lørdag 15. juni 2019

Endringer i min bruk av kredittkort

Jeg har nå betalt ned Cresco Gold. Jeg kommer til å gjøre noen endringer i hvordan jeg håndterer kredittkort.

Jeg betaler minstebeløpet på Santander Red og så mye jeg kan på kredittkortet i Sbanken. Tidligere har jeg flyttet penger mellom kredittkort for å presse rentekostnaden ned. Nå har jeg barer Santander Red og Sbanken igjen. Santander Red tar gebyr for å overføre penger. Det er derfor ikke lønnsomt å overføre små beløp til Sbanken.

Den andre endringen er at jeg bruker bankkort til de fleste daglige kjøp. Kredittkort vil fortsatt bli brukt etter behov og ved kjøp på nett eller der jeg får gode rabatter.

Jeg har hatt litt plunder med feilaktig belastning av gebyr og renter på kredittkort. Det har blitt rettet opp i hvert enkelt tilfelle. Men det tar tid og er unødvendig stress.

Sparesiden har jeg en oppskrift på å bli kvitt kredittkortgjeld. Stort sett har jeg fulgt den.

Men alle råd må tilpasses den enkeltes situasjon. Rådene mine er faktisk ikke hugget i sten. Det er viktig å finne en balanse mellom best mulig resultat og det å holde det enkelt.

Jeg har mindre gjeld nå og billigere gjeld. Kredittkortene vil uansett bli nedbetalt neste år.