onsdag 1. januar 2020

Oppdatering: nedbetaling av gjeld

Ved utgangen av mai 2018 hadde jeg 147.000 i kredittkortgjeld fordelt på to kredittkort. Jeg har kredittkort jeg bruker til varekjøp. De kredittkortene betales ned fullt hver måned. De kortene anser jeg ikke for å være noe problem. Jeg får også noe bonus og rabatter ved å bruke kredittkort. De pengene brukes til å betale ned på kredittkortgjelden.

Jeg skrev en oppdatering 31.mai i 2019. Da var gjelden redusert til 108.000.

Nå ved nyttår er det naturlig å gjøre opp status. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo. Det er totalt 48.000 kr som blir nedbetalt i løpet av våren. Kredittkortet fra Sbanken blir nedbetalt i mars, mens Santander Red betales ned i juni. Jeg har klart å redusere kredittkortgjelden med 85.000 kr i 2019.

Dette skyldes blant annet at jeg i september bestemte meg for å trappe opp nedbetalingen av kredittkort.

Jeg har klart å holde forbruket nede. Det er det viktigste for å betale ned gjelden raskt. Ekstra høy lønnsutbetaling i juni og desember er også brukt til å betale ned på gjelden.

Bli kvitt kredittkortgjeld