fredag 15. juni 2018

Kredittkort uten øvre grense

Det finnes flere kredittkort som ikke har noen fastsatt kredittgrense. Diners Club og American Express er de mest kjente. Eurocard er et annet ett. Firmakort vil også ofte fungere på den måten. Det kan høres fint ut at det ikke er noen kredittgrense. Problemet er bare at kortene har en grense. Du kan ikke handle ubegrenset. For å unngå misbruk og forhindre at regningen blir for stor legger de inn sperrer. Disse grensene fastsettes skjønnsmessig av kortselskapet på grunnlag av hvordan du har brukt kortet tidligere. Problemet er at du ikke vet på forhånd hvilke begrensninger de har lagt inn. Du kan derfor ikke være helt sikker på at en transaksjon går igjennom. En måte de gjør det på er å se på forbruket de siste 18 månedene, velge den måneden med mest forbruk og setter et tak på 1,5 ganger det månedsbeløpet. Skal du gjøre uvanlig store kjøp blir du oppfordret til å gi beskjed på forhånd.

Den viktigste begrensningen er at hele saldoen må betales ved forfall ellers sperres kortet. Normalt kan du søke om en kredittreserve til å betale regningen. Du kan fortsatt bruke kortet uten noen fastsatt grense. Dersom regningen blir så stor at tilgjengelig kredittreserve ikke er nok, må du betale deler av regningen på annen måte.

I markedsføring gis det ofte inntrykk av at du kan bruke kortet ubegrenset. Det er feil. Ofte brukes formuleringen "Kortet har i utgangspunktet ingen øvre grense." Det betyr bare at hvis forbruket ikke avviker for mye fra tidligere så går det greit.

Får du et slikt kredittkort uten årsavgift er det helt greit å bruke. Dersom kortet har en høy årsavgift må du vurdere om fordeler som forsikringer og bonuspoeng er verdt det. Du må nok ha et veldig høyt forbruk for at slike fordeler skal veie opp.

De fleste vil klare seg helt fint med et vanlig kredittkort.