lørdag 1. juni 2019

Oppdatering: nedbetaling av gjeld

For et år siden hadde jeg 147.000 i kredittkortgjeld fordelt på to kredittkort. I tillegg kommer de kredittkortene jeg bruker til kjøp og betales ned fullt ut hver måned. De kortene anser jeg ikke for å være noe problem.

Nå er det gått et år og jeg finner det naturlig å gjøre opp status. Gjelden på de rentebærende kortene er 108.000 fordelt på tre kort. Grunnen til at antall kort har økt er at jeg søkte om Santander Red i januar i år for å nedbetale deler av Cresco Gold. Resten av saldoen på Cresco Gold blir nedbetalt 14. juni i år. Da er jeg tilbake til bare to kort med rentebærende saldo.

Reduksjonen på 39.000 kr er ikke spesielt høy.

Det er tre grunner til at den er så lav.

1. Da jeg fikk lønn 15. mai i fjor satte jeg penger til husleia for juni inn på kortet og betalte Cresco Gold fra kredittkortet 1. juni. Fra og med 1. mai i år tilbyr ikke Cresco Gold regningsbetaling. Penger til husleia for juni må jeg la stå på lønnskontoen. Det betyr at saldoen på kredittkortet 31. mai i år blir høyere enn det den ellers ville vært. Jeg har mer penger i banken slik at det ikke påvirker nettoformuen. Men det har innvirkning på gjelden 31. mai i år sammenlignet med 31. mai i fjor.

2. Jeg betalte mye restskatt i fjor høst.

3. Jeg kjøpte 365 dagers kort med Ruter i desember i fjor. Jeg har ikke vært nødt til å kjøpe 30 dagers kort i disse seks månedene, men det dekker ikke opp hele kostnaden.

Det kommer til å gå bedre til høsten i år enn i fjor.

1. Restskatten er mye lavere i år.

2. I perioden juni til november trenger jeg ikke kjøpe 30 dagers kort med Ruter. Det gjorde jeg i fjor.

3. Jeg har mindre gjeld nå og dermed blir det mindre renter.

Det ble bare 1,55 % lønnsøkning i mai i år. Jeg vet ikke hva jeg eventuelt får ved lokale forhandlinger til høsten. Jeg har derfor ikke tatt hensyn til eventuelle lønnsøkninger.

Bli kvitt kredittkortgjeld