lørdag 29. november 2014

En ny måte å tjene penger på kredittkort

Jeg har investert penger i aksjefond og fått en avkastning hittil i år tilsvarende 37,87 % årlig nominell rente. Dette har jeg fått ved å belåne aksjefondene. Egenkapitalen er finansiert med kredittkort. Med en avkastning på 37,87 % så er den høyere enn det kredittkortene koster. 2014 var et dårlig år. I 2013 var avkastningen 145,4 %. Jeg har forklart hvordan dette kan gjøres i detalj på Sparesiden.