lørdag 2. mars 2013

Få 4 % rabatt på alle kjøp

Ikano Visa gir 4 % rabatt på alle kjøp i mars. Dette kommer i tillegg til fast rabatt på 1 % i dagligvareforretninger og bensinstasjoner. På Shell er den faste rabatten på 2 %. Bruker du kortet kun til varekjøp og betaler hele fakturaen ved forfall er kortet helt gratis. De tar gebyr for å sende faktura i posten. Efaktura er gratis. Rabatten trekkes direkte av regninga. Du kan få inntil 5000 kr i rabatt i året. Nominell rente er 19,2 %