søndag 2. juni 2019

Bankkort uten årsavgift

Det er nesten umulig å finne en bank som utsteder bankkort uten årsavgift. BN Bank tilbyr bedrifter gebyrfri driftskonto. På den kontoen kan du også få et gebyrfritt bankkort. Det er ingen årsavgift eller andre gebyrer. Kortet har 1,75 % valutapåslag. Det er krav om Organisasjonsnummer for å åpne konto.

KLP tilbyr også bankkort uten årsavgift hvis din arbeidsgiver har pensjonsordning i KLP.

Studenter vil i en del tilfeller slippe årsavgiften på bankkort. Det gjelder f.eks i Sparebank 1 Østlandet. For andre voksne er det generelt vanskelig å slippe unna årsavgiften på bankkort.

Noen forsøker å slippe unna ved bare å bruke kredittkort. Problemet med det er at det finnes en del steder, spesielt offentlige kontorer som bare tar Bankaxept. Ya bank er et gebyrfritt kredittkort som har både Visa og BankAxept. Det kan være et alternativ for noen. Du må da oppfylle kriteriene for å få kredittkort. Det blir stadig strengere. Har du lav inntekt eller for mye gjeld blir det vanskelig. Normalt vil folk med betalingsanmerkninger få avslag ved søknad om kredittkort. Skal du ta ut penger på et kredittkort vil du normalt bli belastet renter eller gebyr. Noen banker gjør begge deler. Du kan slippe unna renter ved å sette inn penger slik at banken skylder deg penger. Men da blir noe av poenget med kredittkort borte. En av fordelene med et kredittkort er at eventuelle krav du har mot butikken kan også rettes mot banken. Spesielt viktig er dette hvis butikken eller flyselskapet er konkurs og ikke kan levere. De rettighetene gjelder bare ved kredittkjøp. Du har ikke disse lovfestede rettigheten hvis du bare bruker dine egne penger.

Personlig mener jeg at 250 kr i årsavgift er en overkommelig sum for de fleste.