteutgifter. Med dagens skatteregler vil et kredittkort med effektiv rente på 25 % gi en kostnad på 19,25 % etter skatt. Med regjeringens forslag vil denne kostnaden øke til 19,5 %. Det er en økning på 0,25 %. Har du kredittkortgjeld på 100.000 kr vil dette bety en økt kostnad på 250 kr i året. For et kredittkort med 20 % effektiv rente vil økningen være på 200 kr i året. For alle de som har mindre enn 100,000 i kredittkortgjeld vil økningen bli enda mindre. Du kommer neppe til å merke noe. De som betaler hele saldoen ved forfall vil normalt ikke bli belastet renter og vil derfor ikke få noen endring i sine kostnader.

Har du kredittkort med rentebærende saldo bør du fokusere på å betale ned gjelden raskest mulig. Du bør også vurdere å flytte gjelden til et kort med lavere rente eller ta opp et lån for å refinansiere kredittkortgjelden.