lørdag 2. april 2022

Amex innfører delbetaling i juni.

Amex har vært kjent som et faktureringskort. Det betyr at hele saldoen må betales ved forfall og at kortet ikke har noen fastsatt kredittgrense. Amex legger inn en sperre som slår inn hvis kortet blir belastet unormalt mye.

Når Amex sier "ingen fastsatt kredittgrense" betyr ikke det ubegrenset kreditt. Det betyr bare at Amex selv legger inn en sperre som de kan endrerselv uten at dette avtales med kunden på forhånd.

Fra og med juni vil Amex tilby delbetaling slik at korter fungerer likt med vanlige kredittkort. Hver kunde får tildelt en kredittgrense og kan betale ned over tid. Nominell rente vil være fra 9,9 % til 19,80 % avhengig av kort. Ved kontantuttak belastes renter fra første dag.

Begrunnelsen for denne endringen er en endring i Finansavtaleloven. Amex må ha en fastsatt kredittgrense og rapportere dette til gjeldsregisteret.

Delbetaling er forklart slik på nettsidene:

"Minimumsbeløpet per måned tilsvarer 8,5% av tilgjengelig kreditt, pluss avgifter, men vil minst være 400 NOK; i tillegg til eventuelle beløp som overstiger kredittgrensen, pluss eventuelle utestående beløp fra foregående faktura og andre ubetalte avgifter."

Det er en litt omstendelig måte å fastsette minstebeløpet på. Det som et tydelig er at minstebeløpet vil bli mye høre enn det som er vanlig. Normalt har kredittkort et minstebeløp på 3-4 % av utestående.

For de som betaler ned utestående fullt ut hver måned blir det ikke store endringer. Den eneste forskjellen er at kontantuttak ikke lenger blir rentefrie. Jeg har ikke funnet noe informasjon om at gebyrene for kontant uttak fjernes. Jeg går dermed ut i fra de kommer i tillegg til rentene.