lørdag 28. januar 2017

Nå får du store kredittkortregninger

Noen kredittkort har allerede begynt å fakturere hele saldoen. Fra i år blir det enda flere kredittkort som gjør det. Det betyr i praksis at når du får eFaktura er beløpet forhåndsutfylt med totalbeløpet du er skyldig. Vil du betale alt så er de bare et klikk. Du kan fremdeles betale bare minstebeløpet, men må da skrive inn beløp. Du må da åpne fakturaen for å se hva som er minstebeløpet og fylle det inn i beløpsfeltet. Dette gjør det litt enklere å betale hele saldoen og litt mer omstendelig å betale bare minstebeløpet. Det vil åpenbart føre til at flere betalere hele saldoen. De som ikke kan betale alt vil måtte skrive inn beløpet. Det øker sannsynligheten for at de betaler litt mer. Nå blir det slutt på ordningen med at minstebeløpet betales med et klikk. Det blir mye tydeligere hvor mye gjeld en har.  Noen får kanskje et sjokk når de ser hvor mye de skylder. Det tvinger også folk til å tenke igjennom hvor mye de kan betale. Alt som fører til at folk tar bevisste valg øker sannsynligheten for at valgene er fornuftige. Dette vil åpenbart føre til at folk betaler mer inn på kredittkortene. Dette er et tiltak som hjelper i forhold til å redusere gjeldsbyrden og dermed unngå problemer med for høy gjeld.

Slik temmer du forbruket
Typiske feil ved refinansiering