onsdag 20. juli 2022

Utvidelse av gjeldsregisteret

 Regjeringen ønsker å utvide gjeldsregisteret til å inkludere all gjeld fra finansforetak Det betyr at eksempelvis boliglån og billån skal meldes inn. Frem til nå inneholder gjeldsregisteret kun usikret gjeld. Offentlige låneinstitusjoner blir ikke omfattet av endringen. Det betyr at lån fra Statens pensjonskasse, Husbanken og studielån ikke vises.

Hensikten er at banker skal ha tilgang til oppdaterte og fullstendige tall. I dag vil banken kun se hvor mye bilen og boligen er pantsatt for, Banken ser ikke hvor mye du rent faktisk skylder. Tallene fremgår av skattemeldingen, men det kan fort bli gamle tall. Gjeldsregisteret oppdateres fortløpende.

Et annen argument er at forbrukere får tilgang til all informasjon samlet.

Forslaget om å endre forskriften er ute til høring, med høringsfrist 14. oktober. De svar som er kommet inn til nå er positive til utvidelsen, med unntak av Datatilsynet.

Høyre mener at dette burde kommet mye tidligere. Et samlet Storting ønsker utvidelse. Det er temmelig klart at regjeringen får gjennomslag for endringen.

Forslaget et ute til høring.