søndag 7. juli 2019

Alt må tilpasses den enkelte

Jeg har klare meninger om hvordan gjelden generelt skal håndteres. Men alle må tilpasse rådene til egen situasjon og egne preferanser.

Når det gjelder nedbetaling av gjeld mener jeg at det som oftest er best er å betale ned den dyreste gjelden først.

Dave Ramsey mener at du skal angripe den minste gjeldsposten først. Han mener likevel at du skal ta forbruksgjelden først, før du går løs på studielån og boliglån. Han ser dermed ikke helt bort i fra rentekostnadene når han gir råd.

Du må velge det som passer. Har du så mye gjeld at du må forhandle med kreditorer så er det en fordel å ha færre kreditorer å forhandle med. Da kan det være lurt å betale de minste postene først.

Jeg har selv gått løs på den dyreste gjelden først, men gjort unntak. Jeg hadde noen få kredittkort med lav saldo og lav kredittgrense. Renten på disse kortene var 1-2 % lavere enn på de andre. Normalt skulle jeg da ha betalt bare minstebeløpet på disse kortene og så flytte penger ut av disse kortene for å makse dem ut. Da ville jeg kunne betale ekstra mye på kort med litt høyere rente. Det valgte jeg å ikke gjøre. Kortene tilbydde ikke regningsbetaling. Det å ta ut penger i minibank for å betale ned på andre kort ble for dyrt. Jeg kunne ha makset dem ut ved å bruke kortene til varekjøp for å frigjøre midler til andre kort. Det ville bli unødvendig stress å finregne på dette hver gang jeg handlet i butikken. Det var også små beløp så det ville bli uforholdsmessig mye arbeid. Jeg kunne bare betalt minstebeløpet og latt det bli med det, men da ville jeg i lang tid få flere ekstra regninger å betale.

Jeg valgte derfor å avvike fra min opprinnelige plan og bare betale dem ned. Det tok et par måneder på hvert av kortene.

Det var ikke mye jeg tapte på dette. Det var lite gjeld og liten forskjell i renten. Når de ble ryddet bort ble økonomien min litt enklere. Da fortsatte jeg med min opprinnelige plan.

Dette er et eksempel på at det går an å skifte taktikk underveis. Det viktigste er å bruke mindre enn du tjener og betale ned et kort av gangen.

Dette gjelder i forhold til alt av personlig økonomi. Så lenge du fokuserer på det viktigste er detaljene mindre viktige. Det går fint å skifte taktikk underveis. Det går også fint om du varierer tempo. Får du ekstra store regninger blir det mindre igjen til å betale gjeld. Det er helt naturlig og ingen grunn til å gi opp eller la forbruket skeie ut. Har du ekstra høye inntekter en måned betaler du inn ekstra på gjelden. Det er fornuftig selv om du vet at du ikke kan holde på samme nivå neste måned. Det er ingen grunn til å holde igjen på betaling av gjeld.

En av de tingene en må vurderer er hvor viktig er det med best mulig resultat opp mot å gjøre det enkelt. Der handler det om å finne rett balanse. Hva som er riktig balanse vil variere. Trenger du desperat penger med en gang må du kanskje fokusere mer på å få best mulig resultat. Andre kan fokusere mer på å forenkle.

På bloggen Afford Anything er dette godt beskrevet. Hovedpoenget er at du har begrenset mentalkapasitet. Du kan derfor tape stort på å bruke all energien på små ubetydelige fordeler.

Da er vi tilbake til det som er mitt poeng. Du må fokusere først på det viktigste, så kan du gjerne gjøre noen tilpassinger underveis.

Fokuser på det viktigste
Bli kvitt kredittkortgjeld