lørdag 26. desember 2015

Statsbudsjettets konsekvenser for kredittkortgjeld

Det nye statsbudsjettet flytter skattleggingen fra nettoinntekt til bruttoinntekt. Selv om det totalt vil bli noe skattelettelser så er det så lite at det knapt er merkbart. Den vesentligste endringen er at en får mindre skattereduksjon av gjeldsrenter. Alle får økt skatt på bruttoinntekt. Alle får mindre skatt på nettoinntekt. De med mye gjeldsrenter vil totalt sett betale mye mer i skatt. Dette skyldes at skattereduksjonen på nettoinntekt vil for de med mye renter bli for lav til å veie opp innføringen av trinnskatt. Det blir dyrere å låne siden du kun får 25 % av renteutgiftene tilbake ved redusert skatt. Det gjør det enda viktigere å velge kredittkort med lav rente.

Det er også planer om å innføre moms på finansielle tjenester. Det er ikke avklart når det kommer eller hvilke tjenester. En mulighet er at det legges på årsavgifter, minibankgebyr og andre transaksjonskostnader. Dersom det skjer så blir det enda viktigere å velge kredittkort uten slike gebyrer.