lørdag 15. oktober 2022

Kan forbrukslån være fornuftig?

 Mange har en klar holdning mot forbrukslån. Mange har fått store problemer av å finansiere overforbruk med dyre lån. Kritikken mot forbrukslån er derfor ikke ubegrunnet.

Det er dumt å bruke mer penger enn det du har råd til. Det å finansiere overforbruk med lån gjør det enda verre. Det er nok av eksempler på folk som ha brukt for mye penger og pådratt seg mye gjeld. Renten vil også være betydelig høyere enn på boliglån.

Ingen bør låne penger til vanlig forbruk enten det gjelder innkjøp av varer eller dyre ferier.

Nødvendige og uforutsette utgifter

Det hender likevel at en får uventede utgifter. Reparasjoner av hus og bil kan i noen tilfeller være helt nødvendige. I andre tilfeller blir det dyrt å utsette det.

Det offentlige tilbudet innenfor helse og omsorg vil i noen tilfeller ikke være godt nok eller det er lang vente tid. Tannhelse vil normalt ikke være dekket.

Advokater koster penger og det er ikke alltid det dekkes av offentlige ordninger eller av forsikringer.

I en ideell verden vil du ha spart opp penger til å dekke slike utgifter. Har du ikke en reserve bør du bygge opp en så raskt du kan. Problemet er bare at uforutsette utgifter ikke venter på at du har spart opp nok penger. 

Har du ikke mulighet til å låne på boligen kan et forbrukslån i noen tilfeller være nødvendig.

Refinansiering

Har du mye dyr forbruksgjeld kan refinansiering være en del av løsningen.

Dersom forbruksgjelden skyldes overforbruk må du først få kontroll på forbruket. Bruker du for mye penger hjelper ikke refinansiering.

Ved refinansiering går det ofte galt. Folk tar opp ekstra mye lån og bruker deler av det til forbruk. Noen låner penger for å betale ned kredittkort for så å bruke kredittkort igjen. De ender dermed opp med enda mer gjeld.

Skal du refinansiere forbruksgjeld er det derfor viktig at du gjør det riktig.

Ved refinansiering må du forsikre deg om at det nye lånet er billigere enn gjelden du har. Lån bare det du trenger til å betale ned annen gjeld. Det beste er om långiver betaler ned annen gjeld direkte. Refinansierer du kredittkort og annen rammekreditt må kreditten sies opp, ikke bare nedbetales.