søndag 24. mars 2013

Sjekk valutapåslaget

Ved bruk av kredittkort i utlandet blir beløpet regnet om til norske kr. Visa International forhandler frem en vekslingskurs som mye bedre enn den du får når du kjøper valuta over skranken i bank. Når kortet ditt blir belastet vil bankene legge på en fortjenestemargin på valutakursen. Den er normalt på 1,75 % hvorav 1 % beholdes av Visa. Resten beholder banken. Selv med dette påslaget blir kursen mye bedre enn om du går i banken og kjøper utenlandske sedler. Noen banker har et valuta påslag på 2 %. Noen banker har 1,75 % i Europa og 2 % i resten av verden. Du bør finne dette ut. Dersom kortet har valutapåslag på 2 % så bør du bruke et annet kort hvis du ikke får spesielle rabatter som dekker den ekstra kostnaden.