onsdag 29. juni 2022

Forbud mot kredittkortfordeler

 Justisdepartementet har sendt på høring et forslag om å forby kredittkortbonuser.

Forslaget vil gjør det ulovlig å stille krav om bruk av kredittkort for å få andre varer på mer gunstige vilkår.

Rabatter og bonuser vil fortsatt være mulig, men brukerstedet må gi rabatt uavhengig av om kunden bruker kredittkort eller debetkort.

Banker som utsteder kredittkort med rabatter blir nødt til å utstede debetkort med de samme fordelene.

Høringsfristen er satt til 1. november. Loven ventes å tre i kraft 1. januar 2023.

Med det flertallet Stortinget har er jeg ikke i tvil om at loven blir vedtatt. Høringssvarene tror jeg ikke vil føre til noen vesentlige endringer.

Vil forby tilleggsfordeler ved opptak av kreditt - regjeringen.no