søndag 17. februar 2019

Refinansiering er fortsatt mulig

Det er nå kommet en ny forskrift om forbrukslån. Den stiller strenge krav til betalingsevne, gjeldsgrad og nedbetaling. Forskriften gir tre muligheter til refinansiering.

1. Det er mulig å få refinansiering hvis du oppfyller alle kravene i den nye forskriften.

Forskriften stiller krav om at den totale gjelden ikke skal overstige fem ganger årsinntekt. Det kreves også at en kan betjen all eksisterende gjeld og ha tilstrekkelig med penger igjen til vanlige livsopphold. Ved beregningen skal det tas hensyn til 5 % renteøkning på all gjeld. Det legges også til grunn at rammekreditter som f.eks kredittkort utnyttes maksimalt. Det er også krav om at nedbetalingstiden ikke overstiger fem år.

2. Bankene har en fleksibilitetskvote.

Det betyr at bankene kan gi lån selv om ikke alle de strenge kravene er oppfylt. Denne kvoten er fastsatt til 5 % av lånene hvert kvartal.

3. Det kan gjøres unntak fra forskriften ved refinansiering.

Forutsetningen for unntak er at hele lånet brukes til å innfri annen gjeld. Det er også krav om at de totale kostnader ikke blir høyere enn ved å betale ned opprinnelig gjeld.

Mer om denne forskriften på Sparesiden.